Zaloguj się Dołącz do nas
Broadcaster/Studio Services Agreement

Warunki niniejszej umowy usług wykonawcy parapsychicznego ("Umowy") regulują relacje między tobą, z jednej strony i Duodecad IT Services Luxembourg S.à rl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ("société à responsabilité limitée"), zorganizowaną i istniejącą na podstawie prawa Luksemburga, zarejestrowaną w Rejestrze Handlu i Spółek Luksemburga pod numerem B 171.358, z siedzibą pod adresem Aleja Johna F. Kennedy'ego 44, L-1855 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga (dalej jako "Operator Witryny") z drugiej strony w odniesieniu do świadczenia Usług (zgodnie z definicją poniżej) na stronie Oranum.com (zwaną dalej "Witryną").

Definicje

 • Ja, mnie lub tyWykonawca, Studio, lub każde z nich, w zależności od przypadku.
 • WykonawcaOsoba fizyczna lub prawna, która świadczy Usługi (zgodnie z definicją poniżej) Członkom lub Odwiedzającym (zgodnie z definicją poniżej) za pośrednictwem Witryny. Wykonawca może wyłącznie wykonywać i/lub przesyłać (I) oryginalną treść / dzieła i / lub (II) treść w synchronizacji z utworami dostępnymi w Bibliotece Muzycznej Centrum Wykonawcy broadcaster.docler.com ("Bibliotece") (warunki takich przedstawień i przesyłania zostały wyszczególnione w klauzuli 2 niniejszej Umowy). Wykonawca oddziałuje z Odwiedzającym i/lub Klientami Witryny i może świadczyć Usługi (zgodnie z definicją poniżej) na żądanie Klienta lub Odwiedzającego, zależnie od przypadku, poprzez Stronę Internetową. Operator Witryny działa tylko i wyłącznie jako dostawca technicznej platformy strumieniowej transmisji na żywo, która umożliwia Klientom/Odwiedzającym i Wykonawcom współpracę i wirtualne komunikowanie się ze sobą.
 • WystępyDarmowe i Prywatne Występy (jak zdefiniowano poniżej).
 • KanałInternetowe miejsce pracy Wykonawcy, w którym transmituje on na żywo jego/jej występy i/lub na którym zamieszcza oryginalną treść (jego własne dzieła), i które pozwala Wykonawcom na świadczenie Usług darmowych lub o wartości dodanej (tj. Darmowych i/lub Prywatnych Występów) Odwiedzającym i/lub Klientom.
 • TreśćWszelkie treści, które Wykonawca przesyła/publikuje/transmituje na Stronie Internetowej jako część Usług, łącznie z, bez ograniczeń, transmisją na żywo treści multimedialnych, wideo, lub zdjęciami.
 • Kredyty & Saldo KredytówCzłonkowie otrzymują Kredyty do zapłaty za Usługi premium lub nieograniczone. Pakiety Kredytów różnych kwot są dostępne do zakupu przez Członków. Zakup Kredytów rozliczany jest za pośrednictwem rzeczywistej waluty, do zapłaty z kont bankowych członków (i/lub odpowiedników) zgodnie z metodami płatności wybranymi przez Członków. Płatności są bezpiecznie przetwarzane przez wstępnie zatwierdzonych procesorów płatniczych, a zakupione Kredyty w konsekwencji pojawiają się na koncie Członka jako saldo.
 • Fan KlubFan Klub Wykonawcy składa się z Darmowego i Premium obszaru zawartości VOD. Obszar zawartości Premium VOD jest dostępny wyłącznie dla Członków opłacających Usługi (tzn. zawartość Premium VOD jest częścią usług premium), podczas gdy obszar zawartości Darmowego VOD jest dostępny dla wszystkich Członków i Odwiedzających. Cena za subskrypcję Fan Klubu Wykonawcy jest ustalana przez Wykonawcę.
 • Darmowy WystępDarmowy Występ to usługa transmisyjna, podczas której Odwiedzający i Członkowie mogą oglądać darmową zawartość na żywo (tj. występy Wykonawców) i oddziaływać w pewnym ograniczonym stopniu z Wykonawcami za pośrednictwem czatu i/lub wiadomości pisemnych, podczas gdy Wykonawcy mogą odpowiadać na nie lub nie według własnego uznania.
 • Prywatny WystępPrywatny Występ to usługa transmisyjna o wartości dodanej pod względem treści, gdzie Członkowie uzyskują dostęp do treści premium na żywo (tzn. występów Wykonawców) i gdzie mogą oddziaływać, pisać, a nawet rozmawiać (komunikacja głosowa) z Wykonawcami (w celu otrzymania bardziej spersonalizowanych i/lub dostosowanych, nieograniczonych usług) online, twarzą w twarz lub w grupie z innymi Członkami, z wyłączeniem innych Odwiedzających. Prywatne Występy są częścią i stanowią usługi premium.
 • UsługiUsługi składają się głównie (ale nie wyłącznie) z pewnych usług związanych z metapsychiką i/lub duchowością (łącznie z, bez ograniczeń, czytaniem kart, interpretacją horoskopów, etc.), które są świadczone przez Wykonawców Witryny. Te Usługi obejmują, bez ograniczeń, przedstawianie lub udostępnianie Treści, która może być widoczna dla (I) Członków, po subskrypcji na Stronie i/lub Fan Klubie Wykonawcy, albo dla (II) Odwiedzających na ograniczonej zasadzie. Usługi są zwykle dostępne za pośrednictwem Darmowych Występów i/lub Prywatnych Występów, chyba że są proponowane i świadczone dzięki innym sposobom dostępu/subskrypcji (w tym przypadku zostanie to dokładnie wskazane). Prywatne Występy i/lub inne usługi premium podlegają Kredytom zakupionym i wydawanym na Witrynie, zwykle na zasadzie spędzonego czasu.
 • StudioInstytucja prawna lub osoba fizyczna świadcząca Usługi na Witrynie za pośrednictwem Wykonawców, z którymi zawarto kontrakt. Studio pozostaje związane wszystkimi niniejszymi zasadami dotyczącymi Wykonawców i ma obowiązek zapewnić przestrzeganie niniejszej Umowy przez Wykonawców działających w Witrynie na mocy kontraktu ze Studiem.
 • Członek lub Klient lub AbonentOsoby subskrybujące i/lub płacące (przy pomocy Kredytów) za Usługi Premium na Witrynie.
 • OdwiedzającyOsoby odwiedzające Witrynę jako darmowi widzowie bez potrzeby rejestrowania się na Stronie. Odwiedzający posiada ograniczony dostęp do Usług oferowanych poprzez Witrynę.
 • VODWcześniej nagrana Zawartość udostępniona przez Wykonawcę na jego/jej Kanale na Witrynie. Wykonawca może zezwolić Odwiedzającym i/lub Członkom oglądać VOD ze swojego Fan Klubu za darmo lub w zamian za Kredyty, według własnego uznania Wykonawcy.
 • WitrynaPlatforma technologii transmisji na żywo (strona wideo czat) złożona z różnorodnych aplikacji, widżetów, narzędzi, danych etc. Platforma służy wyłącznie jako narzędzie techniczne dla Wykonawców, z jednej strony i Odwiedzających lub Członków, z drugiej strony, do wzajemnego oddziaływania / komunikacji. Wspomniana platforma umożliwia Wykonawcom świadczenie Usług Odwiedzającym i/lub Klientom i zarabianie na ich Treści. Witryna jest obsługiwana przez Operatora Witryny.
 1. Cel

  1. Jako osoby fizyczne lub prawne, Wykonawcy działają w ramach tej Umowy jako profesjonalni dostawcy usług (nie jako konsumenci) w zakresie swoich działań biznesowych/zawodowych podczas świadczenia Usług.
  2. Akceptując obecną Umowę, wyrażam zgodę na świadczenie Usług jako Wykonawca na Stronie Internetowej obsługiwanej przez Operatora Witryny i/lub jego partnerów.
 2. Zawartość i Usługi

  1. Rejestrując się na Witrynie i akceptując niniejszą Umowę, przyjmuję do wiadomości, że Usługi świadczone przeze mnie jako Wykonawcę muszą być zgodne z poniższymi przepisami i zobowiązuję się do nie świadczenia żadnych Usług naruszających jedną z poniższych klauzuli:

   • Wykonawcom nie wolno diagnozować chorób ani udzielać porad dotyczących terapii medycznych. Jeżeli Wykonawca uzyska informację, że Członek/Odwiedzający jest chory, Wykonawca ten musi zalecić Członkowi/Odwiedzającemu wizytę u lekarza. Wszelkie porady związane ze zdrowiem udzielane przez Wykonawcę mogą być wyłącznie ogólne i nie powinny być przedstawiane Członkom ani Odwiedzającym jako cel sam w sobie.
   • Wykonawcy nie mogą udzielać słownych ani pisemnych porad odnośnie inwestycji czy spraw finansowych, łącznie z wymianą papierów wartościowych i analizą zasobów.
   • Wykonawcom zabrania się pokazywania przed kamerą wszelkich form nagości, demonstracji jakichkolwiek zachowań seksualnych, pokazywania krwi, zwierząt, lub jakichkolwiek innych działań będących wbrew zasadom dobrego smaku, a także naśladowanie powyższych działań. Niedozwolone jest także odgrywanie roli nieletnich. Przedstawianie wszelkiej Treści o charakterze seksualnym (takiej jak, bez ograniczeń, wideo, fotografie, treści transmitowane na żywo) jest zabronione.
   • Wykonawcom zabrania się przedstawiania jakichkolwiek nielegalnych, szkodliwych, nieprzyzwoitych, nienawistnych, rasistowskich, obraźliwych, grożących, zastraszających, lub innych niewłaściwych Treści (takich jak, na przykład, Treści będących niezgodnych z prawami mniejszości, lub ogólnie, charakteryzujących się podżeganiem do rasowej, religijnej lub etnicznej nienawiści) podczas świadczenia Usług w ramach niniejszej Umowy.
   • Wykonawcom nie zezwala się na przedstawianie jakichkolwiek Treści stanowiących lub zawierających nazwę znanej osoby, sugerujących pedofilię, bestialstwo, lub zoofilię, odnoszących się do wydalania lub spożywania wszelkich odpadów cielesnych, albo zawierających słowa będące wbrew zasadom dobrego smaku.
   • Wykonawcy nie mogą udostępniać nieautoryzowanych informacji komercyjnych. Reklamowanie innych stron (takich jak youtube.com, justintv.com i marek powiązanych, ustream.com, dailymotion.com, metacafe.com, vimeo.com, etc.) lub usług, innych niż Usługi świadczone poprzez Witrynę, jest surowo zabronione, chyba że uzyskano wyraźną zgodę Operatora Witryny w ramach niniejszej Umowy.
   • Wykonawcom zabrania się przedstawiania Treści zawierających poufne lub osobiste informacje osób trzecich, bez uprzedniego uzyskania zgody tych osób.
   • Transmitowanie wcześniej nagranego wideo, nieruchomego obrazu, lub pojawianie się bez obrazu wideo w sekcji kamer internetowych na żywo jest zabronione.
   • Wykonawcy nie mogą uzyskiwać dostępu do Witryny przy użyciu zautomatyzowanych środków (takich jak boty zbierające, roboty, pająki lub zgarniarki).
   • Wykonawcy nie mogą wprowadzać wirusów ani innych złośliwych kodów do Witryny.

   Złamanie powyższych zasad uważa się za naruszenie niniejszej Umowy i może ono skutkować grzywną, zawieszeniem lub zamknięciem konta naruszającego Wykonawcy, i/lub natychmiastowym wykluczeniem z Witryny, łącznie z innymi możliwymi sankcjami dopuszczalnymi przez prawo.

  2. Wykonawca zgadza się, że podczas świadczenia Usług, on/ona nie może prosić o informacje dotyczące Członka/Gościa, które mogłyby pośrednio lub bezpośrednio go zidentyfikować ("Dane Osobowe"). Przykłady danych osobowych to między innymi imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane bankowe, konta społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype Członka/Gościa. Dozwolone są wyłącznie pytania ogólne, nie mogące zidentyfikować Członka/Gościa. Pytania o wiek, stan cywilny lub kolor włosów Członka/Gościa są uważane za pytania ogólne. Jednakże Wykonawca nie powinien pytać lub zamierzać pytać o osobiste informacje dotyczące Członka/Odwiedzającego, które razem mogłyby pozwolić na pośrednią lub bezpośrednią identyfikację Członka/Gościa. Co więcej, Wykonawca nie może tworzyć lub zamierzać tworzyć profili o Członkach/Gościach, albo próbować uzyskać dostępu do kont Członków.
  3. Wykonawca oświadcza, że nie będzie odwiedzał Kanału innego Wykonawcy, ani oddziaływał lub próbował oddziaływać przy pomocy narzędzia czatu z innym Wykonawcą Witryny w sposób szkodliwy, zniesławiający, obraźliwy lub zagrażający dla innego Wykonawcy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że nie przestrzeganie tego przepisu upoważnia Operatora Witryny do rozwiązania niniejszej Umowy i zamknięcia konta Wykonawcy naruszającego zasady tej Umowy.
  4. The Broadcaster agrees and acknowledges that a Member may request that the Service be provided in written form via the chat tool available on the Website. The Broadcaster agrees to provide the Services within forty-eight (48) hours upon reception of such request.
  5. Od Wykonawców oczekuje się komunikowania się z Członkami i Odwiedzającymi w sposób profesjonalny i kompetentny, oraz zgodny z ich najlepszymi zdolnościami. Komunikacja/rozmowy pomiędzy Członkami lub Odwiedzającymi a Wykonawcami Witryny odbywają się wyłącznie między nimi. Operator Witryny nie bierze w żaden sposób udziału w takiej komunikacji/rozmowach i nie ponosi odpowiedzialności za wymienione informacje. Co więcej, udzielanie przez Wykonawców wszelkich porad, a bardziej ogólnie przedstawianie jakichkolwiek Treści, niezależnie od ich formy, nie wymaga żadnej zgody Operatora Witryny.
  6. Operator Witryny przestrzega praw własności intelektualnej osób trzecich i oczekuje tego samego od Wykonawców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie przepisami dotyczącymi praw autorskich, Dyrektywą o Handlu Elektronicznym 2000/31/EC, Digital Millennium Copyright Act z 1998, lub innymi obowiązującymi regulacjami, Operator Witryny natychmiast odpowie na zgłoszenia o naruszeniu praw autorskich popełnionym poprzez Witrynę, przekazane zespołowi wsparcia Witryny.
  7. Treści publikowane przez Wykonawcę na żywo i/lub zamieszczane w Witrynie (tj. przesyłanie strumieniowej treści na żywo, treści dostępnych na Kanale Wykonawcy, w Fan Klubach lub treści VOD Wykonawców) muszą być zgodne z warunkami określonymi w niniejszej Umowie. Wykonawca może udostępniać występy lub przesyłać oryginalne utwory lub materiały, pod warunkiem, że te ostatnie są jego własnymi dziełami (tzn. zostały przez niego/nią stworzone), oraz że kreacje te nie są zadeklarowane i/lub zarejestrowane i/lub przedkładane przed każdą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Wykonawcy nie mogą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich. Transmisja strumieniowa/nadawanie i/lub przesyłanie treści osób trzecich i udawanie, że niniejsza zawartość należy do Ciebie, jest zabronione na Stronie Internetowej i pozostaje wyłączną odpowiedzialnością nadawcy. Jakakolwiek realizacja Usług jest wykonywana na własne ryzyko, a Operator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie treści osób trzecich. Wykonawca może jednak świadczyć Usługi, używając jako tła dźwięku utworów wymienionych w Bibliotece. Nadawca może zadecydować według własnego uznania, czy odtwarzać utwory/muzykę Biblioteki jako muzykę w tle podczas wykonywania Usług. Lista utworów w Bibliotece może się zmieniać co pewien czas, z zastrzeżeniem licencjonowania osób trzecich, wynegocjowanego przez Operatora Witryny od czasu do czasu. Wykonawca jest odpowiedzialny za używanie utworów z Biblioteki i od czasu do czasu powinien sprawdzać, czy piosenki są obecne w Bibliotece. Jeśli Wykonawca wykorzystał piosenkę z biblioteki do treści VOD, ma on obowiązek usunąć tę treść VOD, jeśli utwór nie jest już częścią Biblioteki.
  8. Gdy Wykonawca rejestruje się w Witrynie, Operator Witryny umożliwia Wykonawcy wybór jednej lub kilku kategorii, w których Wykonawca będzie umieszczony na Stronie Internetowej (dalej jako "Etykiety"). Etykiety odnoszą się do kwalifikowanego obszaru nadawanego przez Wykonawcę w świetle Usług Witryny (na których mogą polegać Odwiedzający i/lub Członkowie), między innymi Tarot, numerologia, rytuały i energie, odczytywanie czakr. Etykiety dostępne na Stronie Internetowej mogą podlegać zmianom i/lub usunięciu bez wcześniejszego ostrzeżenia Operatora Witryny. Wspomniane zmiany/usunięcia mogą mieć miejsce od czasu do czasu w odpowiedzi na sugestie/propozycje Członków i/lub Wykonawców. Wykonawca uznaje i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zmiany/usunięcia Etykiety, zostanie ona prawdopodobnie zastąpiona przez inną Etykietę kategorii, najbardziej zbliżoną do tej, która została usunięta, chyba że kategoria ta nie jest już obsługiwana przez Witrynę i jako wynik Etykieta ta zostanie po prostu usunięta bez zmiany. Wykonawca wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że może on występować na innych powiązanych i/lub nowo powstałych Witrynach należących do Operatora Witryny, jego partnerów i/lub powiązanych firm.
  9. W celu poprawy efektywności Usług i/lub rozwiązywania wszelkich innych wątpliwości związanych z Witryną i/lub świadczeniem niniejszych Usług (tzn. problemów technicznych, płatności, naruszeniem zasad niniejszej Umowy, lub innych), upoważnia się mnie do skontaktowania się z Obsługą Klienta zapewnioną przez Operatora Witryny i/lub dostawców jego usług, kiedykolwiek uznam to za stosowne, za pośrednictwem e-mail lub poprzez narzędzie czatu wsparcia dostępne online na moim koncie.
  10. Usługi będą świadczone przez Wykonawcę z całkowitą autonomią i niezależnością, w szczególności w odniesieniu do udostępnianych Treści. Dlatego Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za własne działania, filmy, audio, rozmowy, dialogi, nagrane filmy, porady i wszystkie decyzje związane ze świadczeniem Usług, a także zarabianie na Treści za pośrednictwem Witryny. Wykonawca wyraża zgodę i przyznaje, że jego/jej działania jako Wykonawcy są dokonywane według jego/jej własnego uznania.
  11. Operator Witryny zastrzega sobie prawo do zastosowania natychmiastowego i trwałego zawieszenia / zakończenia niniejszej Umowy w przypadku, gdy nazwa Wykonawcy jest obraźliwa lub gdy narusza ona niniejsze zasady i/lub prawa własności intelektualnej osób trzecich.
  12. Wykonawcy mają możliwość usunięcia lub zablokowania nieuprzejmych Odwiedzających i/lub Klientów Witryny, jednakże niezgodne z zasadami jest nadużywanie tej funkcji. Wypowiedzi obrażające innych Wykonawców oraz Odwiedzających i/lub Klientów są zabronione. Jesteś zobowiązany przestrzegać wytycznych Operatora Witryny i/lub przepisów Umowy dotyczących twojego zachowania podczas przebywania online w Witrynie. Jeśli potrzebujesz pomocy, nie wahaj się skontaktować z naszą Obsługą Klienta pod adresem help@oranum.com.
 3. Studio

  1. Studio wkracza w niniejszą Umowę w miejsce Wykonawców, z którymi podpisuje odrębny kontrakt o świadczenie Usług za pośrednictwem Witryny w ramach niniejszej Umowy. W każdym przypadku Studio zgadza się i przyznaje, że jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialne wobec Operatora Witryny za wszelkie działania, zaniechania, Treść Wykonawców, z którymi osobiście zawarło umowę na potrzeby Serwisu.
  2. Studio przyjmuje do wiadomości, że w jego obowiązku leży ustalenie warunków i zasad oddzielnej umowy zawieranej pomiędzy Studiem a Wykonawcami. Studio powinno samodzielnie ustanowić takie warunki i zasady bez żadnych wpływów ze strony Operatora Witryny, dbając przy tym, by taki kontrakt nie skutkował naruszaniem obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy. Co więcej, Wykonawcy Studia nie powinni być związani umową żadnego typu z Operatorem Witryny.
 4. Prawa do Obrazu i Prawa Autorskie

  1. Rozumiem i przyjmuję do wiadomości, że Operator Witryny nie przegląda Treści Wykonawcy przed publikacją / przedstawieniem takich Treści w Witrynie. Jednakże wyrażam zgodę, by Operator Witryny monitorował, nagrywał i zapisywał wszystkie moje działania (łącznie z Darmowymi lub Prywatnymi Występami, VOD, czatem, e-mailami, etc.) i/lub wprowadził do Witryny narzędzie techniczne automatycznie wykrywające naruszenie praw autorskich, gdy zajdzie taka potrzeba. Rozumiem, że jest to wymagane, by Operator Witryny wykrył, czy Wykonawca narusza materiał objęty prawem autorskim osób trzecich podczas świadczenia Usług w Witrynie, a także by zapewnić, że Wykonawca przestrzega niniejszych warunków. Rozumiem jednakże, że takie działanie lub inicjatywa Operatora Witryny nie należy do ogólnych obowiązków Operatora Witryny, który to działa wobec ciebie wyłącznie jako dostawca platformy technicznej, pozwalającej ci na przechowywanie twoich Występów i VOD oraz na świadczenie niniejszych Usług Odwiedzającym i/lub Klientom.
  2. Uznaję i niniejszym upoważniam Operatora Witryny do przeglądania wszelkich Treści (przesyłanych i/lub wyświetlanych na Stronie Internetowej) w poszukiwaniu naruszenia stosownych i/lub odpowiednich przepisów, od czasu do czasu, a zwłaszcza po otrzymaniu powiadomienia DMCA przez Operatora Witryny. Każda zabroniona treść zostanie niezwłocznie usunięta przez Operatora Witryny. Niezależnie od powyższego, zdaję sobie sprawę, że kontynuowanie takiej rewizji nie jest obowiązkiem Operatora Witryny, a zatem nie ponosi on odpowiedzialności, częściowej ani całkowiteh, w przypadku jakichkolwiek niezgodnych z prawem Treści, będących wynikiem mojego postępowania.
  3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że jego/jej oryginalna twórczość i/lub materiały (jak Występy i wszelkie VOD), wyświetlone lub udostępnione na Stronie, a także wszelkie prawa, łącznie z prawami autorskimi do takich nagranych prac i materiałów, są opatentowane przez Wykonawcę jako prace wykonane na zlecenie i należą do i będą wyłączną własnością Wykonawcy.
  4. Niniejszym gwarantuję Operatorowi Witryny, że moja oryginalna treść i / lub przesłana praca lub materiał stanowi moją wyłączną własność . W związku z tym zgadzam się, że przesyłanie czyjejś pracy lub materiału innej osoby jest surowo zabronione i stanowi pogwałcenie niniejszej Umowy, co może skutkować jej natychmiastowym zakończeniem bez uprzedzenia, z możliwością zwrócenia się przez Operatora z żądaniem odszkodowania za szkody poniesione ze względu na wymienione występy i / lub udostępnione treści. Wykonawca musi być właścicielem praw autorskich (pierwotnym twórcą) całej Treści, na bazie której transmituje występy na żywo lub udostępnia pliki (zdjęcia, filmy, historie, żarty, itp.). Jeśli nie jesteś właścicielem 100% Zawartości, nie możesz z nią wystąpić ani udostępnić jej na Stronie Internetowej. Twoje Transmisje są udostępniane na Witrynie na twoją własną odpowiedzialność, a Operator Witryny nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne roszczenia z tytułu naruszenia od osób trzecich.
  5. Wykonując Usługi za pośrednictwem Witryny, niniejszym udzielam Operatorowi Serwisu ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodwołalnej, sublicencjonalnej i przenoszącej licencję na używanie, hostowanie, konwertowanie, odtwarzanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie pochodnych prac od, dokonywanie adaptacji, rozpowszechnianie, wyświetlanie i w inny sposób wykorzystywanie treści, w dowolnej formie, formatach, mediach lub kanałach multimedialnych znanych teraz lub później opracowanych lub odkrytych (na przykład na naszych powiązanych i/lub z nimi powiązanych witrynach internetowych, w telewizji, na wystawach, zarówno online, jak i fizycznego ujawniania / przesyłania strumieniowego/dystrybucji Treści na naszych lub należących do osób trzecich kanałach i portalach społecznościowych liniowych i / lub internetowych i/lub na żądanie itd.), a także w celach promocyjnych, dopóki podstawowe prawa własności intelektualnej i prawa pokrewne są wykonalne. Przyznajesz Operatorowi Witryny i naszym sublicencjonowanym prawo do używania nazwy podanej przez ciebie i związanej z Treścią, zgodnie z naszym lub ich uznaniem.
  6. Przyznaję, że wynagrodzenie, które otrzymuję, czyli procent zarobków za świadczenie Usług Klientom na mocy niniejszej Umowy, stanowi uczciwe i wartościowe wynagrodzenie za Usługi świadczone przeze mnie i licencję opisaną szczegółowo powyżej, a ja nie zamierzam żądać dodatkowego wynagrodzenia za tę licencję udzieloną Operatorowi Witryny.
  7. Niniejszym zrzekam się moich praw wykonawczych, a także praw do honorariów autorskich, które mogłyby mi się należeć w związku z rzeczonymi prawami wykonawczymi odnośnie niniejszych Usług za pośrednictwem Witryny.
  8. Jeśli chodzi o moje prawa do obrazu, niniejszym zezwalam Operatorowi Witryny na wykorzystanie dowolnych zdjęć przedstawiających mnie jako Wykonawcę w dowolnym stopniu i wyłącznie według własnego uznania, o ile użycie to jest związane z działaniem Witryny i/lub promocji tej Witryny. Takie użycie obejmuje między innymi wszelkie nagrania, obrazy, zrzuty ekranu i formaty, znane lub utworzone/odkryte w przyszłości, moich transmisji na żywo, wyświetlanie, dystrybucję, publikowanie, transmisję lub w inny sposób wykorzystanie nagrań, zdjęć, obrazów i/lub filmów przedstawiających i/lub obejmujących mnie w trakcie wykonywania Usług, do wykorzystania w materiałach obejmujących, ale nie ograniczających się do, materialnych i/lub niematerialnych nagrań wszelkiego rodzaju, charakteru i formatu obecnie znanych lub stworzonych/odkrytych, materiałów drukowanych (np. materiałów marketingowych, broszur, biuletynów i biuletynów informacyjnych), treści niematerialnych (np. filmów wideo i obrazów cyfrowych) udostępnianych publicznie za pośrednictwem Witryny lub innych powiązanych lub przypisanych stron internetowych lub włączonych do wszelkich prac, materiałów, projektów itp. Udzielam również Operatorowi Serwisu Internetowego licencję na korzystanie z mojego dźwięku, głosu, fotografii, nazwy / pseudonimu, podobieństwa, aktywności i występów związanych z Usługami (w tym działań promocyjnych i tak zwanych "za kulisami" i "tworzenia" nagrań dźwiękowych i audiowizualnych) dla celów niniejszej Umowy. Znam i rozumiem ryzyko, które jest nieodłączne z powyższym uprawnieniem przyznanym Operatorowi Witryny. Niniejszym oświadczam, że udzielenie mojej zgody jest dobrowolne i że świadomie przejmuję takie ryzyko w imieniu własnym. Rozumiem, że zgadzając się na niniejszą klauzulę, rezygnuję z prawa do roszczeń i zrzekam się pewnych praw, w tym mojego prawa do pozwania Operatora Witryny i jego licencjodawców za wykorzystanie mojego wizerunku w okolicznościach opisanych powyżej.
  9. Rozumiem, że Operator Witryny może edytować mój wygląd, tak by pasował on do charakteru Witryny (oraz że zrzekam się wszelkich praw moralnych, które mógłbym posiadać, w zakresie dozwolonym przez prawo), oraz rozumiem, że Operator Witryny nie ma obowiązku używać mojej podobizny. Takie redagowanie jest wykonywane wyłącznie z technicznego punktu widzenia i w żadnym wypadku nie może być traktowane jako interwencja Operatora Witryny w Zawartość.
  10. Zgadzam się, że zdjęcia mogą powstawać na bazie wideo (za pośrednictwem kamery internetowej lub innymi sposobami, na przykład wykonywaniem zrzutów występów Wykonawcy i/lub VOD i/lub innych treści), a ja udzielam Operatorowi Serwisu i jego następcom, licencjobiorcom, i cesjonariuszom, licencji na wykorzystanie tych zdjęć bez dalszych opłat (innych niż otrzymane wynagrodzenie, stanowiące procent zarobków za świadczenie Usług w ramach niniejszej Umowy), w publikacjach drukowanych, cyfrowo w internecie, za pośrednictwem CD lub jakiegokolwiek innego nośnika, wyłącznie do obsługi i promocji Witryny.
  11. Niniejszym zrzekam się otwarcie jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia finansowego za wszelkie prawa nadane Operatorowi Strony na mocy tej Umowy.
  12. Rozumiem, że Operator Witryny zastrzega sobie prawo do przeniesienia lub przypisania któregokolwiek z wyżej wymienionych praw do swoich spółek grupowych lub jakiejkolwiek innej osoby, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  13. Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że Witryna należy do i jest obsługiwana przez Operatora Witryny, a wszystkie loga, interfejsy wizualne Witryny, grafika, projekty, kompilacje, dane, oprogramowanie, kod (łącznie z kodem źródłowym i kodem obiektu), wykresy graficzne, itd. (zbiorczo "IP Operatora Witryny") są chronione odpowiednimi prawami własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi oraz konwencjami międzynarodowymi.
  14. Na mocy niniejszej Umowy, zostaje ci udzielona prywatna, ograniczona, nie podlegająca podlicencjonowaniu i niezbywalna licencja na dostęp i korzystanie z Serwisu w celu świadczenia Usług i monetyzacji tylko własnej Zawartości. Zgadzasz się, że niniejsza licencja nie obejmuje żadnego z następujących: (a) odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystania adresu IP Operatora Strony; (b) dystrybucji, występów publicznych lub publicznego wyświetlania adresu IP Operatora Witryny (z wyjątkiem Treści Wykonawcy i świadczenia Usług); (c) modyfikowania lub tworzenia jakichkolwiek zastosowań pochodnych IP Operatora Witryny lub jakiejkolwiek ich części; d) wykorzystania wszelkich metod wydobywania danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia danych lub ich ekstrakcji; (e) pobieranie dowolnej części adresu IP Operatora Internetowego lub jakichkolwiek informacji zawartych w Witrynie, chyba że wyraźnie zezwala na to Operator Witryny; lub (f) jakiegokolwiek korzystania z IP Witryny Operatora internetowego, z wyjątkiem zamierzonych celów. Jakiekolwiek użycie IP Operatora Witryny z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora Witryny, jest zabronione a nieprzestrzeganie tego przepisu może mieć konsekwencje prawne, jako że taka niezgodność stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i znaków towarowych. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w niniejszej Umowie, żadne z powyższych postanowień nie będzie interpretowane jako przyznające prawo własności intelektualnej, niezależnie od tego, czy jest to sprzeczne z prawem, czy też innymi zasadami prawnymi.
 5. Deklaracje

  1. Niniejszym oświadczam, że mam powyżej 18 lat (lub 21, jeśli wymaga tego lokalne prawo), lub przekroczyłem wiek dojrzałości w moim kraju zamieszkania (którekolwiek posiada większą wagę). Oświadczam, że osiągnąłem wiek dojrzałości, i że NIE będę przedstawiał Operatorowi Witryny fałszywych danych (w tym nazwiska, adresu i daty urodzenia).
  2. Niniejszym zaświadczam, że Operator serwisu nie ma nade mną żadnej władzy kierowniczej, podporządkowującej lub innego rodzaju władzy. W związku z tym niniejsza Umowa nie określa mojego miejsca ani harmonogramu świadczenia Usług. Rozumiem, że w żaden sposób nie jestem pracownikiem Operatora Witryny i/lub żadnym innym podmiotem związanym z Operatorem Witryny. Jestem w pełni świadomy jako nadawca, że muszę dostarczać wiarygodne i skuteczne usługi w pełnej zgodności z obowiązującym prawodawstwem i warunkami niniejszej umowy.
  3. I am acting under this Agreement as a professional when rendering the Services. This shall however not mean or suggest that the Services rendered by me are to be viewed as being certified by public authorities or by any necessary diplomas. It is my responsibility to keep the Visitors and/or Customers duly aware of that fact.
  4. Niniejszym oświadczam, że w ramach tej Umowy będę świadczyć usługi wysokiej jakości, nie będę udostępniał żadnych świadomie błędnych lub mylących informacji Odwiedzającym i/lub Członkom Witryny, oraz że w każdym momencie będę zachowywał się uczciwie i profesjonalnie.
  5. Jestem w pełni świadomy, że Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności, częściowej ani całkowitej, za żadną treść, informację, komunikat, opinię, wyrażenie i/lub działanie żadnego typu, poczynione przez Odwiedzających/Członków i/lub Wykonawców Witryny, ani przez żadną inną osobę lub osobę trzecią w stosunku do niniejszej Umowy.
  6. Zaświadczam, że wszystkie decyzje dotyczące świadczenia Usług są podejmowane przez mnie dobrowolnie, że takie usługi nie naruszają standardów "nieprzyzwoitości" w moim kraju zamieszkania lub siedziby firmy lokalnej, ani nie naruszają innych obowiązujących praw. Jestem całkowicie odpowiedzialny za moje własne działania jako Wykonawca. Ponadto oświadczam, że nie jestem pod wpływem narkotyków ani alkoholu, oraz że świadczę usługi z własnej woli.
  7. Ponadto oświadczam, że w całości przeczytałem i zgadzam się z warunkami niniejszej Umowy przed jej wejściem w życie. Nie zostałem nakłoniony ani zmuszony przez Operatora Witryny, jego agentów, pracowników ani osoby działające w ich imieniu do podpisania niniejszej Umowy. Przyjmując warunki niniejszej Umowy, zaświadczam, że powyższe oświadczenia są prawdziwe i dokładne.
  8. Jako Wykonawca oświadczam również, że będę w pełni przestrzegał przepisów przedstawionych w niniejszej Umowie, dotyczących charakteru Usług, oraz że, w szczególności, nie będę przedstawiał żadnych Treści zniesławiających, obraźliwych, grożących, rasistowskich, nielegalnych, ani objętych prawem autorskim, oraz że nie mam zamiaru wspierać niemoralnych interesów.
  9. Oświadczam również, że nie będę zmuszać nikogo do świadczenia Usług poprzez Witrynę.
  10. Niniejszym oświadczam, że nie będę pozostawać w fizycznych kontaktach z Członkami, oraz że nie będę organizować żadnych spotkań z nimi, ani w żaden inny sposób nie będę dążył do kontaktu innego niż poprzez świadczenie Usług na Witrynie w ramach tej Umowy.
  11. Rozumiem, że jeśli Operator Witryny i/lub inna osoba/osoba wskazana przez niego podejrzewa, że przekazałem zakazane Treści, moje konta mogą zostać natychmiast zawieszone w celu dalszego dochodzenia, a takie dochodzenie może skutkować trwałym zamknięciem moich kont i/lub anulowaniem, odliczeniem i/lub przejęciem wszelkich płatności od Operatora Serwisu w przypadku, gdy takie zarzuty są udowodnione lub istnieje wystarczająco przekonujący dowód, że są prawdziwe.
  12. Przyjmuję do wiadomości, że Operator Witryny ma prawo do natychmiastowego i jednostronnego zawieszenia lub rozwiązania niniejszej Umowy i wszelkich kont, i/lub wykluczenia mnie z Witryny po najmniejszym podejrzeniu oszustwa lub nieodpowiedniego zachowania, albo złamania przepisów niniejszej Umowy.
  13. Jako Wykonawca oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za moje własne zachowanie i Usługi przeze mnie świadczone, oraz że będę przestrzegał wszystkich wyżej wymienionych deklaracji i obowiązków dotyczących Wykonawcy(ów) w ramach tej Umowy.
  14. Zgadzam się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego, stanowego, narodowego i międzynarodowego, a także nie dopuszczać ani nie pomagać osobie trzeciej naruszać lub łamać jakichkolwiek praw (w tym praw autorskich, praw do reklamy, praw do prywatności lub praw znaków towarowych) innych osób.
 6. Oświadczenia i gwarancje

  1. Zobowiązuję się zwalniać z odpowiedzialności Operatora Witryny, jego jednostki zależne, stowarzyszone, licencjodawców, licencjobiorców i wykonawców, a także ich pracowników, przedstawicieli, dyrektorów, menadżerów i agentów za wszelkie zobowiązania, straty, szkody, roszczenia, kary, odsetki, dodatkowe podatki, prośby i/lub wydatki, łącznie z rozsądnymi wynagrodzeniami i wydatkami prawnymi, wszelkiego rodzaju, wynikające lub związane ze świadczonymi Usługami i Zawartością udostępnianą w ramach niniejszej Umowy.
  2. Zobowiązuję się do zapewnienia odszkodowania i ochrony Operatora Witryny, jego podmiotów zależnych, podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców i wykonawców, a także ich pracowników, przedstawicieli, dyrektorów, menedżerów i agentów przed wszelkimi bezpośrednimi lub pośrednimi zobowiązaniami, stratami, szkodami, roszczeniami, karami, odsetkami, dodatkowymi podatkami, żądaniami i wydatkami, w tym rozsądnymi kosztami i honorariami prawnymi, wszelkiego rodzaju lub natury wynikającymi z lub związanymi z korzystaniem z mojego konta oraz udostępnianiem Treści stworzonych przez osobę trzecią za pośrednictwem mojego konta na Stronie Internetowej.
  3. Klauzule 6.1 i 6.2 mają zastosowanie, bez ograniczeń, w przypadku jakiegokolwiek zobowiązania lub szkody wynikających z jakiegokolwiek komentarza, zalecenie, porady, sugestii, czytania, przykładu, wniosku, lub innych, głoszonych przeze mnie, a także wszelkich produktów, usług, informacji, lub innych materiałów wyświetlonych, zakupionych lub otrzymanych przez Odwiedzających i/lub Członków w związku z Usługami.
  4. W przypadku naruszenia którejkolwiek klauzuli ustalonej w niniejszej Umowie, zobowiązuje się w pełni wynagrodzić i zapłacić wszelkie koszty procesu Operatorowi Witryny.
  5. Operator Witryny zastrzega sobie wszelkie prawa i środki zaradcze przeciwko jakiemukolwiek Wykonawcy, który naruszy niniejsze oświadczenia i gwarancje.
  6. Nadawca uznaje i zgadza się, że Witryna jest dostarczana "tak jak jest" i "jako dostępna" przez Operatora Witryny w zakresie dozwolonym przez prawo bez jakichkolwiek gwarancji, w sposób wyraźny lub domniemany, włączając w to, ale nie ograniczając do, domniemanych gwarancji przydatności do określonego celu, tytułu i nie naruszenia.
 7. Dane osobowe

   A. Wykonawca

  1. When you decide to register on Oranum as a Broadcaster and provide live cam performances and other services, you will share some personal information with us. Please read carefully our Privacy Policy, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
  2. Consent of Broadcasters. In case you requested to open a Broadcaster account together with other persons, for example, because you want to broadcast content together with other Broadcasters, you agree that the consent(s) given as regards certain data processing activities, where applicable, is/are deemed given by all persons providing Services under the same Broadcaster account.
  3. In case you have several Broadcasters accounts, the consent(s) given will apply to all your Broadcaster’s accounts.
  4. B. Studio

   - Twoje Informacje Osobiste

  5. When you decide to register on Oranum as a Studio and use our site, you will share some personal information about you with us. Please read carefully our Privacy Policy, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
  6. - The personal information of Broadcasters

  7. Roles of the Parties. With regard to any personal data processed by Website Operator and Studio in connection with this Agreement, Website Operator and Studio will respectively each be a controller in respect of their own processing activities.
  8. Website Operator and Studio agree to comply with the requirements of the data protection laws applicable to controllers in respect of the provision of their respective services and otherwise in connection with this Agreement including, but not limited to, the EU General Data Protection Regulation 2016/679, the e-Privacy Directive 2002/58/EC (as amended and replaced from time to time), and their national implementing legislations, laws regulating unsolicited e-mail communications, security breach notification laws, laws imposing minimum security requirements ("Data Protection Laws"). For the avoidance of doubt, Website Operator and Studio each have their own, independently determined privacy policies, notices and procedures for the personal data they hold and are each a data controller (and not joint data controllers). In complying with the Data Protection Laws, Website Operator and Studio shall, without limitation:
   • 1) implement and maintain at all times all appropriate security measures in relation to the processing of personal data;
   • 2) maintain a record of all processing activities carried out under this Agreement; and
   • 3) not knowingly do anything or permit anything to be done which might lead to a breach by the other party of the Data Protection Laws.
  9. Information of Broadcasters. In order for the Broadcaster to be appropriately informed of the processing of his/her personal data, Studio's Privacy Policy or Broadcaster contract must clearly and expressly indicate that the use of the Website and provision of Services on the Website are subject to the Website Operator's Privacy Policy. Studio shall provide a link to or a copy of the Website Operator’s Privacy Policy and shall be responsible to inform Broadcasters of the changes to the Privacy Policy that could occur from time to time.
  10. Consent of Broadcasters. Studio shall be responsible and undertake to collect, for the execution of the present Services Agreement and, after termination of the present Services Agreement, as necessary for Website Operator’s legitimate business interest, to comply with legal obligations, defend ourselves against legal claims or respond to requests from governmental authorities or law enforcement agencies, the individual and explicit consent of the Broadcasters regarding the processing of special categories of data as described in Art. 9 GDPR, for any services provided under this Agreement. The special category of data processed by Studio and Website Operator concerns data of Broadcaster relating to their philosophical and/or religious belief(s).
  11. Studio shall be responsible for the Broadcaster to agree and authorize, under the Broadcaster contract, the Website Operator and/or any other entity indicated by it, to obtain and store information automatically from Broadcasters’ computer used to connect to the Website (including, without limitation, cookies).
  12. In case Studio provides Broadcasters’ email address, Studio shall be responsible for the Broadcasters to agree and authorize, under the Broadcaster contract, the Website Operator to send commercial communications to the Broadcasters.
  13. When obtaining consent(s) from the Broadcasters, Studio undertakes to inform the Broadcasters that the consent(s) given will apply to all Broadcaster’s accounts, in case such Broadcaster has several accounts.
  14. Studio undertakes and shall be able to provide Website Operator with written evidence of the consents given by the Broadcasters, on request made by this latter.
  15. Data Subjects Rights. Studio shall promptly notify Website Operator if Studio receives a request from a Broadcaster under any Data Protection Laws in respect of the processing of personal data made by Website Operator. Studio shall make such notification by email to dsr@doclerholding.com no later than forty eight (48) hours of the receipt of the request.
  16. Indemnity. Studio will fully indemnify and hold harmless Website Operator and any entities of its group of companies, as well as their officers, directors, shareholders, agents, and employees from any liabilities, losses, damages, costs (including, without limitation, attorney’s fees), expenses or fine (including, without limitation, any administrative fine as imposed by any data protection supervisory authority), as suffered or incurred by any them and resulting from:
   • 1) Any breach by Studio of this Clause 7 “Personal Data” occasioned by an act or omission of the Studio or of one of its employees, agents or contractors;
   • 2) Non-compliance by the Studio with the provisions of the Data Protection Laws.
  17. Inspection. Studio shall be responsible for the Broadcasters to allow under the Broadcaster contract all their personal data and/or the contents published on the Websites to be inspected by the Website Operator and any entities indicated by the latter, randomly, resorting to any existing means for such effect. Notwithstanding the above, Studio is aware that it is not a duty of the Website Operator to proceed with such inspection, and the Website Operator and said entities will not be considered responsible, either jointly or severally, in case of the unlawful conduct of Broadcasters or provision of false information to the Website Operator.
 8. Obowiązki

  1. Przyjmuję obowiązek posiadania na własny koszt narzędzi pracy (łącznie z narzędziami IT, jak kamery, etc.), potrzebnych do efektywnego świadczenia Usług w ramach niniejszej Umowy.
  2. Zobowiązuję się do usunięcia z mojego obszaru nagrywania wszelkich przedmiotów podlegających prawu znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich, oraz do przestrzegania wymagań prawnych (w tym, bez ograniczeń, dotyczących praw autorskich) i unikania bezprawnego użycia znaków towarowych, marek, zdjęć i/lub zarejestrowanej muzyki.
  3. Nie będę prosić o, oferować, kupować, sprzedawać ani proponować żadnych transakcji handlowych, umów, handlu lub innych transakcji gospodarczych Odwiedzającym i/lub Członkom poza witryną internetową, ponieważ wiem, że jest to wyraźnie zabronione przez Operatora Witryny. Takie transakcje powinny zawsze mieścić się w zakresie Usług.
  4. Zobowiązuję się natychmiast poinformować Operatora Witryny o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa, takim jak utrata, kradzież, lub bezprawne ujawnienie albo użycie nazwy użytkownika lub hasła. Ponoszę także całkowitą i osobistą odpowiedzialność za wszelkie bezprawne korzystanie z Usług oferowanych za pośrednictwem mojego konta.
 9. Opłaty

  1. Przyjmuję do wiadomości, że Kredyty/stawki Kredytów płacone przez Członków za świadczone Usługi w ramach niniejszej Umowy, zostaną wskazane na Witrynie. Jako Wykonawca zgadzam się z Operatorem Witryny, że kwoty Kredytów płacone przez Członków za Usługi mogą się od czasu do czasu różnić, według własnego uznania Operatora Witryny i/lub zgodnie z opcją opłat za Usługi, którą wybrano (tj. za minutę, za wgląd, za kredyt). Płatność za Usługi jest uiszczana przez Członków Operatorowi Witryny.
  2. Rozumiem i akceptuję, że kwoty płacone mi przez Operatora Witryny będą stanowić pewien procent (który może się różnić w zależności od rodzaju Usługi) kwoty naliczonej poprzez wybraną opcję opłat (tj. pewien procent ceny płaconej przez Członków Witryny Operatorowi Witryny) jak opisano powyżej, który to procent i opcje opłat będą wyświetlane na moim koncie rejestracyjnym i/lub mojej stronie sprzedaży (do których mogę uzyskać wgląd przed świadczeniem jakichkolwiek Usług).
  3. I am fully aware that the amount due to me will be rounded to the nearest whole currency number (pursuant to round half up-rule or round half-down rule, where applicable) in case of any outstanding decimal balance for any applicable payment period. The amount due to the Broadcaster shall be paid in U.S. dollars, by wire transfer, prepaid card or otherwise, as the case may be through the use of third party payment processors as selected at Website Operator’s own discretion.
  4. Zdaję sobie również sprawę, że należne mi kwoty za Usługi które ja, jako Wykonawca, świadczę Członkom, mogą być proporcjonalnie i odpowiednio zmniejszone w przypadku mojego bezprawnego zachowania, mianowicie, naruszenia niniejszej Umowy i/lub obowiązujących przepisów.
  5. Stawka należna za minutę lub za podgląd płacona przez Członków i stanowiąca podstawę obliczania mojego wynagrodzenia w sposób opisany powyżej podlega zmianom według uznania Operatora Witryny po uprzednim powiadomieniu mnie. W przypadku znacznych zmian, będę miał możliwość wypowiedzenia niniejszej Umowy po powiadomieniu o takiej zmianie; w innym przypadku i jeśli kontynuuję świadczenie Usług za pośrednictwem Witryny po takim powiadomieniu, uznaje się to za milczącą akceptację takiej zmiany.
  6. Oszustwa karty kredytowej są przestępstwem, a Operator Witryny zrobi wszystko, co w jego mocy, by pomóc lokalnym i miejscowym władzom w ujęciu osób popełniających takie przestępstwo. Operator Witryny NIE wypłaci żadnych wynagrodzeń w przypadku oszukańczych transakcji. Transakcje MUSZĄ pochodzić od właściciela karty kredytowej, albo odbywać się za zgodą właściciela tej karty. Zespół Operatora Witryny robi wszystko, co w jego mocy, by zminimalizować liczbę oszukańczych transakcji. Jeżeli wiesz o KIMKOLWIEK przeprowadzającym takie działania, powiadom nas o tym, tak by pomóc nam chronić naszą Witrynę.
 10. Program Polecający Wykonawcy

  1. Możesz polecić Witrynie nowego Wykonawcę z jakimkolwiek szczególnym darem/talentem i w tym wypadku należy ci się prowizja od występów poleconego Wykonawcy. Na podstawie kwot płaconych poleconemu Wykonawcy, jesteś uprawniony do otrzymania następujących prowizji:

   • 10% kwoty płaconej poleconemu Wykonawcy w pierwszym roku jego/jej Usług;
   • 5% kwoty płaconej poleconemu Wykonawcy w drugim roku jego/jej Usług;
   • 2% kwoty płaconej poleconemu Wykonawcy w trzecim roku jego/jej Usług;

   Po trzecim roku świadczenia Usług przez poleconego Wykonawcę, nie należy ci się żadna prowizja. Prowizja jest wyliczana osobno w odniesieniu do danego Wykonawcy. Prowizja będzie należna z tytułu poleconego Wykonawcy:

   • nie świadczy już Usług lub nie jest zarejestrowany jako Wykonawca na Stronie, albo jako wykonawca/artysta (lub odpowiednik) na żadnej stronie Operatora Witryny ani żadnego z jego partnerów
   • generował przychody i otrzymywał płatności za Usługi w Serwisie przez co najmniej jeden pełny rok.
  2. Prosimy pamiętać, że jeśli chcesz wziąć udział w programie polecającym, po rejestracji na Stronie jako Wykonawca, lecz przed poleceniem jakiegokolwiek Wykonawcy, powinieneś wysłać email na adres referral@oranum.com i czekać na potwierdzenie od Operatora Witryny. Pamiętaj, że Operator Witryny może odrzucić twoje zgłoszenie do programu polecającego z sobie tylko znanych powodów.
  3. Żadni z pracowników Operatora Witryny (ani żadnej spółki należącej do spółek grupowych Operatora Witryny) nie mogą uczestniczyć w programie partnerskim.
  4. Jeżeli niniejsza Umowa zawarta pomiędzy tobą a Operatorem Witryny zostanie zakończona z jakichkolwiek powodów, nie będzie przysługiwało ci więcej prowizji. Prosimy pamiętać, że jeżeli Operator Witryny odkryje jakiekolwiek fałszywe polecenia, niniejsza Umowa Usługowa zostanie zakończona w trybie natychmiastowym.
 11. Zaplanowane Sesje Prywatne & Grupowe

  1. Planując Sesją Prywatną lub Grupową ("Sesję Specjalną"), Wykonawca zobowiązuje się być obecnym w wyznaczonym czasie. Jego nieobecność może skutkować usunięciem pewnych opcji i/lub przywilejów lub grzywną przyznaną przez Operatora Strony.
  2. Sesje Specjalne mogą zostać anulowane przed podaną godziną rozpoczęcia sesji.
  3. Anulowanie Sesji Specjalnej bez uzasadnionej przyczyny skutkować będzie narastającymi grzywnami nanoszonymi w następującej kolejności:
   • Pierwsze naruszenie: oficjalne ostrzeżenie
   • Drugie naruszenie: 24-godzinne zawieszenie
   • Trzecie naruszenie: dezaktywacja opcji
  4. Sesja Grupowa może zostać anulowana, jeśli liczba sprzedanych biletów nie osiągnęła minimalnego progu przed podana godziną rozpoczęcia sesji.
  5. Broadcasters must be online on OranumCam 5 minutes before the Special Session’s starting time. A Broadcaster has 90 seconds to initiate manually the Special Session. If the Special Session is not started by the Broadcaster within this timeframe, such session will automatically start after 90 seconds.
  6. If the Broadcaster is not online on OranumCam at the time the Special Session should start, such session is automatically cancelled and the ticket purchased tickets are refunded to the members. Additionally, the Broadcaster may receive one of the aforementioned penalties.
  7. Sesje kończą się automatycznie, a Wykonawca nie musi ich samodzielnie zamykać. Zaleca się okresowe sprawdzanie zegara przez Wykonawcę, tak by zawsze był świadomy zbliżającego się końca sesji.
 12. Czas Trwania

  1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie od dnia, w którym Wykonawca rejestruje się na Witrynie i akceptuje tę Umowę, i pozostaje w mocy aż do należytego jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron, w pełnej zgodności z warunkami i zasadami wyraźnie określonymi w niniejszej Umowie.
 13. Przypisanie

  1. Nie przysługuje mi prawo do przeniesienia mojej pozycji kontraktowej na inną osobę/jednostkę, chyba że za wyraźną zgodą Operatora Witryny. Rozumiem, że mój login/hasło nie mogą zostać udostępnione żadnej osobie trzeciej, inaczej poniosę odpowiedzialność w ramach niniejszej Umowy.
  2. Wiem, że Operator Witryny posiada prawo do przeniesienia lub przypisania swoich praw i obowiązków w ramach tej Umowy bez ograniczeń.
 14. Nowelizacje

  1. Operator Witryny może wprowadzać zmiany w niniejszej Umowy, w przypadku których zobowiązuje się mnie o nich poinformować przed ich wejściem w życie.
  2. Jeżeli jakaś zmiana jest dla ciebie nieakceptowalna, powinieneś zaprzestać świadczenia Usług Operatorowi Strony. Jeśli tego nie zaprzestaniesz, uznane to będzie za akceptację przez ciebie tych zmian.
  3. W przypadku wątpliwości mogę się zwrócić bezpośrednio do help@oranum.com. Przyjmuję do wiadomości, że warunki i zasady (łącznie z polityką prywatności) tej Umowy mogą być przeze mnie skonsultowane w każdej w chwili na następującej stronie.
 15. Zakończenie

  1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę w każdym momencie, z jakiegokolwiek powodu, po wcześniejszym wyraźnym powiadomieniu na piśmie (jak e-mail) drugiej strony, z minimalnym okresem wypowiedzenia 5 (pięciu) dni roboczych. Operator Witryny może rozwiązać tę Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku złamania jej warunków przez Wykonawcę, bez uprzedniego powiadomienia.
 16. Odrębność

  1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub przepis niniejszej Umowy zostaną uznane za nieważne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie na mocy obowiązującego prawa przez sąd właściwy, pozostała część niniejszej Umowy nie zostanie naruszona, a każdy pozostały okres i postanowienia niniejszej Umowy będą ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 17. Prawo właściwe i jurysdykcja

  1. Strony w sposób nieodwołalny podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Luksemburga w celu rozpatrzenia i określenia wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy.
  2. Niniejsza Umowa, wszelkie sprawy z niej wynikające oraz wszelkie spory, o których mowa powyżej, są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, niezależnie od konfliktu przepisów i innych obowiązkowych przepisów prawa.
  3. Wersja angielska będzie obowiązywać w odniesieniu do wszystkich oświadczeń prawnych, ustawowych oświadczeń złożonych przez Operatora Witryny, w tym niniejszej Umowy. Operator Serwisu Internetowego nie przyjmuje żadnych roszczeń prawnych ani innych skarg dotyczących rozbieżności wynikających z jakiegokolwiek niewłaściwego tłumaczenia w jakimkolwiek innym języku.
 18. Uwagi

  1. Wszelkie uwagi, zalecenia albo porady od którejkolwiek ze stron powinny być dostarczone na kontaktowy adres e-mail: help@oranum.com.

Rejestrując się jako Wykonawca i przedstawiając Treści na Stronie, wyrażasz zgodę na powyższe warunki i zasady.

 
We use cookies, and other technologies to improve your experience, customize advertising, and analyze traffic to the site.
We also share information about your use of our site with our trusted advertising and analytics partners.
Please see our Cookie Policy for more information.