Prihlásiť sa Pridaj sa k nám
Broadcaster/Studio Services Agreement

Podmienky tejto dohody (the “Dohoda”) upravuje vzťahy medzi vami, na jednej strane, a Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným (“société à responsabilitée limitée”) zostavenej a existujúcej pod zákonmi Luxemburska, registrovanou v Obchodnom registri v Luxembursku pod číslom B 171.358, so sídlom na 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (ďalej len ako “Prevádzkovateľ Webstránky”) na druhej strane, ohľadom vašich provízií za Služby (ako definované nižšie) na Oranum.com (the “Webstránka”).

Výklad pojmov

 • Ja alebo ja alebo vyBuď Účinkujúci, Štúdio alebo obaja, podľa okolností.
 • ÚčinkujúciFyzická alebo právnická osoba, kto/ktorá poskytuje Služby (ako definované nižšie) Členom alebo Návštevníkom (ako definované nižšie) prostredníctvom Webstránky. Účinkujúci môže výhradne vystupovať a/alebo nahrávať (I) pôvodný obsah / výtvory a/alebo (II) obsah so synchronizáciou hudby dostupnej v Hudobnej Knižnici na broadcaster.oranum.com (“Knižnica") (detaily a podmienky takýchto vystúpení a nahrávok nájdete v doložke 2 súčasnej Dohody). Účinkujúci interaguje s Návštevníkom a/alebo Zákazníkom na Webstránke a môže vykonávať Služby (ako je definované nižšie) na žiadosť Zákazníka alebo Návštevníka, prostredníctvom Webstránky. Prevádzkovateľ Webstránky vystupuje výhradne ako technický poskytovateľ platformy živého vysielania, ktoré umožňuje obom, Zákazníkom/Návštevníkom a Účinkujúcim vzájomne komunikovať a interagovať virtuálne.
 • VysielaniaSpolu s Bezplatnými a Súkromnými Vysielaniami (ako je definované nižšie).
 • KanálOnline pracovisko Účinkujúcich, kde môžu vysielať naživo ich vystúpenia a/alebo nahrávať pôvodný obsah (ich vlastné výtvory) a ktoré umožňuje Účinkujúcim poskytovať bezplatné Služby alebo Služby s pridanou hodnotou (napr. Bezplatné a/alebo Súkromné Vysielanie) Návštevníkom a/alebo Zákazníkom.
 • ObsahAkýkoľvek obsah, ktorý Účinkujúci nahrá/publikuje/vysiela naživo na Webstránke ako súčasť Služieb, vrátane, bez obmedzenia, živé vysielanie, multimediálny obsah, videá alebo obrázky.
 • Kredity & Stav ÚčtuČlenovia môžu získavať Kredity na zaplatenie prémiových alebo neobmedzených Služieb. Kreditové Balíčky majú rôzne čiastky a sú dostupné na zakúpenie Členom. Nákup kreditov je riešený skutočnými peniazmi, ktoré sa majú odpočítať s bankového účtu Člena (a/alebo ekvivalent) na základe zvolenej platobnej metódy. Platby sú bezpečne spracované vopred schválenými platobnými spracovateľmi a zakúpené Kredity sa potom zobrazia na účte Člena ako zostatok.
 • FanklubFanklub Účinkujúceho sa skladá s Bezplatnej a Prémiovej VOD obsahovej časti. Prémiová VOD obsahová časť je dostupná iba Členom, ktorí platia za Služby (napr. Prémiový VOD obsah je súčasťou prémiových služieb), kde Bezplatná VOD obsahová časť je dostupná všetkým Členom a Návštevníkom. Cena za členstvo vo Fanklube Účinkujúceho je stanovená Účinkujúcim.
 • Bezplatné VysielanieBezplatné Vysielanie je vysielacia služba, kde Návštevníci a Členovia môžu sledovať bezplatný obsah naživo (napr. vystúpenie Účinkujúceho) a interagovať v obmedzenom rozsahu s Účinkujúcim(i) prostredníctvom písomného chatu a/alebo textových správ na obrazovke, Účinkujúci je oprávnený reagovať alebo nie na základe vlastného uváženia.
 • Súkromné VysielanieSúkromné Vysielanie je služba s pridanou hodnotou z hľadiska obsahu, kde Členovia majú prístup k prémiovému živému obsahu (napr. vystúpenie Účinkujúceho) a kde môžu interagovať, písať alebo aj rozprávať (hlasová komunikácia) s Účinkujúcim (pre získanie viac osobnejšej alebo oddanejšej služby) prostredníctvom online tvárou v tvár alebo v skupine s inými Členmi avšak bez Návštevníkov. Súkromné Vysielanie je súčasťou a je považované za prémiové služby.
 • SlužbySlužby sú zložené hlavne (avšak nie výhradne) z určitých vešteckých a/alebo spirituálnych služieb (vrátane, bez obmedzenia výklad kariet, interpretácie horoskopov a pod.) ktoré sú poskytované Účinkujúcimi na Webstránke. Tieto Služby zahrňujú, bez obmedzenia poskytovanie Obsahu, ktorý môže byť viditeľný (I) Členmi po prihlásení sa na odber na Webstránke a/alebo Fanklub Účinkujúceho alebo (II) Návštevníkmi s obmedzeným prístupom. Služby sú zvyčajne dostupné prostredníctvom Bezplatného Vysielania a/alebo Súkromného Vysielania, pokiaľ nie je navrhnuté a poskytované iným prístupom/predplatným (v tom prípade to musí byť špecificky indikované). Súkromné Vysielanie a/alebo iné prémiové služby podliehajú nákupu Kreditov a ich utrácaním na Webstránke, zvyčajne na časovej báze.
 • ŠtúdioPrávnická osoba alebo jednotlivec ktorý poskytuje Služby na Webstránke prostredníctvom Účinkujúcich, s ktorými má zmluvu. Štúdiá sú viazané všetkými zmluvnými podmienkami, ktoré sú tu uvedené vzťahujúce sa na Účinkujúcich a uistí sa, že všetci Účinkujúci, ktorú majú so Štúdiom zmluvu, konajú na Webstránke v súlade s touto Dohodou.
 • Člen alebo Zákazník alebo OdberateľOsoby odoberajúce a/alebo platiace (prostredníctvom Karty) za prémiové Služby na Webstránke.
 • NávštevníkOsoba navštevujúca Webstránku ako bezplatný divák bez registrácie na Webstránke. Návštevník má obmedzený prístup k Službám, ktoré Webstránka poskytuje.
 • VODVopred nahraný Obsah nahraný Účinkujúcim pod jeho/jej Kanálom a/alebo účtom na Webstránke. Účinkujúci sa môže rozhodnúť, či umožní Návštevníkom alebo Členom vidieť VOD z Fanklubu zadarmo alebo za Kredity podľa uváženia Účinkujúceho.
 • WebstránkaPlatforma technológií živého vysielania (video - chat webstránka), zložená z viacerých aplikácií, widgetov, nástrojov, dát, a pod. Platforma slúži výhradne ako technický nástroj pre Účinkujúcich na jednej strane a Návštevníkov alebo Členov, na druhej strane, pre možnosť vzájomnej interakcie / komunikácie. Táto platforma dovoľuje Účinkujúcim poskytovať Služby Návštevníkom a/alebo Zákazníkom monetizovať svoj Obsah. Webstránka je prevádzkovaná Prevádzkovateľom Webstránky.
 1. Použitie

  1. Či už fyzická alebo právnická osoba, Účinkujúci koná podľa tejto Dohody ako profesionálny poskytovateľ služieb (nie ako spotrebiteľ) v rámci ich biznis/profesionálnych aktivít pri poskytovaní Služieb.
  2. Akceptovaním tejto súčasnej Dohody, výslovne súhlasím s poskytovaním Služieb ako Účinkujúci na Webstránke prevádzkovanej Prevádzkovateľom Webstránky a/alebo jeho pridružených spoločností.
 2. Obsah a služby

  1. Registrovaním na Webstránke a akceptovaním tejto Dohody, Ja súhlasím a uznávam, že Služby poskytované mnou, ako Účinkujúcim, musia spĺňať tieto pravidlá a zaväzujem sa neposkytovať akékoľvek Služby, ktoré porušujú jedno z ustanovení nižšie:

   • Účinkujúci nemajú dovolené diagnostikovať choroby a rovnako ani poskytovať poradenstvo v oblasti lekárskej starostlivosti. Ak Účinkujúci obdrží informáciu že Člen/Návštevník je chorý, musí v tom prípade poradiť Členovi/Návštevníkovi aby navštívil lekára. Akékoľvek rady súvisiace so zdravím, poskytnuté Účinkujúcim smú byť iba všeobecné a nie akokoľvek považované ako konečné.
   • Účinkujúci nemajú povolené poskytovať či už ústne alebo písomne rady ohľadom investícií alebo finančných problémov, vrátane bez obmedzenia, výmenu cenných papierov a trhové analýzy.
   • Účinkujúci nemajú povolené ukazovať sa pred kamerou, akúkoľvek nahotu, alebo pokračovať v demonštrácii sexuálnych aktivít, demonštrácii krvi, zvierať alebo akýchkoľvek iných činností proti dobrým mravom, alebo napodobňovanie vyššie spomenutých činností. Hranie rolí nemladistvých je taktiež zakázané. Poskytovanie akéhokoľvek sexuálne explicitného Obsahu (ako napríklad video, fotografie, živý prenos) je zakázané.
   • Účinkujúci nemajú povolené poskytovať akýkoľvek ilegálny, hanlivý, obscénny, nenávistný, rasistický, ofenzívny, výhražný, zastrašujúci alebo akýkoľvek iný nežiadúci Obsah (ako napríklad, Obsah, ktorý je v protiklade s právami menšín, alebo je všeobecne charakterizovaný podceňovaním rasy, náboženstva alebo etnika) počas poskytovania Služieb podľa tejto Dohody.
   • Účinkujúci nemajú povolené poskytovať akýkoľvek Obsah, ktorý obsahuje mená celebrít, navrhuje pedofíliu, beštialitu alebo zoofíliu, odkazuje na elimináciu alebo konzumáciu telesného odpadu alebo implikuje slová, ktoré sú neakceptovateľné štandardami dobrých mravov.
   • Účinkujúci nemajú povolené poskytovať neautorizované komerčné informácie. Propagácia stránok (ako youtube.com, justintv.com and podznačiek, ustream.com, dailymotion.com, metacafe.com, vimeo.com, atď.) alebo služieb, iných ako Služieb poskytovaných na Webstránke, je striktne zakázané, pokiaľ nie je vyslovene povolené Prevádzkovateľom Webstránky podľa tejto Dohody.
   • Účinkujúci nemajú dovolené poskytovať Obsah, ktorý obsahuje dôverné a osobné informácie tretích strán, bez obdržania ich predchádzajúcich povolení.
   • Vysielanie prednahraného videa, statický obrázok alebo vystupovanie bez video kanála v sekcii webkamery naživo je zakázané.
   • Účinkujúci nesmú vchádzať na Webstránku používaním automatizovaných prostriedkov (ako napríklad botov, robotov alebo takzvaných spiders alebo scrapers).
   • Účinkujúci nesmú zavádzať vírusy alebo škodlivý kód na Webstránku.

   Porušenie pravidiel vyššie uvedených je považované ako porušenie tejto Dohody, čo môže mať za následok odpočítanie peňazí, suspendovanie alebo zrušenie účtu porušujúceho Účinkujúceho a/alebo okamžité vylúčenie z Webstránky, spolu s možnými sankciami, kde je to aplikovateľné zákonom.

  2. Účinkujúci súhlasí, že v priebehu poskytovania Služieb on/ona/ono nemá dovolené žiadať od Člena/Návštevníka informácie, ktoré ho môžu priamo či nepriamo identifikovať ("Osobné Údaje"). Príklady Osobných Údajov sú, bez obmedzenia, meno a priezvisko, e-mail adresa, bankové údaje, sociálne účty ako Facebook, Twšitter, LinkedIn, Skype, patriace Členovi/Návštevníkovi. Iba všeobecné otázky môžu byť položené, ktoré neidentifikujú Člena/Návštevníka ako napríklad vek, status, farba vlasov, tieto sú kvalifikované ako všeobecné. Účinkujúci sa nemôže pýtať alebo chcieť sa spýtať na osobné údaje Člena/Návštevníka, ktoré dohromady môžu či už priamo alebo nepriamo identifikovať Člena/Návštevníka. Navyše, Účinkujúci nemá mať v úmysle vybudovať alebo budovať profily o Členoch/Návštevníkoch pre získanie prístupu k ich účtom.
  3. Účinkujúci súhlasí a potvrdzuje, že nenavštívi Kanál iného Účinkujúceho a nebude interagovať alebo sa pokúšať interagovať prostredníctvom bezplatného chatu s iným Účinkujúcim Webstránky, formou, ktorá je škodlivá, hanlivá, ofenzívna alebo výhražná k iným Účinkujúcim. Účinkujúci potvrdzuje že nesúlad s touto povinnosťou oprávňuje Prevádzkovateľa Webstránky vypovedať túto Dohodu a uzatvoriť účet Účinkujúceho v rozpore s ustanoveniami tejto Dohody.
  4. The Broadcaster agrees and acknowledges that a Member may request that the Service be provided in written form via the chat tool available on the Website. The Broadcaster agrees to provide the Services within forty-eight (48) hours upon reception of such request.
  5. Od Účinkujúcich sa očakáva, že budú komunikovať s Členmi a Návštevníkmi profesionálne a kompetentným spôsobom ako najlepšie vedia. Komunikácia/konverzácia na Webstránke medzi Členom alebo Návštevníkom a Účinkujúcim je výhradne medzi nimi. Prevádzkovateľ Webstránky sa akokoľvek nezúčastňuje týchto komunikácií/konverzácií a nečelí tak žiadnej zodpovednosti za vymenené informácie. Navyše, poskytnutie akejkoľvek rady Účinkujúcim, alebo lepšie povedané akéhokoľvek Obsahu, bez ohľadu na jeho formu, nezahŕňa akýkoľvek súhlas Prevádzkovateľa Webstránky.
  6. Prevádzkovateľ Webstránky rešpektuje duševné vlastníctvo tretích strán a očakáva od Účinkujúcich to isté. S ohľadom na rozhodné právo, najmä autorské práva, Electronic Commerce Directive 2000/31/EC, Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 alebo iné povinné regulácie, Prevádzkovateľ Webstránky promptne reaguje na všetky tvrdenia o porušení autorských práv dopustených Používaním Webstránky, ktoré sú priamo hlásené tímu podpory na Webstránke.
  7. Obsah, ktorý Účinkujúci vysiela naživo a/alebo nahráva na Webstránku (napr. živý obsah, obsah dostupný na Kanáloch Účinkujúcich alebo ich Fankluboch alebo ich VOD obsah) musia dodržiavať podmienky definované v tejto Dohode. Účinkujúci môže poskytovať exkluzívne vystúpenia alebo obsah, ktoré sú pôvodným dielom Účinkujúceho, za predpokladu že sú to jeho/jej/jeho vlastné výtvory (čiže vytvorené ním/ňou/tým) a že tieto výtvory nie sú deklarované a/alebo zaregistrované a/alebo predložené akejkoľvek spoločnosti autorských práv. Účinkujúci nesmú porušovať duševné vlastníctvo tretích strán. Vysielanie a/alebo nahrávanie obsahu tretích strán, a predstieranie, že tento obsah patrí Vám, je striktne zakázané na Webstránke a je výhradnou zodpovednosťou Účinkujúceho. AKékoľvek poskytovanie Služieb je konané na Vaše vlastné riziko a Prevádzkovateľ Webstránky nie je akokoľvek zodpovedný v prípade porušovania autorských práv tretích strán. Účinkujúci môže poskytovať Služby používaním hudby v pozadí, ktorá je k dispozícii v Knižnici. Účinkujúci sa môže rozhodnúť na záklae jeho/jej/jeho vlastného uváženia či chce prehrávať pesničky/hudub z Knižnice ako hudbu do pozadia počas poskytovania Služieb. Zoznam pesničiek v Knižnici sa môže z času na čas meniť. Účinkujúci je zodpovedný za jeho/jej/jeho hudbu v Knižnici a takisto skontrolovať z času na čas dostupnosť pesničiek v Knižnici. Ak Účinkujúci použil pesničku v Knižnici pre VOD obsah, Účinkujúci má povinnosť odstrániť tento VOD obsah, ak pesnička už viac nie je v Knižnici dostupná.
  8. Keď sa Účinkujúci zaregistruje na Webstránke, Prevádzkovateľ Webstránky umožní Účinkujúcemu zvoliť si jednu alebo viacero kategórií, v ktorých sa bude Účinkujúci objavovať na Webstránke (ďalej len ako "Tagy"). Tagy súvisia s oblasťou pôsobenia Účinkujúceho vo svetle Služieb Webstránky (týmto kategóriám Návštevnici a/alebo Členovia dôverujú), ako napríklad, ale bez obmedzenia, Tarot, numerológia, rituály a energie, čakra. Tagy sú dostupné na Webstránke a sú predmetom prípadných zmien a/alebo odstránenia bez predchádzajúceho upozornenia od Prevádzkovateľa Webstránky. Uvedené zmeny/odstránenia sa môžu odohrať z času na čas, nasledované návrhmi Členov a/alebo Účinkujúcich. Účinkujúci súhlasí a potvrdzuje, že v prípade akýchkoľvek zmien/odstránení Tagu, Tag bude pravdepodobne vymenený za iný Tag, čo možno najbližšie k pôvodnému, pokiaľ nie je kategória už viac podporovaná Webstránkou, čím bude Tag jednoducho odstránený bez náhrady. Účinkujúci súhlasí a potvrdzuje, že sa môže objaviť na inej pridruženej Webstránke patriacej Prevádzkovateľovi Webstránky alebo jeho pridruženým a/alebo príbuzným spoločnostiam).
  9. Pre zlepšenie efektívnosti Služieb a/alebo vyriešenie akejkoľvek otázky týkajúcej sa Webstránky a/alebo poskytovaniu Služieb (napr. technické problémy, objasnenie platieb, porušovanie pravidiel tejto Dohody, alebo podobne), mám možnosť použiť/kontaktovať Zákaznícku Podporu poskytovanú Prevádzkovateľom Webstránky a/alebo jeho poskytovateľom služieb, kedykoľvek to budem považovať za relevantné, prostredníctvom e-mailu alebo cez chat podpory dostupnej online cez môj účet.
  10. Služby sú poskytované Účinkujúcimi s úplnou autonómiou a nezávislosťou, najmä pokiaľ ide o poskytovaný Obsah. A teda, Účinkujúci je kompletne zodpovedný za jeho/jej/jeho vlastné skutky, videá, audio, chat, dialógy, nahrané videá, rady a všetky rozhodnutia súvisiace s poskytovaním Služieb, tak isto ako aj s monetizáciou Obsahu prostredníctvom Webstránky. Účinkujúci súhlasí a potvrdzuje že jeho/jej/jeho skutky ako Účinkujúceho sú konané na základe jeho/jej/jeho vlastného uváženia.
  11. Prevádzkovateľ Webstránky si vyhradzuje právo okamžite a permanentne suspendovať / vypovedať túto Dohody v prípade ak je meno Účinkujúceho ofenzívne a porušuje princípy k tomu a/alebo intelektuálne práva tretích strán.
  12. Účinkujúci majú možnosť vyhodiť alebo zablokovať neslušných Návštevníkov a/alebo Členov z Webstránky, avšak je proti pravidlám, zneužívať túto funkciu. Vytvárať hanlivé vyhlásenia o ostatných Účinkujúcich alebo Návštevníkoch a/alebo Zákazníkoch je zakázané. Ste zaviazaný rešpektovať a nasledovať pokyny Prevádzkovateľa Webstránky a/alebo povinnosti vyplývajúce z Dohody. súvisiace s vašim správaním počas pobytu online na Webstránke. Ak potrebujete pomoc, neváhajte kontaktovať naše Zákaznícke Centrum na help@oranum.com.
 3. štúdio

  1. Štúdio vstupuje do tejto Dohody namiesto Účinkujúcich, s ktorými sa dohodol samostatne, pre poskytovanie Služieb prostredníctvom Webstránky podľa tejto Dohody. V každom prípade, Štúdio súhlasí a potvrdzuje, že je výhradne a plne zodpovedné Prevádzkovateľovi Webstránky za všetky skutky a zanedbania, Obsah Účinkujúcich, s ktorými sa on/ona/ono dohodlo samostatne a vstúpilo do kontraktu, pre potreby Webstránky.
  2. Štúdio rozumie a súhlasí že jeho/jej/jeho zodpovednosť určiť podmienky samostatnej zmluvy medzi Štúdiom a Účinkujúcim. Štúdio autonómne a nezávislo určí tieto zmluvné podmienky bez akéhokoľvek vplyvu Prevádzkovateľa Webstránky, pričom treba poznamenať, že takéto kontrakty by nemali porušovať povinnosti Účinkujúceho podľa tejto súčasnej Dohody. Taktiež, Účinkujúci Štúdia nesmú byť v zmluvnom alebo akomkoľvek inom vzťahu alebo pôvodu s Prevádzkovateľom Webstránky.
 4. Práva na Obraz a Autorské práva

  1. Súhlasím a potvrdzujem že Prevádzkovateľ Webstránky neprezerá Obsah Účinkujúceho pred jeho vydaním / vysielaním na Webstránke. Avšak, Ja výslovne autorizujem Prevádzkovateľa Webstránky monitorovať, nahrávať a zaznamenávať všetky moje online aktivity (vrátane Bezplatných a Súkromných Vysielaní, VOD, chatu, e-mailu, atď.) a/alebo implementovať na Webstránku technické nástroje, ktoré automaticky detegujú porušenie autorských práv, ak to bude nutné. Ja rozumiem, že všetko vyššie uvedené je nevyhnutné, aby Prevádzkovateľ Webstránky mohol detegovať, ak Účinkujúci porušuje autorské práva tretích strán v priebehu poskytovania Služieb na Webstránke, takisto ako ja uistenie, že Účinkujúci rešpektuje tieto podmienky. Rozumiem, že takéto konanie alebo iniciatíva od Prevádzkovateľa Webstránky nie je všeobecná povinnosť uložená Prevádzkovateľovi Webstránky, ktorý pred Vami koná ako poskytovateľ technickej platformy, ktorá umožňuje hosťovať Vysielania a VOD a poskytovať tieto Služby Návštevníkom a/alebo Zákazníkom.
  2. Uznávam a týmto autorizujem Prevádzkovateľa Webstránky preskúmať akýkoľvek Obsah (nahraný a/alebo zobrazený na Webstránke) pre pre porušenie uplatniteľných a/alebo relevantných pravidiel, z času na čas a hlavne po obdržaní DMCA upozornenia Prevádzkovateľom Webstránky. Akýkoľvek zakázaný obsah bude okamžite zmazaný prevádzkovateľom Webstránky. Bez ohľadu na vyššie uvedené, Ja som si vedomý že nie je povinnosťou Prevádzkovateľa Webstránky vykonávať takúto revíziu a preto tento nie je zodpovedný, či už spoločne alebo samostatne, v prípade akéhokoľvek zakázaného Obsahu zobrazeného, ako výsledok môjho konania.
  3. Účinkujúci rozumie a súhlasí že jeho/jej/jeho pôvodné diela a/alebo materiál (ako napríklad Vysielania alebo akékoľvek VOD), zobrazené alebo poskytované na Webstránke a všetky práva z nich, vrátane bez obmedzenia autorské práva k takýmto nahraným dielam a materiálom, sú špeciálne poverené Účinkujúcim ako práca alebo diela na zákazku, patria a sú výhradným vlastníctvom Účinkujúceho.
  4. Týmto garantujem Prevádzkovateľovi Webstránky, že môj originálny obsah a/alebo nahrané diela alebo materiál je mojim výhradným vlastníctvom. V tomto ohľade súhlasím a potvrdzujem že nahrávanie cudzieho materiálu alebo diel je striktne zakázané a predstavuje porušenie tejto Dohody, čo môže mať za následok okamžité vypovedanie Dohody bez oznámenia, s možnosťou pre Prevádzkovateľa Webstránky žiadať náhradu za škody, spôsobené spornými vystúpeniami a/alebo nahraným obsahom. Účinkujúci musí byť držiteľom autorských práv (pôvodný tvorca) všetkého Obsahu, ktorý Účinkujúci vysiela naživo alebo nahráva (obrázky, videá, príbehy, vtipy, atď.). Ak nie ste 100% vlastníkom Obsahu, nemôžete tak účinkovať alebo nahrávať to na Webstránku. Vaše Vysielania sú poskytované Webstránkou na vašu vlastnú zodpovednosť a Prevádzkovateľ Webstránky nie je zodpovedný v prípade návrhov na porušenie právnych predpisov tretích strán.
  5. Poskytovaním Služieb tu cez Webstránku, týmto udeľujem Prevádzkovateľovi Webstránky svetovú, nevýhradnú, neodvolateľnú, sublicenčnú a prevoditeľnú licenciu pre používanie, hosťovanie, konvertovanie pre vysielanie, reprodukovanie, modifikovanie, adaptovanie, publikovanie, prekladanie, vytváranie derivátov, vytváranie adaptácií, distribuovanie, vystupovanie, zobrazovanie a akékoľvek iné využívanie vášho Obsahu, v akejkoľvek forme, formáte, médií alebo mediálnom kanále doteraz známych alebo v budúcnosti vytvorených alebo objavených (napríklad na našich pridružených webstránkach, televíziách, exhibíciách, online a fyzicky, vysielaním, distribúciou Obsahu a na tretích strán a/alebo online a/alebo kanálov na vyžiadanie a sociálnych sieťach, atď.), a takisto aj na propagačné účely, pokiaľ sú základné práva duševného vlastníctva a iné susedné práva vykonateľní. Vy udeľujete Prevádzkovateľovi Webstránky a našim sub-licenciám právo na používanie mena spojeného s Obsahom, ak si my alebo oni zvolia.
  6. Potvrdzujem, že kompenzácia, ktorú obdržím, je percento z mojich zárobkov za poskytovanie Služieb Zákazníkom, podľa tejto Dohody, je férová a hodnotná kompenzácia za mnou poskytované Služby a licencia tu podrobne popísaná, nebudem žiadať akékoľvek ďalšie kompenzácie za spomenuté licencie udelené Prevádzkovateľom Webstránky.
  7. Týmto sa výslovne vzdávam mojich účinkujúcich práv, rovnako ako aj práv na licenčné poplatky, ktoré mi môžu byť vyplatené v súvislosti s týmito právami, pokiaľ ide o poskytovanie Služieb cez Webstránku.
  8. S ohľadom na moje práva na obraz, týmto udeľujem povolenie Prevádzkovateľovi Webstránky, na používanie obrázkov mňa ako Účinkujúceho na základe jeho vlastného uváženia, avšak iba pokiaľ je toto využívanie spojené s prevádzkou Webstránky a/alebo propagácie tejto Webstránky. To zahŕňa, bez obmedzenia, akékoľvek nahrávky, nahrávania, snímky obrazovky a formáty doteraz známe alebo v budúcnosti vytvorené/objavené, mojich živých vysielaní, zobrazovanie, distribúcia, publikácia, prenášanie alebo iné používanie nahrávok, fotografií, obrázkov a/alebo zaznamenané video mňa a/alebo mňa počas vystúpenia počas poskytovania Služieb, pre použitie v materiáloch ktoré zahrňujú , bez obmedzenia hmotné a/alebo nehmotné záznamy akéhokoľvek druhu, pôvodu a formátu doteraz známeho alebo v budúcnosti vytvoreného/objaveného, tlačené materiály (napr. marketingové materiály, brožúrky, novinky alebo newsletter), nehmotné materiály (napríklad videá, digitálne obrázky) pre vydanie verejnosti prostredníctvom Webstránky, a alebo iných súvisiacich alebo pridružených webstránok začlenených do akýchkoľvek diel, materiálov, projektov a pod. Takisto udeľujem Prevádzkovateľovi Webswtránky licenciu na používanie môjho zvuku, hlasu, fotografie, mena/používateľského mena, podoby, aktivity, poskytovania Služieb (aj takzvaných "behind-the-scenes" a "making-of" zvuku a audio-vizuálnych záznamov) pre účely tejto Dohody. Ja takisto viem, rozumiem a uznávam risk spojený s takýmto povolením, garantovaným Prevádzkovateľovi Webstránky. Týmto tvrdím, že poskytnutie môjho súhlasu je dobrovoľné a ja si vedome uvedomujem všetky riziká. Rozumiem, že súhlasom tejto doložky, vypovedám všetky nároky a práva, vrátane môjho práva na žalovanie Prevádzkovateľa Webstránky a jeho nadobúdateľov licencií pre používanie môjho obrazu v prípadoch vyššie opísaných.
  9. Súhlasím že Prevádzkovateľ Webstránky môže upraviť môj vzhľad, aby sa hodil do Webstránky (vzdávam sa všetkých morálnych práv, v rozsahu zákona, ktoré môžem mať) a rozumiem že Prevádzkovateľ Webstránky nemá žiadnu povinnosti používať môj výzor. Takéto úpravy sú vykonané výhradne z technického hľadiska a v žiadnom prípade nie je považované za intervenciu Prevádzkovateľa Webstránky do Obsahu.
  10. Súhlasím, že obrázky môžu byť vytvorené z videa (cez webkameru alebo iné prostriedky, ako napr. snímky obrazovky, na ktorých je Účinkujúci a/alebo VOD a/alebo iný Obsah), a Ja garantujem Prevádzkovateľovi Webstránky a akýmkoľvek jeho nástupcov, nadobúdateľov licencie a nadobúdateľov, licenciu používať uvedené obrázky, bez ďalšej platby pre mňa (inej ako kompenzáciu, ktorú obdržím, čo je percento mojich zárobkov za poskytovanie Služieb podľa tejto Dohody) v tlačových publikáciách, digitálne na internete, cez CD, alebo inom médiu, výhradne pre prevádzku a propagáciu Webstránky.
  11. Týmto sa výslovne vzdávam akýchkoľvek ďalších finančných kompenzácií za akékoľvek práva garantované Prevádzkovateľom Webstránky podľa tejto Dohody.
  12. Súhlasím, že Prevádzkovateľ Webstránky si vyhradzuje právo presunúť alebo priradiť vyššie spomenuté práva skupinovým spoločnostiam alebo akejkoľvek inej osobe ak to bude potrebné.
  13. Týmto potvrdzujem a uznávam, že Webstránka je vlastnená a prevádzkovaná Prevádzkovateľom Webstránky a všetky logá Prevádzkovateľa Webstránky, vizuálne rozhranie Webstránky, grafika, dizajn, zostavenie, informácie, softvér, počítačový kód (vrátane zdrojového a objektového kódu), grafy, atď. (súhrnne “IP Prevádzkovateľa Webstránky”) sú chránené príslušnými právami duševného vlastníctva, vrátane zákonov o autorských právach a medzinárodných konvencií.
  14. Podľa tejto Dohody, máte udelenú osobnú, obmedzenú, nepodliehateľnú a neprenosnú licenciu na prístup a využívanie Webstránky pre poskytovanie Služieb a monetizáciu Vášho Obsahu. Súhlasíte že táto licencia nezahŕňa nasledovné: (a) akýkoľvek následný predaj alebo komerčné používanie IP Prevádzkovateľa Webstránky; (b) distribúciu verejných vystúpení alebo zobrazenia akéhokoľvek IP Prevádzkovateľa Webstránky (okrem Obsahu Účinkujúceho a poskytovania Služieb); (c) modifikáciu alebo akékoľvek vytváranie derivátov IP Prevádzkovateľa Webstránky, alebo jeho časti; (d) používanie akýchkoľvek mínovacích, robotických alebo podobných metód na zbieranie dát; (e) sťahovanie akejkoľvek časti IP Prevádzkovateľa Webstránky alebo akékoľvek informácie obsiahnuté vo Webstránke, okrem toho, čo bolo výslovne povolené Prevádzkovateľom Webstránky; alebo (f) akékoľvek používanie IP Prevádzkovateľa Webstránky, okrem zamýšľaného účelu. Akékoľvek používanie IP Prevádzkovateľa Webstránky okrem špecificky autorizovaného v tejto Dohode, bez predchádzajúceho písomného povolenia od Prevádzkovateľa Webstránky je striktne zakázané a nesúlad s tým, môže mať legálne následky, a takýto nesúlad by predstavoval porušenie zákonov, vrátane, bez obmedzenia, autorské práva a zákony o ochranných známkach. Pokiaľ nie je explicitne uvedené v tejto Dohode, nič tu nie je interpretované ako udelenie akejkoľvek licencie pre duševné vlastníctvo či už prostredníctvom certifikátov, implicitných alebo iných právnych princípov.
 5. Vyhlásenia

  1. Týmto potvrdzujem, že mám minimálne 18 rokov (alebo 21 ak je to vyžadované miestnymi zákonmi), alebo vekom dospelosti v krajinách môjho trvalého bydliska alebo establišmentu (podľa toho, čo je väčšie). Potvrdzujem, že som dosiahol vek dospelosti a NEPOSKYTNEM Prevádzkovateľovi Webstránky falošnú identifikáciu (vrátane môjho mena, adresy alebo dátumu narodenia).
  2. Týmto potvrdzujem, že Prevádzkovateľ Webstránky nevlastní akúkoľvek moc smeru, podriadenosti alebo akúkoľvek inú autoritu nado mnou. A teda táto súčasná Dohody neurčuje moje miesto alebo rozvrh pre poskytovanie Služieb. Rozumiem že nie som v akomkoľvek smere zamestnancom Prevádzkovateľa Webstránky a/alebo akéhokoľvek subjektu súvisiaceho s Prevádzkovateľom Webstránky. Som si plne vedomý/á ako Účinkujúci, že musím poskytovať spoľahlivé a efektívne Služby v plnom súlade s príslušnou legislatívou a zmluvnými podmienkami tejto Dohody.
  3. I am acting under this Agreement as a professional when rendering the Services. This shall however not mean or suggest that the Services rendered by me are to be viewed as being certified by public authorities or by any necessary diplomas. It is my responsibility to keep the Visitors and/or Customers duly aware of that fact.
  4. Týmto potvrdzujem, že budem poskytovať služby vysokej kvality podľa tejto Dohody. Nebudem poskytovať akékoľvek vedome nepravdivé alebo zavádzajúce informácie Návštevníkom a/alebo Členom Webstránky a budem, vždy konať čestne a profesionálne.
  5. Som si plne vedomý, že Prevádzkovateľ Webstránky nebude považovaný za zodpovedného, či už spoločne alebo separátne, za akýkoľvek obsah, informáciu, komunikáciu, názor, vyjadrenie a/alebo skutok akéhokoľvek druhu, ktorého pôvodom je Návštevník/Člen a/alebo Účinkujúci Webstránky, alebo akákoľvek iná osoba tretej strany, podľa tejto Dohody.
  6. Potvrdzujem, že všetky rozhodnutia spojené s poskytovaním Služieb sú konané na základe môjho vlastného uváženia a že tieto Služby neporušujú štandardy obscénností v mojej krajine trvalého bydliska alebo establišmentu, takisto ani neporušujú akékoľvek príslušné práva. Som plne zodpovedný/á za svoje skutky ako Účinkujúci. Navyše, potvrdzujem že nie som pod vplyvom drog alebo alkoholu a že poskytujem Služby z mojej vlastnej vôle.
  7. Ďalej zastupujem, že som plne prečítal/a a súhlasil/a s zmluvnými podmienkami tejto Dohody pred jej uzavretím. Nebol som indukovaný/á alebo nútený/á Prevádzkovateľom Webstránky, jeho agentmi, zamestnancami alebo kýmkoľvek konajúcim v jeho mene, pre podpísanie tejto Dohody. Akceptovaním podmienok tejto Dohody potvrdzujem, že to čo vyššie zastupujem je pravdivé a presné.
  8. Ja ako Účinkujúci potvrdzujem, že v plnom súlade s pravidlami poskytnutými v tejto Dohode, pokiaľ ide o charakteristiku Služby a že nebudem, najmä, neposkytovať hanlivý, urážlivý, výhražný, rasistický, ofenzívny, autorskými právami alebo ilegálny Obsah a nemám v úmysle podporovať nemorálne záujmy.
  9. Rovnako potvrdzujem že nikoho nenútim poskytovať Služby na tejto Webstránke.
  10. Týmto potvrdzujem, že nebudem mať akýkoľvek fyzický kontakt s Členom, takisto nebudem organizovať akékoľvek stretnutia s nimi alebo akýmkoľvek iným spôsobom mať kontakt s nimi, inak ako poskytovaním Služieb na Webstránke podľa tejto Dohody.
  11. Rozumiem, že ak Prevádzkovateľ Webstránky a/alebo akýkoľvek iný subjekt/jednotlivec, je podozrievavý, že poskytujem zakázaný Obsah, môj účet môže byť okamžite zmrazený pre ďalšie vyšetrovanie, ktoré môže mať za následok trvalé zrušenie účtu a/alebo zrušenie, odpočítanie a/alebo prepadnutie všetkých platieb od Prevádzkovateľa Webstránky pre mňa, v prípade ak sa tieto podozrenia prejavia ako správne alebo ak je k dispozícii presvedčivý dôkaz, ktorý sa javí byť správny a presný.
  12. Týmto potvrdzujem, že Prevádzkovateľ Webstránky má právo okamžite a jednostranne suspendovať alebo vypovedať súčasnú Dohodu a akékoľvek účty a/alebo vylúčiť ma z Webstránky, po čo i len najmenšom podozrení falšovania alebo neadekvátneho správania alebo akéhokoľvek iného porušenia tejto Dohody.
  13. Ako Účinkujúci, vyhlasujem, že som zodpovedný za moje vlastné správanie a poskytované Služby a budem rešpektovať všetky vyššie spomenuté vyhlásenia a všetky záväzky Účinkujúceho podľa tejto Dohody.
  14. Takisto deklarujem a súhlasím dodržiavať všetky miestne, štátne, národné a medzinárodné zákony a regulácie a nedovolím, a ani nepomôžem tretím stranám porušovať alebo nedodržiavať akékoľvek práva (vrátane, bez obmedzenia autorské práva, práva na publicitu, súkromie alebo práva ochranných známok) ostatných.
 6. Reprezentácie a záruky

  1. Ja odškodným Prevádzkovateľa Webstránky, jeho dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, poskytovateľov licencií, držiteľov licencií a dodávateľov rovnako ako aj patričných zamestnancov, dôstojníkov, riaditeľov, manažérov a zástupcov od akýchkoľvek a všetkých priamych alebo nepriamych záväzkov, strát, škôd, pohľadávok, sankcií, úrokov, dodatočných daní, nárokov a / alebo výdavkov, vrátane primeraných právnych poplatkov a výdavkov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu, alebo súvisiace s poskytovanými Službami a Obsahom poskytnutím v rámci tejto Dohody.
  2. Zaväzujem sa odškodniť Prevádzkovateľa Webstránky, jeho dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, poskytovateľov licencií a dodávateľov rovnako ako aj patričných zamestnancov, dôstojníkov, riaditeľov, manažérov a zástupcov od akýchkoľvek a všetkých priamych alebo nepriamych záväzkov, strát, škôd, pohľadávok, sankcií, úrokov, dodatočných daní, nárokov a výdavkov, vrátane primeraných právnych poplatkov a výdavkov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu, alebo súvisiace s používaním môjho účtu a poskytovaným Obsahu vytvoreného akoukoľvek treťou stranou cez môj účet na Webstránke.
  3. Doložka 6.1 a 6.2 sa vzťahuje, bez obmedzenia, na zodpovednosti alebo škody, spôsobené akýmkoľvek komentárom, odporúčaním, radou, návrhom, výkladom, príkladom, záverom alebo inou, mnou vykonanou, a rovnako aj akékoľvek produkty, služby, informácie alebo iné zobrazené materiály, zakúpené, alebo získané Návštevníkmi a/alebo Členmi v súvislosti so Službami.
  4. Plne odškodním a zaplatím akékoľvek poplatky za obhajobu Prevádzkovateľa Webstránky v prípade porušenia akejkoľvek doložky uvedenej v tejto Dohode.
  5. Prevádzkovateľ Webstránky si vyhradzuje všetky práva a nápravy proti akémukoľvek Účinkujúcemu ktorý poruší tieto reprezentácie a oprávnenia.
  6. Účinkujúci uznáva a súhlasí, že Webstránka je poskytovaná "ako je a "ako je k dispozícii" Prevádzkovateľom Webstránky v rozsahu povolenom zákonom bez záruk akéhokoľvek druhu, či už vyjadrením alebo implikovaním, vrátane, bez obmedzenia, implicitné záruky obchodovateľnosti, vhodnosť na určitý účel, titul a neporušenia.
 7. Osobné údaje

   A. Účinkujúci

  1. When you decide to register on Oranum as a Broadcaster and provide live cam performances and other services, you will share some personal information with us. Please read carefully our Privacy Policy, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
  2. Consent of Broadcasters. In case you requested to open a Broadcaster account together with other persons, for example, because you want to broadcast content together with other Broadcasters, you agree that the consent(s) given as regards certain data processing activities, where applicable, is/are deemed given by all persons providing Services under the same Broadcaster account.
  3. In case you have several Broadcasters accounts, the consent(s) given will apply to all your Broadcaster’s accounts.
  4. B. štúdio

   - vaše osobné informácie

  5. When you decide to register on Oranum as a Studio and use our site, you will share some personal information about you with us. Please read carefully our Privacy Policy, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
  6. - The personal information of Broadcasters

  7. Roles of the Parties. With regard to any personal data processed by Website Operator and Studio in connection with this Agreement, Website Operator and Studio will respectively each be a controller in respect of their own processing activities.
  8. Website Operator and Studio agree to comply with the requirements of the data protection laws applicable to controllers in respect of the provision of their respective services and otherwise in connection with this Agreement including, but not limited to, the EU General Data Protection Regulation 2016/679, the e-Privacy Directive 2002/58/EC (as amended and replaced from time to time), and their national implementing legislations, laws regulating unsolicited e-mail communications, security breach notification laws, laws imposing minimum security requirements ("Data Protection Laws"). For the avoidance of doubt, Website Operator and Studio each have their own, independently determined privacy policies, notices and procedures for the personal data they hold and are each a data controller (and not joint data controllers). In complying with the Data Protection Laws, Website Operator and Studio shall, without limitation:
   • 1) implement and maintain at all times all appropriate security measures in relation to the processing of personal data;
   • 2) maintain a record of all processing activities carried out under this Agreement; and
   • 3) not knowingly do anything or permit anything to be done which might lead to a breach by the other party of the Data Protection Laws.
  9. Information of Broadcasters. In order for the Broadcaster to be appropriately informed of the processing of his/her personal data, Studio's Privacy Policy or Broadcaster contract must clearly and expressly indicate that the use of the Website and provision of Services on the Website are subject to the Website Operator's Privacy Policy. Studio shall provide a link to or a copy of the Website Operator’s Privacy Policy and shall be responsible to inform Broadcasters of the changes to the Privacy Policy that could occur from time to time.
  10. Consent of Broadcasters. Studio shall be responsible and undertake to collect, for the execution of the present Services Agreement and, after termination of the present Services Agreement, as necessary for Website Operator’s legitimate business interest, to comply with legal obligations, defend ourselves against legal claims or respond to requests from governmental authorities or law enforcement agencies, the individual and explicit consent of the Broadcasters regarding the processing of special categories of data as described in Art. 9 GDPR, for any services provided under this Agreement. The special category of data processed by Studio and Website Operator concerns data of Broadcaster relating to their philosophical and/or religious belief(s).
  11. Studio shall be responsible for the Broadcaster to agree and authorize, under the Broadcaster contract, the Website Operator and/or any other entity indicated by it, to obtain and store information automatically from Broadcasters’ computer used to connect to the Website (including, without limitation, cookies).
  12. In case Studio provides Broadcasters’ email address, Studio shall be responsible for the Broadcasters to agree and authorize, under the Broadcaster contract, the Website Operator to send commercial communications to the Broadcasters.
  13. When obtaining consent(s) from the Broadcasters, Studio undertakes to inform the Broadcasters that the consent(s) given will apply to all Broadcaster’s accounts, in case such Broadcaster has several accounts.
  14. Studio undertakes and shall be able to provide Website Operator with written evidence of the consents given by the Broadcasters, on request made by this latter.
  15. Data Subjects Rights. Studio shall promptly notify Website Operator if Studio receives a request from a Broadcaster under any Data Protection Laws in respect of the processing of personal data made by Website Operator. Studio shall make such notification by email to dsr@doclerholding.com no later than forty eight (48) hours of the receipt of the request.
  16. Indemnity. Studio will fully indemnify and hold harmless Website Operator and any entities of its group of companies, as well as their officers, directors, shareholders, agents, and employees from any liabilities, losses, damages, costs (including, without limitation, attorney’s fees), expenses or fine (including, without limitation, any administrative fine as imposed by any data protection supervisory authority), as suffered or incurred by any them and resulting from:
   • 1) Any breach by Studio of this Clause 7 “Personal Data” occasioned by an act or omission of the Studio or of one of its employees, agents or contractors;
   • 2) Non-compliance by the Studio with the provisions of the Data Protection Laws.
  17. Inspection. Studio shall be responsible for the Broadcasters to allow under the Broadcaster contract all their personal data and/or the contents published on the Websites to be inspected by the Website Operator and any entities indicated by the latter, randomly, resorting to any existing means for such effect. Notwithstanding the above, Studio is aware that it is not a duty of the Website Operator to proceed with such inspection, and the Website Operator and said entities will not be considered responsible, either jointly or severally, in case of the unlawful conduct of Broadcasters or provision of false information to the Website Operator.
 8. Povinnosti

  1. Ja som povinný/á vlastniť na vlastné náklady pracovné nástroje (vrátane IT nástrojov ako kamery a pod.) nevyhnutné pre efektívne poskytovanie Služieb podľa tejto Dohody.
  2. Potvrdzujem, že je mojou zodpovednosťou zbaviť nahrávaciu oblasť od všetkých objektov pod ochrannou známkou alebo akýmkoľvek iným duševným vlastníctvom tretích strán a dodržiavať všetky zákonné požiadavky (vrátane, bez obmedzenia, tie, ktoré sa týkajú autorských práv) po celú dobu a vyhýbanie sa používaniu ochranných známok, značiek, imidžu a/alebo registrovanej hudby.
  3. Ja nebudem získavať, ponúkať, nakupovať, predávať alebo navrhovať akýkoľvek obchodnú dohodu, transakciu, obchod, alebo akékoľvek ekonomické dohody Návštevníkom a/alebo Členom mimo Webstránky, pretože potvrdzujem že Prevádzkovateľ Webstránky mi to výslovne zakazuje. Takéto transakcie by mali vždy byť v súlade s rozsahom Služieb.
  4. Budem okamžite informovať Prevádzkovateľa Webstránky v prípade akéhokoľvek porušenia bezpečnosti, straty, krádeže, nepovoleného prezradenia alebo používania používateľského mena alebo hesla. Takisto zostávam zodpovedný za nepovolené poskytovanie Služieb prostredníctvom môjho účtu.
 9. Poplatky

  1. Potvrdzujem že Kredity/Sadzby platené Členmi za poskytované Služby, v rozsahu pôsobnosti súčasnej Dohody, budú indikované na Webstránke. Ja, ako Účinkujúci, súhlasím s Prevádzkovateľom Webstránky, že Kredity zaplatené Členmi za Služby sa môžu z času na čas meniť, podľa toho ako Prevádzkovateľ Webstránky uzná za vhodné, na základe vlastného uváženia a/alebo v súlade s platobnou možnosťou poplatku za Služby ako ponúkané/zvolené (napr. za minútu, za prezretie, za kredity). Platby za Služby sú vykonané Členmi pre Prevádzkovateľa Webstránky.
  2. Rozumiem a akceptujem, že čiastka, ktorá mi bude zaplatená Prevádzkovateľom Webstránky, korešponduje s určitým percentom (v závislosti na type Služby) zo sumy, nahromadenej prostredníctvom zvolenej sadzby (napríklad určití percento z ceny zaplatenej Členom Webstránky, Prevádzkovateľovi Webstránky) ako je uvedené vyššie, kde percento a sadzobné možnosti budú zobrazené pod mojim registračným účtom a/alebo na stránky s predajmi (ktoré môžem kontaktovať pred poskytovaním Služieb).
  3. I am fully aware that the amount due to me will be rounded to the nearest whole currency number (pursuant to round half up-rule or round half-down rule, where applicable) in case of any outstanding decimal balance for any applicable payment period. The amount due to the Broadcaster shall be paid in U.S. dollars, by wire transfer, prepaid card or otherwise, as the case may be through the use of third party payment processors as selected at Website Operator’s own discretion.
  4. Ja takisto uznávam, že čiastka, ktorá mi bola zaplatená za Služby ktoré Ja, ako Účinkujúci, poskytujem Členom, môže byť proporcionálne a adekvátne znížená v prípade môjho protiprávneho správania, konkrétne, pri porušení súčasnej Dohody a/alebo príslušnej legislatívy.
  5. Sadzba za minútu alebo za zobrazenie, ktorá je splatná Členmi a ktorá predstavuje základ pre výpočet mojich zárobkov, ako je opísané vyššie je predmetom zmeny na základe uváženia Prevádzkovateľa Webstránky a po predchádzajúcom upozornení. V prípade podstatných rozdielov, mám možnosť vypovedať súčasnú Dohodu po upozornení takejto zmeny; ak však budem pokračovať v poskytovaní Služieb prostredníctvom Webstránky po takomto upozornení, to bude považované za tiché akceptovanie týchto zmien.
  6. Podvody s kreditnými kartami sú zločin a Prevádzkovateľ Webstránky urobí všetko čo je v jeho silách, aby pomohol miestnym a medzinárodným agentom vystopovať ľudí, ktorí takto konajú. Prevádzkovateľ Webstránky NEZAPLATÍ akékoľvek poplatky v prípade podvodného nákupu. Nákupy MUSIA pochádzať od vlastníka kreditnej karty alebo mať povolenie od vlastníka pre používanie ich kreditnej karty. Tím Prevádzkovateľa Webstránky urobí všetko čo je v ich silách, pre minimalizovanie percenta podvodných nákupov. Ak viete o NIEKOM, kto vykonáva takéto aktivity, prosím dajte nám vedieť, aby sme mohli ochrániť našu Webstránku.
 10. Referenčný Program pre Účinkujúcich

  1. Máte možnosť odkázať nových Účinkujúcich s akýmkoľvek darom/talentom na Webstránku. V tomto prípade budete oprávnení k provízii, ktorá závisí od výkonu odkázaného Účinkujúceho. Na základe čiastky, ktorá bude zaplatená odkázanému Účinkujúcemu, budete oprávnený získať nasledovné provízie:

   • 10% z čiastky zaplatenej odkázanému Účinkujúcemu v druhom roku jej/jeho Služieb;
   • 5% z čiastky zaplatenej odkázanému Účinkujúcemu v druhom roku jej/jeho Služieb;
   • 2% z čiastky zaplatenej odkázanému Účinkujúcemu v treťom roku jej/jeho Služieb;

   Provízia vám nebude zaplatená po treťom roku Služieb odkázaného Účinkujúceho. Provízia je kalkulovaná separátne pre každého odkázaného Účinkujúceho. Komisia bude splatná za predpokladu, že člen:

   • neposkytuje Služby alebo nie je zaregistrovaný/í ako Účinkujúci na Webstránke alebo ako účinkujúci/vystupujúci (alebo ekvivalent) na akejkoľvek webstránke Prevádzkovateľa Webstránky alebo akýchkoľvek jeho skupinových pridružených spoločností, alebo
   • generoval príjem a obdržal platby za Služby na Webstránke aspoň jeden celý rok.
  2. Prosím majte na vedomí, že ak sa chcete požiadať o referenčný program Účinkujúcich, tak po vašej registrácii na Webstránke ako Účinkujúci, avšak pred odkázaním akéhokoľvek Účinkujúceho, pošlite email na referral@oranum.com a počkajte na potvrdenie od Prevádzkovateľa Webstránky. Takisto majte na vedomí, že Prevádzkovateľ Webstránky môže zamietnuť vašu žiadosť na základe jeho uváženia.
  3. Žiadni zamestnanci Prevádzkovateľa Webstránky (alebo spoločností patriacich do skupiny Prevádzkovateľa Webstránky) sa nemôžu zúčastňovať referenčného programu.
  4. Ak bude táto Dohoda medzi vami a Prevádzkovateľom Webstránky vypovedaná z akéhokoľvek dôvodu, tým pádom padne nárok na províziu. Prosím berte na vedomie že ak Prevádzkovateľ Webstránky objaví akékoľvek falošné alebo podvodné sprostredkovanie, táto Dohoda o Službách bude vypovedaná s okamžitou platnosťou.
 11. Naplánované Súkromné & Skupinové Sedenia

  1. Naplánovaním Súkromného alebo Skupinového sedenia ("Špeciálne Sedenia"), Streamer súhlasí s tým, že bude prítomný v čase. Porušenie môže mať za následok odstránenie určitých funkcií a/alebo benefitov alebo penalizácií ktoré sa môžu Prevádzkovateľovi Webstránky zdať vhodné.
  2. Špeciálne sedenia môžu byť zrušené pred jeho začatím.
  3. Zrušenie akéhokoľvek Špeciálneho Sedenia bez udania dôvodu môže mať za následok eskaláciu penalizácií ktoré budú aplikované nasledovne:
   • Prvý priestupok: oficiálne varovanie
   • Druhý priestupok: 24 hodinová suspendácia
   • Tretí priestupok: deaktivácia funkcií
  4. Skupinové Sedenie môže byť zrušené ak počet predaných tiketov nedosiahol minimum predtým, než sa sedenie začalo.
  5. Broadcasters must be online on OranumCam 5 minutes before the Special Session’s starting time. A Broadcaster has 90 seconds to initiate manually the Special Session. If the Special Session is not started by the Broadcaster within this timeframe, such session will automatically start after 90 seconds.
  6. If the Broadcaster is not online on OranumCam at the time the Special Session should start, such session is automatically cancelled and the ticket purchased tickets are refunded to the members. Additionally, the Broadcaster may receive one of the aforementioned penalties.
  7. Sedenia sa automaticky končia a Streamer ich nemusí manuálne zatvárať. Je odporučené aby Streamer občas skontroloval čas, aby si bol vždy vedomý koncu sedenia.
 12. trvanie

  1. Táto dohoda je platná odo dňa registrácie Účinkujúceho na Webstránke a akceptovaním tejto Dohody a zostáva platnou až do platného ukončenia ktorejkoľvek strany v plnom súlade s podmienkami výslovne uvedenými v tejto Dohode.
 13. Úlohy

  1. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté Prevádzkovateľom Webstránky, Ja nie som oprávnený/á priradiť alebo previesť moju zmluvnú pozíciu akejkoľvek inej osobe/subjektu. Súhlasím s tým, že moje používateľské meno/heslo nesmie byť poskytnuté inej osobe, inak budem zodpovedný podľa tejto Dohody.
  2. Súhlasím že Prevádzkovateľ Webstránky má právo presunúť alebo priradiť jeho práva a povinnosti podľa tejto Dohody bez obmedzenia.
 14. Dodatky

  1. Prevádzkovateľ Webstránky môže vykonávať zmeny do tejto Dohody, v tomto prípade sa zaväzuje informovať ma o týchto zmenách predtým než budú v platnosti.
  2. Ak je akákoľvek zmena pre vás neprijateľná, môžete ukončiť poskytovanie služieb na stránkach Prevádzkovateľa. Ak nechcete prestať poskytovať služby, budete musieť prijať zmeny.
  3. V prípade akýchkoľvek otázok môžem kontaktovať priamo help@oranum.com. Týmto potvrdzujem, že zmluvné podmienky (vrátane politiky súkromia) tejto Dohody môžu byť mnou kedykoľvek konzultované navštívením nasledovnej stránky.
 15. Ukončenie

  1. Ktorákoľvek strana môže vypovedať túto Dohodu, kedykoľvek, na báze akéhokoľvek dôvodu, po predchádzajúcom a expresnom upozornení v písomnej forme (napr. emailom) druhej strane minimálne 5 (päť) pracovných dní vopred. Prevádzkovateľ Webstránky môže Dohodu vypovedať kedykoľvek v prípade porušenia zmluvných podmienok Účinkujúcim, bez predchádzajúceho upozornenia.
 16. Oddeliteľnosť

  1. Ak je akýkoľvek bod alebo ustanovenie tejto Dohody neplatné alebo nevymáhateľné v akomkoľvek rozsahu podľa akéhokoľvek rozhodného práva súdom kompetentnej jurisdikcie, zvyšok tejto Dohody týmto nie je afektovaný a každé zvyšné ustanovenie a bod tejto Dohody je platný a vymáhateľný v plnom rozsahu povolenom zákonom.
 17. Rozhodné právo a súdna príslušnosť

  1. Strany neodvolateľne podliehajú výlučnej právomoci Luxemburských súdov pre účely vypočúvania a rozhodnutia akéhokoľvek sporu, vychádzajúceho z tejto Dohody.
  2. Táto Dohoda, všetky záležitosti, z toho vyplývajúce a akékoľvek riešenie sporov uvedené vyššie, sú spravované a vykladané v súlade so zákonmi Veľkého Vojvodstva Luxemburského, nehľadiac na konflikty právnych predpisov a iné záväzné právne ustanovenia.
  3. Anglická verzia prevláda pokiaľ ide o právne vyhlásenia, štatutárne vyhlásenia Prevádzkovateľa Webstránky, vrátane súčasnej Dohody. Prevádzkovateľ Webstránky neprijíma akékoľvek druhy právnych nárokov alebo iné sťažnosti kvôli nezrovnalostiam, vychádzajúcich zo zlého prekladu v akomkoľvek inom jazyku.
 18. Oznámenia

  1. Akékoľvek upozornenie, odporúčanie alebo rada každej strany tej druhej nižšie, musia byť poskytnuté nasledovnej kontaktnej e-mail adrese: help@oranum.com.

Registrovaním ako Účinkujúci a poskytovaním Obsahu na Webstránke výslovne súhlasíte, že budete viazaný vyššie spomenutými zmluvnými podmienkami.

 
We use cookies, and other technologies to improve your experience, customize advertising, and analyze traffic to the site.
We also share information about your use of our site with our trusted advertising and analytics partners.
Please see our Cookie Policy for more information.