Logga in Gå med
Broadcaster/Studio Services Agreement

Villkoren i detta medium-sändare tjänsteavtal (“Avtalet”) styr relationen mellan dig, å ena sidan, och Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., ett privat aktiebolag (“société à responsabilitée limitée”)Organiserad och befintlig enligt Luxemburgs lagar, registrerad i Luxemburgs handels- och bolagsregister under nummer B 171.358, med säte på 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg (hädanefter, “Webbplatsoperatören”) på andra sidan gällande dina tillhandahållande av Tjänsterna (enligt definitionen nedan) på Oranum.com (“Webbplatsen”).

Definitioner

 • Jag eller mig eller duEndera Sändare, Studio, eller bådadelarna, såsom fallet är.
 • SändareEn fysisk person eller en juridisk person som tillhandahåller Tjänster (enligt definitionen nedan) till Medlemmen eller Besökarna (enligt nedan) via Webbplatsen. En sändare får uteslutande utföra och/eller ladda upp (I) korrekt original innehåll/skapelser och/eller (II) innehåll i synkronisering med sångerna som finns i Broadcaster Center Music Library på broadcaster.oranum.com ("Library") ( Villkoren för sådana uppträdanden och uppladdningar beskrivs i avsnitt 2 i detta Avtal). En Sändare samverkar med Besökare och/eller Kund(er) på Webbplatsen och kan utföra Tjänster (enligt definitionen nedan) på begäran av Kunden eller Besökaren, beroende på vad som är fallet, genom Hemsidan. Webbplatsoperatören agerar enbart och uteslutande som en teknisk leverantör av en direktuppspelningsplattform som gör det möjligt för både Kunderna/Besökarna och Sändarna att interagera och kommunicera virtuellt med varandra.
 • SänderTillsammans Gratis och Privata Sändningar (som definierats nedan).
 • Channel Sändarnas online-arbetsplats, där den senare live strömmar hans/hennes uppträdande och/eller varifrån den senare laddar upp original innehåll (sina egna skapelser) och som tillåter Sändarna att tillhandahålla gratis eller mervärdestjänster (dvs. Gratis och/eller Privata Sändningar) till Besökare och/eller Kund(er).
 • InnehållAllt innehåll som Sändaren laddar upp/publicerar/live strömmar på Webbplatsen som en del av Tjänsterna, inklusive, men utan begränsning, direktuppspelning av multimedia innehåll, videor eller bilder.
 • Krediter & Kredit BalansMedlemmarna ska skaffa krediter för att betala för premie eller obegränsade Tjänster. Kreditpaket med olika belopp är tillgängliga för köp av Medlemmarna. Inköp av krediter avräknas genom reella pengar som debiteras från Medlemmarnas bankkonto(n) (och/eller motsvarande) enligt de betalningsmetoder som valts av Medlemmarna. Betalningarna behandlas säkert av förhandsgodkända betalningsleverantörer och de inköpta Krediterna visas följaktligen på Medlemmens konto som balans.
 • Fan KlubbEn Sändares Fan Club består av ett Gratis och ett Premium VOD-innehållsområde. Premium-VOD-innehållsområdet är endast tillgängligt för Medlemmar som betalar för Tjänsterna (dvs. Premium VOD-innehållet ingår i premiumtjänsterna), medan området Gratis VOD-innehåll är tillgängligt för alla Medlemmar och besökare. Priset för prenumerationen på en Sändarens Fan Klubb bestäms av Sändaren.
 • Gratis SändningGratis Sändning är en strömmande tjänst där Besökare och Medlemmar kan titta på gratis live innehåll (dvs. Sändarens framträdanden) och kan i viss utsträckning interagera med Sändaren via skriftlig chatt och/eller på skärm textmeddelanden, Sändaren kan välja att svara eller inte efter eget gottfinnande.
 • Privat SändningPrivat sändning är en mervärdeströmningstjänst när det gäller innehåll, där Medlemmen kan få tillgång till premium live-innehåll (dvs. Sändarens uppträdande) och där de kan interagera, skriva eller prata (röstkommunikation) med Sändare (för att få mer personlig och/eller dedikerade, icke-begränsade tjänster) genom online ansikte mot ansikte eller i en grupp med andra Medlemmar utan Besökare. De privata Sändningarna är en del av och anses vara premiumtjänster.
 • TjänsterTjänsterna består huvudsakligen (men inte enbart) av vissa psykiska och/eller andliga tjänster (inklusive men inte begränsat till, läsningskort, tolkning av horoskop etc.) som utförs av Sändaren på Webbplatsen. Dessa Tjänster inkluderar, utan begränsning, utförande eller tillhandahållande av innehåll som kan vara synliga antingen (I) av Medlemmarna vid prenumerationen på Webbplatsen och/eller till Sändarens Fan Klubb eller (II) av Besökaren på en begränsad grund. Tjänster är vanligtvis tillgängliga via Gratis Sändningar och/eller Privata Sändnings-medier, såvida de inte föreslås och gjorts enligt olika åtkomst-/prenumerationsmodaliteter (i så fall kommer detta att anges specifikt). Privat sändning och/eller andra Premiumtjänster kräver inköpta Krediter och Krediter som spenderas på Webbplatsen, vanligtvis på en tidsbasis.
 • StudioEn juridisk person eller enskild person som tillhandahåller Tjänsterna på Hemsidan via Sändarna med vem han/hon har kontrakt med. Studiorna ska vara bundna av alla villkor som här anges i fråga om Sändare och se till att alla Sändare, som har kontrakt med Studion, agerar på Webbsidan i enlighet med denna Överenskommelse.
 • Medlem eller Kund eller AbonnentPersoner som abonnerar och/eller betalar (genom användning av Krediter) för premiumtjänster på Webbsidan.
 • BesökarePersoner som besöker Webbplatsen som en gratis tittare utan att nödvändigtvis registrera sig på Webbplatsen. En besökare har begränsad tillgång till Tjänsterna som erbjuds via Webbplatsen.
 • VODFör-inspelat innehåll uppladdat av Sändaren under hans/hennes Channel och/eller konto på Webbplatsen. En sändare kan besluta att tillåta Besökare och/eller Medlemmar att se VOD från sin fanklubb gratis eller med hänsyn till Krediter på Sändarens eget gottfinnande.
 • WebbplatsenLive streaming-teknologiplattform (video-chattwebbplats) består av många applikationer, widgets, verktyg, data etc. Plattformen fungerar uteslutande som ett tekniskt verktyg för Sändarna, på ena sidan, och Besökarna eller Medlemmarna, på andra sidan , för att interagera/kommunicera med varandra. Den nämnda plattformen gör det möjligt för Sändarna att tillhandahålla Tjänster till Besökare och/eller Kunderna och tjäna pengar på deras respektive Innehåll. Webbplatsen drivs av Webbplatsoperatören.
 1. Syfte

  1. Oavsett om det gäller fysiska eller juridiska personer, verkar Sändarna enligt detta Avtal som professionella tjänsteleverantörer (och inte som konsumenter) inom ramen för deras affärsverksamhet/yrkesverksamhet när de utför Tjänsterna.
  2. Genom att godkänna det här Avtalet accepterar jag uttryckligen att tillhandahålla Tjänster som Sändare på Webbplatsen som drivs av Webbplatsoperatören och/eller dess dotterbolag.
 2. Innehåll och Tjänster

  1. Genom att registrera mig på Webbplatsen och acceptera detta Avtal, håller jag med och bekräftar att de Tjänster som jag tillhandahåller som Sändare ska uppfylla följande regler och jag förbinder mig att inte tillhandahålla någon Tjänst som bryter mot någon av följande bestämmelser:

   • Sändarna får inte diagnostisera sjukdomar, och får inte heller ge råd om medicinska behandlingar. Om Sändaren får informationen om en Medlem/Besökare är sjuk, måste Sändaren informera Medlemmen/Besökaren om att besöka en läkare. Eventuella hälsorelaterade råd som ges av Sändaren kan endast vara allmänna och får inte på något sätt kommuniceras till Medlemmarna eller Besökarna som ett mål i sig.
   • Sändarna får inte lämna muntliga eller skriftliga råd om investeringar eller finansiella frågor, inklusive men utan begränsning utbyte av värdepappers- och aktieanalys.
   • Sändarna får inte visa någon nakenhet framför kameran eller att fortsätta till någon visning av sexuell aktivitet, visning av blod, djur eller annan handling som strider mot normerna för god smak eller efterlikna ovan nämnda åtgärder. Rollspel om minderårighet är inte heller tillåtet. Det är förbjudet att tillhandahålla sexuellt explicit innehåll (som, utan begränsning, video, fotografi, strömmande innehåll).
   • Sändarna får inte ge ut olaglig, skadlig, obscen, hatfull, rasistisk, förolämpande, kränkande, hotande, hotfull eller något annat invändigt Innehåll (till exempel Innehåll som strider mot minoriteters rättigheter eller det, som i allmänhet karaktäriseras av anstiftan till ras, religiöst eller etniskt hat) medan Tjänsterna genomförs enligt detta avtal.
   • Sändarna får inte tillhandahålla något Innehåll som är eller innehåller ett kändisnamn, föreslår pedofili, bestialitet eller zoophilia, hänvisar till eliminering eller konsumtion av något kroppsavfall eller innebär ord som är oacceptabla enligt normerna för god smak.
   • Sändarna får inte tillhandahålla obehörig kommersiell information. Annonsera andra webbplatser (till exempel youtube.com, justintv.com och cobrands, ustream.com, dailymotion.com, metacafe.com, vimeo.com, etc.) eller andra tjänster än de Tjänster som tillhandahålls via Webbplatsen är strängt förbjudna, om det inte uttryckligen tillåtits av Webbplatsoperatören enligt detta Avtal.
   • Sändarna får inte tillhandahålla innehåll som innehåller konfidentiell eller personlig information från tredje part utan att ha fått deras förhandsgodkännande.
   • Sändning av en inspelad video, en stillbild eller visning utan videofilm i sektionen live webcam är inte tillåtet.
   • Sändarna får inte komma åt Webbplatsen med hjälp av automatiska medel (som skörd av robotar, robotar, spiders eller scrapers).
   • Sändarna ska inte införa virus eller andra skadliga koder på Webbplatsen.

   Överträdelsen av ovanstående regler anses vara ett brott mot detta Avtal och kan leda till avdrag av pengar, upphävande eller uppsägning av den inträngande Sändarens konto och/eller omedelbart avstängning från Webbplatsen, förutom andra eventuella sanktioner som är tillämpliga enligt lag.

  2. Sändaren håller med om att vid utförande av Tjänsterna får han/hon/det inte begära information från en medlem/besökaren som direkt eller indirekt identifierar den senare ("Personuppgifter"). Exempel på personuppgifter är, utan begränsning, för- och efternamn, e-postadress, adress, bankuppgifter, sociala konton som Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype, för medlem/besökare. Endast mycket allmänna frågor som inte direkt eller indirekt identifierar Medlemmen/Besökaren kan ställas. Att be om exempelvis ålder, äktenskapsförfattning eller hårfärg för Medlem/Besökare räknas som en allmän begäran. Sändaren ska dock inte fråga eller tänka sig att fråga om personuppgifter från Medlemmen/Besökaren, som tillsammans kan ge direkt eller indirekt möjlighet att identifiera Medlemmen/Besökaren. Dessutom ska Sändaren inte tänka sig att bygga eller bygga profiler om Medlemmarna/Besökarna eller försöka få tillgång till Medlemmarnas konton.
  3. Sändaren godkänner och erkänner att den inte ska besöka en annan Sändares Channell, interagera eller försöka interagera med hjälp av det kostnadsfria chattverktyget med en annan Sändare på Webbplatsen på ett sätt som är skadligt, nedbrytande, förolämpande, stötande eller hotande för den andra Sändaren. Sändaren erkänner att bristande efterlevnad av denna skyldighet ger Webbplatsoperatören rätt att säga upp detta Avtal och stänga Sändarens konto i strid med bestämmelserna i detta Avtal.
  4. The Broadcaster agrees and acknowledges that a Member may request that the Service be provided in written form via the chat tool available on the Website. The Broadcaster agrees to provide the Services within forty-eight (48) hours upon reception of such request.
  5. Sändarna förväntas kommunicera med Medlemmar och Besökare på ett professionellt och kompetent sätt och efter bästa möjliga förmåga. Kommunikationen/samtalen på Webbplatsen mellan Medlemmarna eller Besökarna och Sändarna är enbart mellan dem. Webbplatsoperatören deltar inte på något sätt i sådan kommunikation/samtal och ansvarar inte för den utbytta informationen. Dessutom innebär avsändningen av Sändarna av eventuella råd, eller mer generellt av något innehåll, oberoende av dess form, inte något godkännande från Webbplatsoperatören.
  6. Webbplatsoperatören respekterar tredje parts immateriella rättigheter och förväntar sig att Sändarna ska göra samma sak. När det gäller tillämpliga lagar, i synnerhet upphovsrättslagarna, direktivet om elektronisk handel 2000/31/EG, Digital Millennium Copyright Act 1998 eller andra obligatoriska föreskrifter, svarar Webbplatsoperatören snabbt och omedelbart på fordringar om upphovsrättsintrång som begåtts med hjälp av Webbplatsen som rapporteras direkt till Webbplatsens supportteam.
  7. Innehållet som Sändaren strömmar live och/eller laddar upp på Webbplatsen (dvs. direktuppspelning av innehåll, innehåll tillgängligt i Sändarens respektive Channels eller fanklubbar eller Sändarens VOD-innehåll) måste överensstämma med villkoren i denna Överenskommelse. Sändaren kan uteslutande tillhandahålla uppträdanden eller uppladdningar av Sändarens ursprungliga originalverk och/eller material, förutsatt att de senare är hans/hennes egna skapelser (det vill säga gjorda av honom/henne/det) och att dessa skapelser inte deklareras och/eller registreras och/eller lämnas till/ för ett samlingsbolag för upphovsrättens rättigheter. Sändare får inte bryta mot någon tredje parts immateriella rättigheter. Streaming/sändning och/eller uppladdning av tredje parts innehåll och låtsas att detta innehåll tillhör dig är strängt förbjudet på Webbplatsen och kommer att vara ensam ansvarig för Sändaren. Eventuella utförande av Tjänsterna görs på egen risk och Webbplatsoperatören tar inget ansvar alls om du bryter mot tredje parts innehåll. Sändaren kan dock utföra Tjänsterna som bakgrundsljud av sångerna som finns listade i biblioteket. Sändaren kan själv bestämma huruvida han/hon spelar låtar/musik i biblioteket som bakgrundsmusik medan han/hon utför tjänster. Listan med låtar i biblioteket kan variera från tid till annan, med förbehåll för licenser från tredje part som förhandlas av Webbplatsoperatören från tid till annan. Sändaren ansvarar för hans/hennes/dess användning av bibliotekets sånger och ska då och då kontrollera de sånger som finns i biblioteket. Om Sändaren har utnyttjat en sång i biblioteket för ett VOD-innehåll, har Sändaren skyldighet att ta bort det här VOD-innehållet om sången inte längre är en del av biblioteket.
  8. När en Sändare registrerar sig på Webbplatsen gör Webbplatsoperatören det möjligt Sändaren att välja en eller flera kategorier där Sändaren ska visas på Webbplatsen (hänvisad till som "Tagga"). Taggarna avser Sändarens kompetensområde i ljuset av Webbplatsens Tjänster (vilket område kan åberopas av Besökare och/ eller Medlemmar), såsom, utan begränsning, Tarot, numerologi, ritualer och energier, chakra-läsning. De tillgängliga Taggarna på Webbplatsen är föremål för ändringar och/eller borttagning av Webbplatsoperatören utan förvarning. Sådana ändringar/borttagning kan förekomma då och då efter förslag som kommer från Medlemmar och/eller Sändare. Sändaren godkänner och erkänner att vid Tagg ändring/borttagning kommer Taggen sannolikt att ersättas av en annan Tag-kategori så nära som möjligt från den som just har tagits bort, om inte Tag-kategorin stöds av Webbplatsen blir resultatet att Taggen helt enkelt kommer att tas bort utan ersättning. Sändaren godkänner och erkänner att den kan visas på andra anslutna och/eller white label webbplatser som tillhör Webbplatsoperatören eller till Webbplatsoperatörens dotterföretag och/eller närstående företag).
  9. För att förbättra effektiviteten i Tjänsterna och/eller att utreda någon annan fråga som är relaterad till Webbplatsen och/eller tillhandahållandet av Tjänsterna (till exempel teknisk fråga, betalningsförtydligande, kränkning av en regel i detta Avtal eller annat) Är jag behörig att använda/kontakta kundsupport som tillhandahålls av Webbplatsoperatören och/eller dess tjänsteleverantörer, när det anses relevant, via e-post eller via supportchattverktyget tillgängligt online via mitt konto.
  10. Tjänsterna ska utföras av Sändaren med total autonomi och självständighet, särskilt vad gäller Innehållet som tillhandahålls. Därför är Sändaren helt ansvarig och ansvarig för sina egna handlingar, videoklipp, ljud, chatt, dialog, inspelade videor, råd och alla beslut relaterade till tillhandahållandet av Tjänsterna, liksom intäktsgenerering av innehållet Via Webbplatsen. Sändaren godkänner och erkänner att hans/hennes/dess handlingar som Sändare görs enligt hans/hennes eget gottfinnande.
  11. Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att tillämpa omedelbar och permanent upphävande/uppsägning av detta Avtal om en Sändares namn är stötande eller bryter mot principerna i denna och/eller tredje mans immateriella rättigheter.
  12. Sändarna har möjlighet att sparka eller stänga av oartiga Besökare och/eller Kunder från Webbplatsen, även om det strider mot reglerna att missbruka denna funktion. Att göra avvikande påståenden om andra Sändare eller besökare och/eller Kunder är förbjudet. Du är skyldig att respektera och följa Webbplatsoperatörens riktlinjer och/eller Avtalsförpliktelser i samband med ditt beteende medan du är online på Webbplatsen. Om du behöver hjälp, tveka inte att kontakta vår kundtjänst på help@oranum.com.
 3. Studio

  1. Studion ingår i detta avtal i stället för de Sändare som de har separata avtalat med för att tillhandahålla Tjänsterna via Webbplatsen enligt detta Avtal. Under alla omständigheter samtycker Studion och godkänner att de är enbart och fullständigt ansvarig gentemot Webbplatsoperatören för alla handlingar, utelämnanden, innehållet hos de Sändare som de/han/hon har egna kontrakt med för Webbplatsens behov.
  2. Studion förstår och godkänner att det är hans/hennes ansvar att bestämma villkoren för det separata avtalet mellan Studion och Sändare. Studio ska självständigt och oberoende bestämma dessa villkor utan att Webbplatsoperatören har någon påverkan, och noteras att ett sådant kontrakt inte ska leda till överträdelse av Sändarens skyldigheter enligt detta Avtal. Följaktligen ska Studions Sändare inte vara i ett kontrakt eller något annat förhållande av någon art med Webbplatsoperatören.
 4. Rätt till Bilden och Författarrättigheter.

  1. Jag godkänner och erkänner att Webbplatsoperatören inte granskar Sändarens innehåll innan de släpper/sänder sådant innehåll på Webbplatsen. Jag godkänner dock att Webbplatsoperatören övervakar, registrerar och loggar in alla mina online-aktiviteter (inklusive gratis eller privata sändningar, VOD, chatt, e-post, etc.) och/eller använder på webbplatsen ett tekniskt verktyg som automatiskt upptäcker upphovsrätt överträdelse, när behov uppstår. Jag förstår att ovanstående är nödvändigt för att Webbplatsoperatören ska kunna upptäcka om en Sändare bryter mot tredje parts upphovsrättsskyddade material i samband med tillhandahållandet av Tjänster på Webbplatsen samt att se till att Sändaren respekterar villkoren i detta . Jag förstår emellertid att sådan åtgärd eller initiativ från Webbplatsoperatören inte är en allmän skyldighet för Webbplatsoperatören, som uteslutande agerar mot dig, som leverantör av en teknisk plattform som låter dig vara värd för dina Sändningar och VOD och att tillhandahålla Tjänsterna till Besökare och/eller Kunder.
  2. Jag godtar och godkänner härmed Webbplatsoperatören att granska allt innehåll (uppladdat och/eller visat på Webbplatsen) för brott mot gällande och/eller relevanta policyer från tid till annan och särskilt efter mottagandet av ett DMCA-meddelande från Webbplatsoperatören. Allt förbjudet innehåll kommer omedelbart att tas bort av Webbplatsoperatören. Trots ovanstående är jag medveten om att det inte är Webbplatsoperatörens uppgift att fortsätta med sådan revision och därför anses den senare inte vara ansvarig, antingen gemensamt eller i huvudsak vid olagligt innehåll som visas på grund av mitt beteende.
  3. Sändaren bekräftar och godkänner att hans/hennes/dess ursprungliga verk och/eller material (som Sändningar och eventuella VOD), som visas eller tillhandahålls på Webbplatsen, och alla rättigheter däri, inklusive utan begränsning upphovsrättens rättigheter till sådana inspelade verk och material, är specialbeställda av Sändaren som ett arbete som utförs för att hyra och hör till och ska vara Sändarens ensamrätt och egendom.
  4. Jag garanterar härigenom till Webbplatsoperatören att mitt ursprungliga innehåll och/eller det uppladdade arbetet eller materialet är i mitt exklusiva ägande. I det avseendet håller jag med och erkänner att uppladdning av andras arbete eller material är strängt förbjudet och utgör en överträdelse av detta Avtal, vilket kan leda till omedelbar uppsägning utan föregående varning, med möjligheten för Webbplatsoperatören att ansöka om skadestånd för den drabbade skadan På grund av nämnda lagliga prestationer och/eller uppladdningar. Sändaren måste vara upphovsrättsinnehavaren (original skapare) av hela Innehållet som sändaren strömmar live eller laddar upp (bilder, videoklipp, berättelser, skämt etc.). Om du inte är ägare till 100% av innehållet, kan du inte utföra det eller ladda upp det till Webbplatsen. Dina sändningar som tillhandahålls på Hemsidan är ditt eget ansvar och Webbplatsoperatören kan inte hållas ansvarig vid överträdelseanspråk från tredje part.
  5. Genom att utföra Tjänsterna härigenom via Webbplatsen ger jag härmed till Webbplatsoperatören en världsomspännande, icke-exklusiv, oåterkallelig, underlicensierbar och överförbar licens att använda, vara värd för, konvertera för streaming, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa fungerande derivat från, göra anpassningar, distribuera, utföra, visa och på annat sätt utnyttjar ditt innehåll, i någon form, format, media eller mediekanaler som nu är kända eller senare utvecklade eller upptäckta (till exempel på våra relaterade och/eller anslutna Webbplatser på tv, på utställningar, både online och fysiskt avslöjande/streaming/distribution av innehållet på våra eller tredje parters linjära och/eller online och/eller efterfrågade channels och sociala nätverk etc.) och även för reklamändamål för så länge som de underliggande immateriella rättigheterna och eventuella närstående rättigheter är verkställbara. Du beviljar Webbplatsoperatören och våra underlicensgivare rätten att använda det namn du använder i samband med det Innehållet, om vi eller de väljer.
  6. Jag bekräftar att ersättningen som jag erhåller, vilket är en procentandel av vad jag tjänat in för att göra Tjänsterna till Kunderna enligt detta Avtal, är en rättvis och värdefull ersättning för Tjänsterna utförda av mig och licensen här ovan detaljerad, och jag kommer inte kräva ytterligare ersättning för den licens som beviljats Webbplatsoperatören.
  7. Jag avstår härmed uttryckligen från mina uppträdande rättigheter samt alla rättigheter till royalties som kan tillfalla mig i förhållande till nämnda uppträdande rättigheter vad gäller utförande av Tjänsterna härmed via Webbplatsen.
  8. När det gäller mina bildrättigheter ger jag härmed tillstånd till Webbplatsoperatören att använda alla bilder av mig som Sändare uteslutande och fullständigt på eget bevåg så länge som denna användning är relaterad till Webbplatsens funktion och/eller främjande av nämnda Webbplats . Sådan användning inkluderar, utan begränsning, alla inspelningar, fångster, skärmdumpar och format som nu är kända eller utvecklade/upptäckta i framtiden för mina live-streaminguppträdanden, visning, distribution, publicering, överföring eller på annat sätt användning av inspelningar, fotografier, Bilder och/eller video inspelade eller tagna av mig och/eller inkluderar mig själv under utförandet av Tjänsterna till denna för användning i material som inkluderar men kan inte begränsas till material och/eller immateriella inspelningar av alla slag, natur och format Nu använda eller som utvecklas/upptäckts i framtiden, tryckta material (t.ex. marknadsföringsmaterial, broschyrer, pressmeddelanden och nyhetsbrev), immateriellt material (t.ex. videor och digitala bilder) för offentliggörande via Webbplatsen eller på andra relaterade eller anslutna Webbplatser eller inkorporerade i alla arbeten, material, projekt etc. Jag ger också Webbplatsoperatören en licens att använda mitt ljud, röst, fotografi, namn/smeknamn, likhet, aktiviteter och per formationer av tjänsterna (inklusive marknadsföringsverksamhet och så kallade "bakom kulisserna" och "tillverkning av" ljud och audiovisuella inspelningar) i enlighet med denna överenskommelse. Jag vet också, förstår och uppskattar de risker som är inneboende med ovanstående tillstånd som beviljats ​​Webbplatsoperatören. Jag hävdar härmed att tillhandahållandet av mitt samtycke är frivilligt och att jag medvetet tar alla sådana risker för egen räkning. Jag förstår att genom att godkänna denna klausul frigör jag anspråk och ger avkall till väsentliga rättigheter, inklusive min rätt att stämma Webbplatsoperatören och dess licenstagare för varje användning av min bild under de omständigheter som beskrivits ovan.
  9. Jag håller med om att Webbplatsoperatören kan redigera mitt uppträdande för att den senare ska passa in i Webbsidan (och att jag avstår från alla moraliska rättigheter i den utsträckning som lag tillåts) och jag förstår att Webbplatsoperatören har ingen skyldighet att använda mitt uppträdande. Sådan redigering görs uteslutande av tekniska skäl och kommer inte att betraktas som ett ingrepp från Webbplatsoperatören i Innehållet
  10. Jag går med på att bilder kan göras från videor (via webbkamera eller på annat sätt, till exempel skärmdumpar av Sändarens föreställningar och/eller VOD och/eller annat innehåll) och jag beviljar Webbplatsoperatören och alla av dess efterträdare, licenstagare, och licensinnehavare, att använda nämnda bilder, utan ytterligare betalning till mig (förutom ersättning som jag erhåller, vilket är en procentandel av mitt resultat för att göra Tjänsterna enligt detta avtal), i tryckta publikationer, digitalt på internet, via CD , eller andra medier, uteslutande för drift och marknadsföring av Webbplatsen.
  11. Härmed avstår jag uttryckligen någon ytterligare ekonomisk ersättning för någon av de rättigheter som tilldelats Webbplatsoperatören enligt detta Avtal.
  12. Jag godtar att Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att överföra eller tilldela någon av ovan nämnda rättigheter till sina koncernföretag eller till någon annan person om behovet uppstår.
  13. Jag håller härmed med och erkänner att Webbplatsen ägs och drivs av Webbplatsoperatören och alla Webbplatsoperatörs logotyper, webbsidorens visuella gränssnitt, grafik, design, sammanställning, information, programvara, datorkod (inklusive källkod eller objektkod) , grafisk grafik etc. (gemensamt, "Webbplatsoperatörens IP") skyddas av gällande immateriella rättigheter, inklusive lagar om upphovsrätt och internationella konventioner.
  14. Genom det här avtalet beviljas du en personlig, begränsad, icke-underlicenslåtandel och icke-överförbar licens för att få tillgång till och använda Webbplatsen för tillhandahållande av Tjänsterna till detta och intäktsgenerering av ditt innehåll endast. Du godkänner att denna licens inte innehåller något av följande: (a) Återförsäljning eller kommersiell användning av Webbplatsoperatörens IP; (B) distribution, offentlig prestanda eller offentlig visning av någon Webbplatsoperatörs IP (med undantag för Sändarens innehåll och tillhandahållande av tjänster till detta) (c) modifiera eller på annat sätt göra några avvikande användningar av Webbplatsoperatörens IP eller någon del av dem (d) Användning av data mining, robotar eller liknande datainsamling eller extraktionsmetoder. (e) nedladdning av någon del av Webbplatsoperatörens IP eller någon information som finns på Webbplatsen, med undantag av vad som uttryckligen är tillåtet av Webbplatsoperatören eller (f) någon användning av webbplatsoperatörens IP, med undantag för avsedda ändamål. Varje användning av Webbplatsoperatörens IP, med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet i detta Avtal, utan föregående skriftligt tillstånd från Webbplatsoperatören, är strängt förbjudet och ditt underlåtenhet att följa denna bestämmelse kan ha rättsliga konsekvenser, eftersom sådan överensstämmelse skulle utgöra ett brott Av gällande lagar, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt och varumärkeslagar. Om inte uttryckligen anges i detta Avtal, skall inget i denna tolkas som att bevilja licens för immateriella rättigheter, oavsett om det rör sig om ömsesidighet, implikation eller andra rättsliga principer.
 5. Förklaringar

  1. Härmed intygar jag att jag är minst 18 år gammal (eller 21 när det krävs enligt lokal lag) eller myndighetsålder i mitt hemland- eller land där jag bor (beroende på vilket som är högre). Jag intygar att jag har nått myndig ålder och att jag inte kommer att ge Webbplatsoperatören felaktig identifiering (inklusive mitt namn, adress och födelsedatum).
  2. Härmed intygar jag att Webbplatsoperatören inte har någon kraft, underordnad eller i annan form av befogenhet över mig. Följaktligen bestämmer det här Avtalet inte min plats eller schema för att tillhandahålla Tjänsterna. Jag förstår att jag inte på något sätt är anställd hos Webbplatsoperatören och/eller någon annan enhet som är relaterad till Webbplatsoperatören. Jag är fullt medveten om att jag som Sändare måste tillhandahålla tillförlitliga och effektiva Tjänster i full överensstämmelse med gällande lagstiftning och villkoren i detta Avtal.
  3. I am acting under this Agreement as a professional when rendering the Services. This shall however not mean or suggest that the Services rendered by me are to be viewed as being certified by public authorities or by any necessary diplomas. It is my responsibility to keep the Visitors and/or Customers duly aware of that fact.
  4. Jag intygar härmed att jag enligt detta Avtal kommer att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet, jag kommer inte att mig veterligen ge någon felaktig eller vilseledande information till Besökare och/eller Medlemmar på Webbplatsen och jag kommer alltid att agera ärligt och professionellt.
  5. Jag är fullt medveten om att Webbplatsoperatören inte kommer att anses ansvarig, antingen gemensamt eller enskilt, för innehåll, information, kommunikation, yttrande, uttryck och/eller handling av något slag som kommer från Besökarna/Medlemmarna och/eller Sändarna på Webbplatsen eller från någon annan person eller tredje part till detta Avtal.
  6. Jag intygar att alla beslut i samband med tillhandahållandet av Tjänster görs efter eget gottfinnande, att sådana Tjänster inte bryter mot lokalbefolkningens standard för "obscenitet" i mitt hemland eller hemvist, och heller inte strider mot andra tillämpliga lagar. Jag är helt ansvarig för mina egna handlingar som Sändare. Dessutom intygar jag att jag inte är påverkad av droger eller alkohol, och att jag gör Tjänster av min egen fria vilja.
  7. Jag anger vidare att jag fullständigt har läst och att jag håller med om villkoren i detta Avtal före dess genomförande. Jag har inte inducerats eller tvingats av Webbplatsoperatören, dess ombud, anställda eller någon som agerar för deras räkning att underteckna denna Överenskommelse. Genom att acceptera villkoren i detta Avtal intygar jag att ovanstående representationer är sanna och korrekta.
  8. Jag intygar också som Sändare att jag helt och hållet följer de regler som anges i detta Avtal när det gäller Tjänstens egenskaper och att jag särskilt inte kommer att tillhandahålla något nedvärderande, kränkande, hotande, rasistiskt, upphovsrättsligt skyddat eller olagligt Innehåll och har ingen avsikt att stödja omoraliska intressen.
  9. Jag försäkrar också att jag inte kommer tvinga någon att utföra Tjänster på Webbplatsen.
  10. Härmed intygar jag att jag inte kommer att ha någon fysisk kontakt med Medlemmarna, och jag ska inte organisera några möten med dem eller på något annat sätt försöka kontakta någon annan än genom tillhandahållandet av Tjänsterna på Webbplatsen enligt detta Avtal.
  11. Jag förstår att om Webbplatsoperatören och/eller någon annan enhet/individ som anges av den, misstänker att jag har lämnat förbjudet innehåll, kan mitt konto n) frysas omedelbart för vidare utredning och sådan utredning kan leda till permanent uppsägning av mitt konto(n) och/eller vid uppsägning, avdrag och/eller förverkande av alla betalningar från Webbplatsoperatören till mig, om sådana påståenden bevisas vara korrekta eller att det finns ett tillräckligt övertygande bevis på att de verkar korrekt .
  12. Jag bekräftar härmed att Webbplatsoperatören har rätt att omedelbart och ensidigt upphäva eller säga upp det här Avtalet och eventuella konton och/eller stänga av mig från Webbplatsen vid den minsta misstanken om förfalskning eller otillräckligt beteende eller eventuella brott mot bestämmelserna i detta Avtal.
  13. Som Sändare förklarar jag att jag kommer att vara ansvarig för mitt eget beteende och utförda Tjänster och jag kommer att respektera alla ovan nämnda överenskommelser och alla skyldigheter som gäller för Sändaren enligt detta Avtal.
  14. Jag försäkrar och accepterar också att följa alla gällande lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar och att inte tillåta eller hjälpa tredje part att bryta mot mot några rättigheter (inklusive upphovsrätt, publicitet, privatliv eller varumärkes rättigheter) mot andra.
 6. Utfästelser och garantier

  1. Jag kommer att ersätta och hålla oskyldig Webbplatsoperatören, dess underbolag, dotterbolag, licensgivare, licenstagare och entreprenörer samt deras respektive anställda, tjänstemän, styrelseledamöter, chefer och agenter från och mot alla direkta eller indirekta skulder, förluster, skador, påståenden, påföljder, ränta, tilläggsskatter, krav och/eller utgifter, inklusive rimliga juridiska avgifter och kostnader, av vilken sort eller natur som uppstår eller är relaterad till Tjänsterna och innehållet som tillhandahålls inom ramen för detta Avtal.
  2. Jag förbinder mig att hålla skadefri och ersätta Webbplatsoperatören, dess sidobolag, dotterbolag, licensgivare och entreprenörer samt deras respektive anställda, tjänstemän, styrelseledamöter, chefer och agenter från och mot alla direkta eller indirekta skulder, förluster, skador , påföljder, ränta, tilläggsskatter, krav och utgifter, inklusive rimliga juridiska avgifter och kostnader, av vilken sort eller natur som helst som uppstår eller är relaterad till användningen av mitt konto och tillhandahållande av innehåll som görs av någon annan tredje part via mitt konto på Webbplatsen.
  3. Klausul 6.1 och 6.2 gäller, utan begränsning, för allt ansvar eller skada som uppstår på grund av eventuella kommentarer, rekommendationer, råd, förslag, läsning, exempel, slutsats eller annat som gjorts av mig, liksom för produkter, tjänster, information eller övrigt material som visas, köpt eller erhållits av Besökare och/eller Medlemmar i samband med Tjänsterna.
  4. Jag ska fullt ut ersätta och betala alla kostnader för försvar till Webbplatsoperatören vid brott mot någon av de bestämmelser som anges i detta avtal.
  5. Webbplatsoperatören förbehåller sig alla rättigheter och rättsmedel mot varje Sändare som bryter mot dessa förklaringar och garantier.
  6. Sändarna erkänner och godkänner att Webbplatsen tillhandahålls "som den är" och "som tillgänglig" av Webbplatsoperatören i den utsträckning som lagen tillåter utan garantier av något slag, antingen uttryckt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel och icke-förfalskat.
 7. Personliga uppgifter

   A. Sändare

  1. When you decide to register on Oranum as a Broadcaster and provide live cam performances and other services, you will share some personal information with us. Please read carefully our Privacy Policy, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
  2. Consent of Broadcasters. In case you requested to open a Broadcaster account together with other persons, for example, because you want to broadcast content together with other Broadcasters, you agree that the consent(s) given as regards certain data processing activities, where applicable, is/are deemed given by all persons providing Services under the same Broadcaster account.
  3. In case you have several Broadcasters accounts, the consent(s) given will apply to all your Broadcaster’s accounts.
  4. B. Studio

   - Din Personliga information

  5. When you decide to register on Oranum as a Studio and use our site, you will share some personal information about you with us. Please read carefully our Privacy Policy, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
  6. - The personal information of Broadcasters

  7. Roles of the Parties. With regard to any personal data processed by Website Operator and Studio in connection with this Agreement, Website Operator and Studio will respectively each be a controller in respect of their own processing activities.
  8. Website Operator and Studio agree to comply with the requirements of the data protection laws applicable to controllers in respect of the provision of their respective services and otherwise in connection with this Agreement including, but not limited to, the EU General Data Protection Regulation 2016/679, the e-Privacy Directive 2002/58/EC (as amended and replaced from time to time), and their national implementing legislations, laws regulating unsolicited e-mail communications, security breach notification laws, laws imposing minimum security requirements ("Data Protection Laws"). For the avoidance of doubt, Website Operator and Studio each have their own, independently determined privacy policies, notices and procedures for the personal data they hold and are each a data controller (and not joint data controllers). In complying with the Data Protection Laws, Website Operator and Studio shall, without limitation:
   • 1) implement and maintain at all times all appropriate security measures in relation to the processing of personal data;
   • 2) maintain a record of all processing activities carried out under this Agreement; and
   • 3) not knowingly do anything or permit anything to be done which might lead to a breach by the other party of the Data Protection Laws.
  9. Information of Broadcasters. In order for the Broadcaster to be appropriately informed of the processing of his/her personal data, Studio's Privacy Policy or Broadcaster contract must clearly and expressly indicate that the use of the Website and provision of Services on the Website are subject to the Website Operator's Privacy Policy. Studio shall provide a link to or a copy of the Website Operator’s Privacy Policy and shall be responsible to inform Broadcasters of the changes to the Privacy Policy that could occur from time to time.
  10. Consent of Broadcasters. Studio shall be responsible and undertake to collect, for the execution of the present Services Agreement and, after termination of the present Services Agreement, as necessary for Website Operator’s legitimate business interest, to comply with legal obligations, defend ourselves against legal claims or respond to requests from governmental authorities or law enforcement agencies, the individual and explicit consent of the Broadcasters regarding the processing of special categories of data as described in Art. 9 GDPR, for any services provided under this Agreement. The special category of data processed by Studio and Website Operator concerns data of Broadcaster relating to their philosophical and/or religious belief(s).
  11. Studio shall be responsible for the Broadcaster to agree and authorize, under the Broadcaster contract, the Website Operator and/or any other entity indicated by it, to obtain and store information automatically from Broadcasters’ computer used to connect to the Website (including, without limitation, cookies).
  12. In case Studio provides Broadcasters’ email address, Studio shall be responsible for the Broadcasters to agree and authorize, under the Broadcaster contract, the Website Operator to send commercial communications to the Broadcasters.
  13. When obtaining consent(s) from the Broadcasters, Studio undertakes to inform the Broadcasters that the consent(s) given will apply to all Broadcaster’s accounts, in case such Broadcaster has several accounts.
  14. Studio undertakes and shall be able to provide Website Operator with written evidence of the consents given by the Broadcasters, on request made by this latter.
  15. Data Subjects Rights. Studio shall promptly notify Website Operator if Studio receives a request from a Broadcaster under any Data Protection Laws in respect of the processing of personal data made by Website Operator. Studio shall make such notification by email to dsr@doclerholding.com no later than forty eight (48) hours of the receipt of the request.
  16. Indemnity. Studio will fully indemnify and hold harmless Website Operator and any entities of its group of companies, as well as their officers, directors, shareholders, agents, and employees from any liabilities, losses, damages, costs (including, without limitation, attorney’s fees), expenses or fine (including, without limitation, any administrative fine as imposed by any data protection supervisory authority), as suffered or incurred by any them and resulting from:
   • 1) Any breach by Studio of this Clause 7 “Personal Data” occasioned by an act or omission of the Studio or of one of its employees, agents or contractors;
   • 2) Non-compliance by the Studio with the provisions of the Data Protection Laws.
  17. Inspection. Studio shall be responsible for the Broadcasters to allow under the Broadcaster contract all their personal data and/or the contents published on the Websites to be inspected by the Website Operator and any entities indicated by the latter, randomly, resorting to any existing means for such effect. Notwithstanding the above, Studio is aware that it is not a duty of the Website Operator to proceed with such inspection, and the Website Operator and said entities will not be considered responsible, either jointly or severally, in case of the unlawful conduct of Broadcasters or provision of false information to the Website Operator.
 8. Skyldigheter

  1. Jag åtar sig att inneha och på egen bekostnad tillhandahålla arbetsinstrument (inklusive IT-verktyg, som kameror etc.) som är nödvändiga för att Tjänsterna ska kunna tillhandahållas på ett effektivt sätt enligt detta Avtal.
  2. Jag åtar mig att rensa hela mitt inspelningsområde från alla föremål som har varumärke eller annan immateriell rättighet till tredje part och att iaktta lagliga krav (inklusive, men inte begränsningar, de som rör upphovsrätter) och undvika olaglig användning av varumärken, märken, bilder och/eller registrerad musik.
  3. Jag kommer inte att begära, erbjuda, köpa, sälja eller föreslå några affärsavtal, transaktioner, handel eller andra ekonomiska erbjudanden till Besökarna och/eller Medlemmarna från Webbplatsen, eftersom jag godtar att Webbplatsoperatören uttryckligen förbjuder mig att göra det. Sådana transaktioner ska alltid vara i linje med Tjänstens omfattning.
  4. Jag ska omedelbart informera Webbplatsoperatören om eventuellt uppenbart brott mot säkerheten, såsom förlust, stöld eller obehörig avslöjande eller användande av användarnamn eller lösenord. Jag ska också förbli uteslutande och personligen ansvarig för obehörig användning av Tjänsterna som erbjuds via mitt konto.
 9. Avgifter

  1. Jag godtar att de Kredit /Krediter som ska betalas av Medlemmarna för de Tjänster som utförts inom ramen för detta Avtal kommer att anges på Webbplatsen. Jag, som Sändare, är överens med Webbplatsoperatören om att de Krediter som ska betalas av Medlemmarna för Tjänsterna kan variera från tid till annan enligt Webbplatsens Operatörs eget gottfinnande och/eller i enlighet med Tjänsteavgiftens alternativ som erbjuds/väls (dvs. per minut per visning per kredit). Betalning för Tjänsterna ska göras av Medlemmar till Webbplatsoperatören.
  2. Jag förstår och accepterar att de belopp som betalas av Webbplatsoperatören till mig kommer att motsvara en viss procentandel (varierande beroende på typen av tjänster) av det belopp som uppkommit genom det valda avgiftsalternativet (dvs. viss procentandel av det pris som betalas av Medlemmar på Webbplatsen till Webbplatsoperatören) som beskrivs ovan vilka procenttal och laddningsalternativ som visas under mitt registreringskonto och/eller min försäljningssida (som jag kan konsultera innan någon rendering av Tjänster).
  3. I am fully aware that the amount due to me will be rounded to the nearest whole currency number (pursuant to round half up-rule or round half-down rule, where applicable) in case of any outstanding decimal balance for any applicable payment period. The amount due to the Broadcaster shall be paid in U.S. dollars, by wire transfer, prepaid card or otherwise, as the case may be through the use of third party payment processors as selected at Website Operator’s own discretion.
  4. Jag förstår också att det belopp som jag betalar för Tjänsterna som jag, som Sändare, gör Medlemmarna, kan minskas proportionellt och tillräckligt i fall mitt beteende är olagligt, nämligen i strid med detta avtal och/eller gällande lagstiftning.
  5. Den avgift som betalas per minut eller per titt av Medlemmar och som utgör grunden för att beräkna mina intäkter enligt beskrivningen ovan är föremål för variation på Webbplatsoperatörens eget gottfinnande och med föranmälan till mig. I händelse av väsentlig variation får jag möjlighet att säga upp detta avtal vid anmälan av sådan ändring. Annars och om jag fortsätter att tillhandahålla Tjänster via Webbplatsen efter någon sådan anmälan, ska det anses vara en tyst acceptans för sådan variation.
  6. Kreditkortsbedrägerier är ett brott, och Webbplatsoperatören kommer att göra allt för att hjälpa lokala och internationella agenter att spåra människor som begår sådana brott. Webbplatsoperatören betalar INTE några avgifter vid bedrägliga köp. Köpen måste härröra från ägaren till kreditkortet eller ha tillstånd från ägaren att använda sina kreditkort. Webbplatsoperatörsteamet gör allt för att minimera andelen bedrägliga köp. Om du är medveten om NÅGON som begår sådana aktiviteter, var snäll och meddela oss så att du kan hjälpa oss att skydda vår hemsida.
 10. Sändarnas Referens Program

  1. Du kan rekommendera nya Sändare med någon speciell gåva/talang till Webbplatsen, i så fall kan du ha rätt till en provision baserad på den angivna Sändarens uppträdanden. På grundval av det belopp som betalats till den angivna Sändaren har du rätt att få följande remitteringsprovision:

   • 10% av det belopp som betalats till den angivna Sändaren under det första året av hans/hennes tjänster
   • 5% av beloppet som betalats till den angivna Sändaren under det andra året av hans/hennes Tjänster;
   • 5% av beloppet som betalats till den angivna Sändaren under det tredje året av hans/hennes Tjänster;

   Ingen provision ska vänta på dig efter det tredje året av Tjänsten hos den omnämnda Sändaren. Provisionen beräknas separat för varje refererad Sändare. Provisionen kommer att förfalla under förutsättning att den angivna Sändaren:

   • tillhandahåller inte redan Tjänster eller registrerats som Sändare på Webbplatsen eller som sändare/utövare (eller motsvarande) på någon Webbplats för Webbplatsoperatören eller någon av dess koncernföreningar, eller
   • har genererat intäkter och mottagna betalningar för Tjänster på Webbplatsen under minst ett helår.
  2. Observera att om du vill ansöka till Sändarreferensprogrammet, så efter din registrering på Webbplatsen som Sändare, men innan du rekommenderar någon Sändare ska du skicka ett mail till referral@oranum.com och vänta på bekräftelsen från Webbplatsoperatören. Observera att Webbplatsoperatören efter eget gottfinnande kan avslå ansökan till referensprogrammet.
  3. Inga av Webbplatsoperatörens anställda (eller något företag som tillhör samma koncern som Webbplatsoperatören) får delta i referens programmet.
  4. Om detta Avtalet upphör mellan dig och Webbplatsoperatören av någon anledning, har du inte rätt till några fler provisioner. Observera att om Webbplatsoperatören upptäcker några falska eller bedrägliga hänvisningar på något sätt, kommer detta Serviceavtal att avslutas med omedelbar verkan.
 11. Schemalagda Privata och Grupp Sessioner

  1. Genom att kalla en Privat eller Grupp Session ("Speciella Sessionen"), går Sändaren med på att vara närvarande på den bestämda tiden. Att inte vara det kan resultera i att vissa inslag och/eller fördelar eller något annat straff som anses lämpligt av Webbsidans Operatör.
  2. Special Sessioner kan avbeställas innan den valda sessionens start tid.
  3. Att ställa in Speciella Sessioner utan godtagbar anledning kommer att resultera i gradvis ökande straff som kommer tillämpas på följande sätt:
   • Första överträdelsen: officiell varning
   • Andra överträdelsen: 24 timmars avstängning
   • Tredje överträdelsen: av aktivering av tjänsten
  4. En Grupp Session kan avbeställas om inte tillräckligt med biljetter sålts för att komma över minitröskeln innan den valda sessionens starttid.
  5. Broadcasters must be online on OranumCam 5 minutes before the Special Session’s starting time. A Broadcaster has 90 seconds to initiate manually the Special Session. If the Special Session is not started by the Broadcaster within this timeframe, such session will automatically start after 90 seconds.
  6. If the Broadcaster is not online on OranumCam at the time the Special Session should start, such session is automatically cancelled and the ticket purchased tickets are refunded to the members. Additionally, the Broadcaster may receive one of the aforementioned penalties.
  7. Sessioner stängs automatisk och Sändarna behöver inte stänga dem manuellt. Det rekommenderas att Sändarna periodvis kontrollerar timern, så att de alltid är medvetna om när slutet på sessionen närmar sig.
 12. Varaktighet

  1. Detta Avtal träder i kraft från det datum då Sändaren registrerar ett konto på Webbplatsen och accepterar detta Avtal och ska förbli i kraft tills det vederbörligen sägs upp av någon part i full överensstämmelse med de villkor som uttryckligen anges i detta Avtal.
 13. Uppdrag

  1. Om det inte uttryckligen godkänts av Webbplatsoperatören har jag inte rätt att tilldela eller överföra min avtalsenliga ställning till någon annan person/enhet. Jag är överens om att mitt användarnamn/lösenord inte får lämnas till någon annan person, annars kommer jag att hållas ansvarig enligt detta Avtal.
  2. Jag går med på att Webbplatsoperatören har rätt att överföra eller delegera sina rättigheter enligt detta Avtal utan begränsningar.
 14. Tillägg

  1. Webbplatsoperatören kan göra ändringar i detta avtal, i så fall åtar sig den skyldigheten att informera mig om sådana ändringar innan de träder i kraft.
  2. Om någon ändring är oacceptabel för dig, ska du sluta tillhandahålla tjänster till Webbplatsens Operatör. Om du inte upphör tillhandahålla tjänster, kommer du att slutgiltigt anses ha accepterat ändringarna.
  3. Vid eventuella frågor kan jag direkt kontakta help@oranum.com. Jag bekräftar härmed att villkoren (inklusive integritetspolicy) i detta Avtal kan konsulteras av mig när som helst genom att besöka följande sida.
 15. Avslutning

  1. Endera parten kan säga upp detta avtal när som helst, av vilken som helst anledning, vid på förhand och snabbt meddelande skriftligen (till exempel e-post) till den andra parten minst 5 (fem) arbetsdagar i förväg. Webbplatsoperatören kan omedelbart säga upp detta avtal om Sändaren bryter mot villkoren, utan föregående meddelande.
 16. Uppdelning

  1. Om något villkor eller bestämmelse i detta Avtal skall vara ogiltig eller otillåtet i någon omfattning enligt tillämplig lag av behörig domstol, kommer återstoden av detta Avtal inte att påverkas därav och varje återstående löptid och bestämmelse i detta Avtal skall vara giltig och verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt lag.
 17. Tillämplig lag och jurisdiktion

  1. Parterna ska oåterkalleligt underkasta sig luxemburgska domstolarnas exklusiva behörighet i syfte att höra och bestämma tvister som härrör från detta Avtal.
  2. Detta avtal, alla frågor som härrör från det, och eventuella tvistlösningar som avses ovan, regleras av och tolkas i enlighet med Storhertigdömet Luxemburgs lagar, oavsett bestämmelser om lagkonflikt och andra obligatoriska lagbestämmelser.
  3. Den engelska versionen gäller för alla juridiska uppgifter, lagstadgade deklarationer som gjorts av Webbplatsoperatören, inklusive det här avtalet. Webbplatsoperatören accepterar inte någon form av rättsliga krav eller andra klagomål för avvikelser som uppstår på grund av felaktigheter på något annat språk
 18. Anteckningar

  1. Eventuell underrättelse, rekommendation eller råd från någon part till den andra nedan ska lämnas till följande kontakt-e-post: help@oranum.com.

Genom att registrera dig som Sändare och tillhandahålla Innehåll på Webbplatsen accepterar du uttryckligen att vara bunden av ovanstående villkor.

 
We use cookies, and other technologies to improve your experience, customize advertising, and analyze traffic to the site.
We also share information about your use of our site with our trusted advertising and analytics partners.
Please see our Cookie Policy for more information.