Logg inn Bli med
Broadcaster/Studio Services Agreement

Vilkårene i denne kringkaster tjenesteavtalen for synske (the “Avtalen“) styrer forholdet mellom du på den ene siden og Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., et privat begrenset ansvarsselskap (“société à responsabilitée limitée”) organisert og eksisterer under lovene til Luxembourg, registrert hos Luxembourg handels- og selskapsregister under nummer B 171.358, med registrert kontor på 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (heretter “Nettstedets operatør”) på den andre siden, med hensyn til utførelse av tjenester (som definert under) på Oranum.com (“Nettstedet”).

Definisjoner

 • Jeg eller meg eller degEnten kringkaster, studio, eller begge som tilfellet kan være.
 • KringkasterA naturlig person eller en juridisk enhet som utfører tjenester (som definert under) til medlemmer eller besøkende (som definert under) gjennom nettstedet. En kringkaster kan eksklusivt utføre og/eller laste opp (I) originalt innhold / arbeider, og/eller (II) innhold synkronisert med sangene tilgjengelig i kringkastersenterets musikkbibliotek hos broadcaster.oranum.com (“Biblioteket”) (betingelsene for slike utførelser og opplastinger er detaljert i klausul 2 i den gjeldende avtalen). En kringkaster samhandler med besøkende og/eller kunder av nettstedet og kan utføre tjenester (som definert under) på forespørsel fra kunder eller besøkende, som tilfellet kan være, gjennom nettstedet. Nettstedets operatør opptrer utelukkende og eksklusivt som en teknisk tilbyder av en live strømmeplattform som muliggjør at både kundene/de besøkende og kringkasterne kan samhandle og kommunisere virtuellt med hverandre.
 • KringkastereSamlet de gratis og private kringkastinger (som definert under).
 • ChannelKringkasterens online arbeidssted hvor denne trømmer hans/hennes/dets opptredener og/eller hvor denne laster opp originalt innhold (dennes egne kreasjoner) og som tillater kringkasteren å tilby gratis eller verdiøkende tjenester (dvs. gratis og/eller private kringkastinger) til besøkende og/eller kunder.
 • InnholdEthvert innhold som kringkasteren laster opp/publiserer/strømmer live på nettstedet som del av tjenestene, inkludert, uten begrensning, live strømming av multimediainnhold, videoer eller bilder.
 • Kreditter & KredittbalanseMedlemmene skal få tak i kreditter for å betale for premium eller ubegrensede tjenester. Kredittpakker på ulike beløp er tilgjengelige for kjøp av medlemmene. Kjøp av kreditter foregår ved at ekte penger debiteres fra medlemmets bankkonto (og/eller tilsvarende) med betalingsmetode som velges av medlemmet. Betalinger behandles sikkert av forhåndsgodkjente betalingsformidlere, og de kjøpte kredittene vises på medlemmets konto som balanse eller saldo.
 • FanklubbEn kringkasters fanklubb inneholder et gratis og et premium VOD innholdsområde. Premium VOD innholdsområdet er kun tilgjengelig for medlemmer som betaler for tjenestene (dvs. premium VOD innholdet er en del av premiumtjenestene), mens gratis VOD innholdsområdet er tilgjengelig til alle medlemmer og besøkende. Prisen for abonnement på en kringkasters fanklubb bestemmes av kringkasteren.
 • Gratis kringkastingGratis kringkasting er en strømmetjeneste, hvor de besøkende og medlemmer kan se på gratis live innhold (dvs. kringkasterens opptredener) og kan samhandle til en viss grad med kringkasteren gjennom skriftlig chat og/eller på-skjerm tekstmeldinger, kringkasteren kan velge å svare eller ikke å svare etter eget skjønn.
 • Privat kringkastingPrivat kringkasting er en verdiøkende strømmetjeneste når det gjelder innhold, hvor medlemmet får adgang til premium live innhold (dvs. kringkasters opptreden) og hvor de kan samhandle, skrive og til og med snakke (stemmekommunikasjon) med kringkastere (for å motta mer personlige og/eller dedikerte ubegrensede tjenester) gjennom online ansikt-til-ansikt eller i en gruppe med andre medlemmer uten andre besøkende til stede.
 • TjenesterTjenestene består for det meste (men ikke ekslusivt) av visse synsk- og/eller spiritueltrelaterte tjenester (inkludert, uten begrensning, tyding av kort, tolking av horoskoper osv.) som tilbys av kringkasterne på nettstedet. Disse tjenestene inkluderer, uten begrensning, opptreden og tilbud av innhold som kan være vises til enten (I) medlemmer med abonnement på nettstedet og/eller til kringkasterens fanklubb eller (II) til de besøkende i en begrenset periode. Tjenester er vanligvis tilgjengelige gjennom gratis kringkastinger og/eller private kringkastinger, med mindre de tilbys og utføres etterfulgt av forskjelligs adgangs/abonnements modaliteter ( i så tilfelle vil dette indikeres spesifikt). Privat kringkasting og/eller premiumtjenester er gjenstand for kjøpte kreditter og brukte kreditter på nettstedet, vanligvis på en forbrukt tid basis.
 • StudioEn juridisk enhet eller individuell person som tilbyr tjenester på nettstedet gjennom en kringkaster som det/han/hun har kontrakt med. Studioer skal være bundet av alle vilkår som gjelder kringkastere, og forsikre seg om at alle kringkastere, som har kontrakt med studioet, opptrer på nettstedet i samsvar med denne avtalen.
 • Medlem eller Kunde eller AbonnentPersoner som abonnerer på og/eller betaler (ved bruk av kreditter) for premiumtjenester på nettstedet.
 • BesøkendePersoner som besøker nettstedet som en gratis seer uten nødvendig registrering på nettstedet. En besøkende har begrenset adgang til tjenestene tilbudt på nettstedet.
 • VODForhåndsinnspilt materiale opplastet av kringkasteren til hans/hennes channel og/eller konto på nettstedet. En kringkaster kan bestemme å tillate at besøkende og/eller medlemmer kan se VOD gratis fra dennes fanklubb eller ved bruk av kreditter etter kringkasterens eget skjønn.
 • NettstedetLive strømmeteknologi plattform (video – chatte nettsted) bestående av en rekke applikasjoner, miniprogrammer, verktøy, data osv. Plattformen fungerer eksklusivt som et teknisk verktøy for kringkasterne på den ene siden, og de besøkende eller medlemmene på den andre siden, for å samhandle / kommunisere med hverandre. Den nevnte plattformen tillater kringkasterne å tilby tjenester til de besøkende og/eller kundene og å tjene penger på sitt respektive innhold. Nettstedet opereres av nettstedets operatør.
 1. Hensikt

  1. Enten det gjelder fysiske eller juridiske personer, så opptrer kringkasterne under denne avtalen som profesjonelle tjenestetilbydere (og ikke som forbrukere) innenfor rammen av deres forretnings-/profesjonelle aktiviteter når de tilbyr tjenestene.
  2. Ved å godta den gjeldende avtalen, godtar jeg uttrykkelig å tilby tjenester som en kringkaster på nettstedet som opereres av nettstedets operatør eller dennes partnere.
 2. Innhold og tjenester

  1. Ved å registrere meg på nettstedet og akseptere denne avtalen, er jeg enig i og anerkjenner at tjenestene utført av meg, som en kringkaster, skal etterkomme de følgende reglene og jeg påtar meg å ikke tilby tjenester som bryter med reglene under:

   • Kringkasterne har ikke lov til å diagnostisere sykdommer, de kan heller ikke gi råd om medisinske behandlinger. Hvis kringkasteren får vite at medlemmet/den besøkende er syk, så må kringkasteren råde medlemmet/den besøkende til å oppsøke lege. Helserelaterte råd gitt av kringkasteren skal kun være generelle og skal ikke på noen måte kommuniseres til medlemmer eller besøkende som en avslutning i seg selv.
   • Kringkasterne kan ikke tilby muntlige eller skriftlige råd om investeringer eller økonomiske forhold, inkludert uten begrensning, utveksling av verdipapirer eller aksjeanalyser.
   • Kringkasterne kan ikke vise nakenhet foran kamera, heller ikke demonstrere seksuell aktivitet, fremvisning av blod, dyr eller annen handling som regnes som uakseptabel etter standard for god smak, eller etterligning av de ovennevnte handlinger. Mindreårig rollespill er heller ikke tillatt. Visning av ethvert seksuelt eksplisitt innhold (slik som, uten begrensning, video, bilder, live strømming av innhold) er forbudt.
   • Kringkasterne skal ikke tilby ulovlig, skadelig, obskønt, hatsk, rasistisk, ærekrenkende, støtende, truende, skremmende eller annet støtende innhold (slik som for eksempel innhold som står i kontrast til rettighetene til minoriteter eller som generelt kan karakteriseres som rasistisk, religiøst eller etnisk hat) under utførelsen av tjenester under denne avtalen.
   • Kringkasterne kan ikke tilby innhold som er eller inkluderer et kjendisnavn, foreslår pedofili, bestialitet eller dyresex, referanser til eliminering eller forbruk av kroppsavfall eller antydning av ord som regnes som uakseptable etter standard for god smak.
   • Kringkasterne tillates ikke å tilby uautorisert kommersiell informasjon. Reklame for andre nettsteder (slik som youtube.com, justintv.com og tilstøtende varemerker, upstream.com, dailymotion.com, metacafe.com, vimeo.com osv.) eller tjenester, annet enn tjenestene tilbudt gjennom nettstedet, er strengt forbudt, med mindre det er uttrykkelig tillatt av nettstedets operatør under denne avtalen.
   • Kringkasterne har ikke lov til å tilby innhold som inneholder konfidensiell eller personlig informasjon om tredjeparter, uten å ha fått deres tillatelse på forhånd.
   • Kringkasting av et forinnspilt show, et stillbilde eller å opptre uten vdeofeed i live webkameraseksjonen er ikke tillatt.
   • Kringkastere skal ikke logge seg på nettstedet ved bruk av automatiske metoder (slik som innhøstende bots, roboter, edderkopper eller skrapere).
   • Kringkastere skal ikke introdusere virus eller annen skadelig kode på nettstedet.

   Brudd på de ovenfor nevnte regler betraktes som brudd på denne avtalen og kan resultere i pengefratrekk, suspensjon eller terminering av kontoen til den krenkende kringkaster, og/eller umiddelbar utestengning fra nettstedet, i tillegg til andre mulige sanksjoner hvor dette er gjeldende ved lov.

  2. Kringkasteren er enig i at i løpet av perioden som tjenestene utføres, skal ikke han/hun/det spørre medlemmet/den besøkende om personlig informasjon som direkte eller indirekte kan identifisere sistnevntes (“personlige informasjon”). Eksempler på personlig informasjon er, uten begrensning, fornavn og etternavn, epost, adresse, bankdetaljer, sosiale medier som Facebook, Twitter, LinkedIn og Skype. Kun generelle forespørsler som ikke identifiserer medlemmet/den besøkende kan det spørres etter. Å spørre om alder, sivilstatus eller hårfarge regnes som generelle forespørsler. Kringkasteren skal imidlertid ikke spørre om eller ha til hensikt å spørre medlemmet/den besøkende om personlig informasjon, som til sammen vil kunne identifisere medlemmet/den besøkende direkte eller indirekte. I tillegg skal ikke kringkasteren ha til hensikt å bygge profiler om medlemmer/de besøkende eller forsøke å få adgang til medlemmenes konti.
  3. Kringkasteren er enig i og anerkjenner at denne ikke skal besøke channel til en annen kringkaster, samhandle eller forsøke å samhandle ved hjelp av det gratis chatteverktøyet med en annen kringkaster på nettstedet, på en måte som er skadelig, ærekrenkende, støtende eller truende overfor den andre kringkasteren. Kringkasteren anerkjenner at manglende overholdelse av denne forpliktelsen gir nettstedets operatør rett til å terminere denne avtalen og stenge kontoen til kringkasteren for brudd på reglene i denne avtalen.
  4. The Broadcaster agrees and acknowledges that a Member may request that the Service be provided in written form via the chat tool available on the Website. The Broadcaster agrees to provide the Services within forty-eight (48) hours upon reception of such request.
  5. Kringkasterne forventes å kommunisere med medlemmer og besøkende, på en profesjonell og kompetent måte og så godt de kan. Kommunikasjonen/samtalene på netstedet mellom medlemmer eller besøkende og kringkasterne skjer kun mellom dem. Nettstedets operatør tar ikke del, på noen måte, i slik kommunikasjon/samtaler og skal ikke ha noe ansvar i forhold til informasjon som deles. I tillegg innebærer bestemmelsene fra kringkasterne om ethvert råd, eller mer generelt om innhold, uansett form, ingen godkjenning fra nettstedets operatør.
  6. Nettstedets operatør respekterer åndsverksrettigheter til enhver tredjepart og forventer at kringkasteren gjør det samme. Med respekt for gjeldende lover, spesielt lov om opphavsrett, Electronic Commerce Directive 2000/31/EC, Digital Millennium Copyright Act av 1998, eller andre obligatoriske reguleringer, vil nettstedets operatør reagere raskt overfor krav om brudd på opphavsretten gjennom bruk av nettstedet som rapporteres direkte til støtteteamet hos nettstedet.
  7. Innholdet som kringkasteren streamer live og/eller laster opp på nettstedet (dvs. strømme live innhold, innhold tilgjengelig på kringkasterens respektive channels eller fanklubber eller kringkasterens VOD innhold) må være i overenstemmelse med betingelser definert i denne avtalen. Kringkasteren kan tilby eksklusive opptredener eller opplastinger av kringkasterens originale arbeider og/eller materiale, så fremt det sistnevnte er hans/hennes egne arbeider (dvs. laget av han/henne/det), og at disse arbeidene ikke er erklært og/eller registrert og/eller sendt til noen forening for forfatterrettigheter. Kringkasterne må ikke krenke intellektuelle eiendomsrettigheter til noen tredjepart. Strømming/kringkasting og/eller opplasting av tredjepartsinnhold og å late som om dette tilhører deg er strengt forbudt på nettstedet og vil være kringkasterens ansvar alene. Enhver utførelse av tjenestene hertil gjøres på din egen risiko og nettstedets operatør vil ikke påta seg noe ansvar i tilfelle av at du overtrer tredjepartsinnhold. Kringkasteren kan imidlertid utføre tjenestene ved å bruke bakgrunnsmusikk som er listet i biblioteket. Kringkasteren kan bestemme etter hans/hennes/dennes skjønn om sanger/musikk fra biblioteket skal brukes som bakgrunnsmusikk mens tjenestene utføres. Listen over sanger i biblioteket kan variere fra tid til annen, avhengig av tredjepartslisensene som er forhandlet av nettstedets operatør fra tid til annen. Kringkasteren er ansvarlig for hans/hennes/dennes bruk av sangene i biblioteket og skal jevnlig sjekke sangene som finnes i biblioteket. Dersom kringkasteren har brukt en sang fra biblioteket til et VOD innhold, må kringkasteren fjerne dette VOD innholdet dersom sangen ikke lenger er en del av biblioteket.
  8. Når en kringkaster registrerer seg på nettstedet, muliggjør nettstedets operatør at kringkasteren kan velge en eller flere kategorier hvor kringkasteren skal opptre (hertil referert som “Tagger”). Taggene er avhengige av kringkasterens påståtte kompetanseområde: Tarot, numerologi, ritualer og energi, chakralesing. Taggene som er tilgjengelige på nettstedet kan endres og/eller fjernes uten forvarsel av nettstedets operatør. Slike endringer/fjerninger kan gjøres fra tid til annen med bakgrunn i forslag fra medlemmer og/eller kringkastere. Kringkasteren er enig i og anerkjenner at i tilfelle av at en tagg endres eller fjernes, så vil taggen sannsynligvis bli erstattet av en annen tagg så lik den fjernede taggen som mulig, unntatt dersom taggkategorien ikke lenger støttes av nettstedet, i det tilfellet vil taggen fjernes og ikke bli erstattet. Kringkasteren er enig i og anerkjenner at den kan dukke opp på andre tilhørende og/eller hvit etikett nettsteder som tilhører nettstedets operatør eller nettstedets operatør sine forbindelser og/eller relaterte selskaper.
  9. For å forbedre effektiviteten av tjenestene og/eller for å ordne opp i andre spørsmål relatert til nettstedet og/eller levering av tjenestene til dette (dvs. teknisk problem, betalingsavklaring, brudd på en regel i denne avtalen eller annet), er jeg autorisert til å benytte/kontakte kundestøtte tilbudt av nettstedets operatør og/eller dennes tjenestetilbydere, når det er relevant, via epost eller via støttechatteverktøyet tilgjengelig online via min konto.
  10. Tjenestene skal utføres av kringkasteren med total autonomi og uavhengighet, spesielt med hensyn til tilbudt innhold. Kringkasteren er derfor fullstendig ansvarlig for hans/hennes/dennes egne handlinger, videoer, lyd, chat, dialog, innspilte videoer, råd og alle beslutninger relatert til utførelsen av tjenestene hertil, så vel som inntjeningen på innholdet via nettstedet. Kringkasteren er enig i og bekrefter at hans/hennes/dennes handlinger som kringkaster utføres etter hans/hennes/dennes eget skjønn.
  11. Nettstedets operatør har rett til å effektuere umiddelbar og permanent suspensjon / terminering av den gjeldende avtalen i tilfelle av at kringkasterens navn er støtende eller bryter med prinsippene hertil og/eller rettighetene til tredjeparter.
  12. Kringkasterne har muligheten til å sparke ut eller bannlyse uhøflige besøkende og/eller kunder fra nettstedet, men det er mot reglene å misbruke denne muligheten. Nedsettende kommentarer om andre kringkastere eller besøkende og/eller kunder er forbudt. Du er forpliktet til å respektere og følge nettstedets operatør sine retningslinjer og/eller avtaleforpliktelser relatert til din oppførsel mens du er online på nettstedet. Hvis du trenger hjelp, ikke nøl med å kontakt vår kundestøtte på help@oranum.com.
 3. Studio

  1. Studioet inngår denne avtalen i stedet for kringkasterne som er i separat kontrakt med studioet for å tilby tjenester gjennom nettstedet under denne avtalen. Uansett er studioet enig i og anerkjenner at det er utelukkende ansvarlig overfor nettstedets operatør for alle handlinger, utelatelser, innhold fra kringkasterne med hvem det/han/hun har inngått separate kontrakter med for behovene til nettstedet.
  2. Studioet forstår og er enig i at det er dettes ansvar å bestemme vilkår og betingelser i kontrakten mellom studioet og kringkasterne. Studioet skal autonomt og uavhengig bestemme disse uten innflytelse fra nettstedets operatør, så fremt en slik kontrakt ikke fører til brudd på kringkasterens forpliktelser under den gjeldende avtalen. Tilsvarende skal kringkasterne i studioet ikke ha et kontraktsforhold eller annen relasjon til nettstedets operatør.
 4. Rettigheter til bilder og forfatterrettigheter

  1. Jeg er enig i og anerkjenner at nettstedets operatør ikke undersøker kringkasterens innhold før utgivelse / kringkasting av slikt innhold på nettstedet. Derimot autoriserer jeg nettstedets operatør til å overvåke, gjøre opptak av og logge alle mini online aktiviteter (inkludert gratis eller private kringkastinger, VOD, chat, epost osv.) og/eller implementerer på nettstedet et teknisk verktøy som automatisk detekterer opphavsrettbrudd, når behovet skulle oppstå. Jeg forstår at det ovennevnte er nødvendig for at nettstedets operatør skal oppdage om en kringkaster overtrer tredjeparts opphavsrettsbeskyttet materiale under utførelsen av tjenester på nettstedet, så vel som å forsikre seg om at kringkasteren respekterer vilkårene hertil. Jeg forstår imidlertid at slik handling eller initiativ fra nettstedets operatør ikke er en generell forpliktelse pålagt nettstedets operatør som kun opptrer som en tilbyder av en teknisk plattform som muliggjør at du kan være vert for dine kringkastinger og VOD for å yte tjenestene hertil for besøkende og/eller kunder.
  2. Jeg anerkjenner og autoriserer nettstedets operatør til å undersøke ethvert innhold (opplastet og/eller vist frem på nettstedet) for brudd på aktuelle og/eller relevante retningslinjer fra tid til annen og spesielt etter mottakelse av DMCA varsel fra nettstedets operatør. Ethvert forbudt innhold vil umiddelbart bli fjernet av nettstedets operatør. Til tross for det ovennevnte er jeg klar over at det ikke er nettstedets operatør sin plikt å gjennomføre slike undersøkelser og den sistnevnte skal derfor ikke holdes ansvarlig, verken felles eller separat, i tilfelle av at innhold vises frem som et resultat av min ulovlige oppførsel.
  3. Kringkasteren bekrefter og er enig i at hans/hennes/dennes originale arbeider og/eller materiale (slik som kringkastinger og enhver VOD), som vist eller levert på nettstedet, og alle rettigheter deri, inkludert, uten begrensning, forfatters rettigheter til slike innspilte arbeider og materiale, er spesifikt bestilt av kringkasteren som arbeid laget for leie og hører til og skal være kringkasterens eksklusive eiendom.
  4. Jeg garanterer herved overfor nettstedets operatør at mitt originalinnhold og/eller det opplastede arbeid eller materiale er eiet eksklusivt av meg. I denne forbindelse er jeg enig i og anerkjenner at å laste opp andres arbeid eller materiale er strengt forbudt og utgjør et brudd på denne avtalen, som kan resultere i dennes umiddelbare terminering uten forvarsel, med muligheter for nettstedets operatør til å kreve erstatning for klager på grunn av nevnte saksøkende opptredener og/eller opplastinger. Kringkasteren må være rettighetshaver (original skaper) av hele pakken som kringkasteren strømmer live eller opplastinger (bilder, videoer, fortellinger, vitser osv.). Dersom du ikke er eier av 100% av innholdet, kan du ikke opptre med det eller laste det opp til nettstedet. Dine kringkastinger tilbudt på nettstedet er ene og alene ditt ansvar og nettstedets operatør kan ikke holdes ansvarlig i tilfelle av overtredelseskrav fra tredjeparter.
  5. Ved å yte disse tjenestene gjennom nettstedet, gir jeg herved nettstedets operatør en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, ubegrenset, videre lisensierbar og overførbar lisens til å benytte, være vert for, konvertere til strømming, reprodusere, endre, tilpasse, publisere, oversette, lage videre arbeider av, lage tilpasninger, distribuere, opptre, vise eller på annen måte bruke ditt innhold i enhver form, format, medium eller media channels, kjente eller senere utviklet eller oppdaget (som for eksempel, på våre relaterte eller tilknyttede nettsteder, på tv’er, på utstillinger, begge, online og fysisk formidling / strømming / distribusjon av innholdet på våre eller tredjeparts lineære og/eller online og/eller på-forespørsel channels og sosiale nettverk osv.), og også i reklameøyemed, så lenge de underliggende intellektuelle opphavsretter og enhver annen rett er gjeldende. Du gir nettstedets operatør og dennes underrettighetshavere retten til å bruke navnet du sender inn i forbindelse med innholdet, hvis disse velger det.
  6. Jeg anerkjenner at kompensasjonen jeg mottar, som er en prosent av inntjeningene for å utføre tjenester til kundene under denne avtalen, er en rettferdig og verdifull kompensasjon for tjenestene som tilbys av meg og lisensen detaljert over, og jeg skal ikke kreve ytterligere kompensasjon for den nevnte lisensen som er gitt nettstedets operatør.
  7. Jeg avstår herved uttrykkelig fra mine utøverrettigheter så vel som alle rettigheter til royalties som kan skyldes meg i forhold til de nevnte utøverrettigheter med hensyn til ytelsene av tjenestene hertil gjennom nettstedet.
  8. Vedrørende mine bilderettigheter, jeg gir herved nettstedets operatør tillatelse til å bruke mine bilder som kringkaster når denne ønsker det så lenge bruken er relatert til operasjonen av nettstedet og/eller markedsføringen av dette. Slikt bruk inkluderer, uten begrensning, alle innspillinger, utsnitt, skjermdumper og formater tilgjengelige nå eller utviklet/oppdaget i fremtiden av mine live strømmeopptredener, visning, distribusjon, publisering, overføring eller annen bruk av innspillinger, fotografier, bilder og/eller videoer av meg og/eller inkludert meg selv under utførelse av tjenestene hertil for bruk i materiale som inkluderer, men er ikke begrenset til, materiale og/eller diverse innspillinger av alle slag, natur og format kjent nå eller utviklet/oppdaget i fremtiden, trykket materiale (dvs. reklamemateriell, brosjyrer, nyheter og nyhetsbrev), diverse materiale (dvs. videoer og digitale bilder) for visning offentlig på nettstedet, eller på andre tilknyttede nettsteder eller innlemmet i andre arbeider, materiell, prosjekter osv. Jeg gir også nettstedets operatør lisens til å bruke min lyd, stemme, bilde, navn/kallenavn, hva jeg liker, aktiviteter, utførelse av tjenestene hertil (inkludert markedsføringsaktiviteter og såkalte “bak-scenen" og "hvordan-den-lages” lyd og audiovisuelle innspillinger) som gjenspeiles i avtalen. Jeg vet også, forstår og anerkjenner iboende risiki ved den ovennevnte tillatelsen gitt til nettstedets operatør. Jeg erklærer herved at min tillatelse er frivillig og at jeg bevisst antar alle slike risiki på vegne av meg selv. Jeg forstår at ved å være enig i denne klausulen frigjør jeg krav og oppgir vesentlige rettigheter, inkludert min rett til å saksøke nettstedets operatør av enhver årsak i omstendigheter beskrevet over.
  9. Jeg er enig i at nettstedets operatør kan endre min opptreden for at det skal passe inn på nettstedet (og at jeg frasier meg alle morale rettigheter, i den grad loven tillater det, som jeg måtte ha), og at jeg forstår at nettstedets operatør ikke har noen forpliktelser til å bruke min opptreden. En slik endring er eksklusivt gjort fra et teknisk ståsted og skal ikke betraktes som at nettstedets operatør blander seg inn i innholdet.
  10. Jeg er enig i at bilder kan lages fra videoer (via nettkamera eller på andre måter, slik som skjermdumper av kringkasterens opptredener og/eller VOD og/eller annet innhold), og jeg tillater at nettstedets operatør og dennes datterselskaper, lisenseiere og redere, har lisens til å bruke nevnte bilder, uten videre betaling til meg (utover kompensasjon jeg mottar, som er en prosent av inntjeningene for å utføre tjenester under denne avtalen), i trykte publikasjoner, digitalt på internett, via CD eller ethvert annet medium, eksklusivt for operasjon og markedsføring av nettstedet.
  11. Jeg frasier meg herved uttrykkelig videre kompensasjon for alle rettigheter gitt til nettstedets operatør under denne avtalen.
  12. Jeg er enig i at nettstedets operatør reserverer seg retten til å overføre eller tildele enhver av de ovennevnte rettighetene til dennes konsernselskaper eller til enhver annen person dersom behovet oppstår.
  13. Jeg er herved enig i og anerkjenner at nettstedet er eiet og operert av nettstedets operatør, og alle logoer til nettstedets operatør, de visuelle grensesnittene på dennes nettsteder, grafikk, design, kompilering, informasjon, programvare, maskinkode (inkludert kildekode eller objektkode), bildegrafikk osv. (samlet kalt “Nettstedets operatør sin IP”) er beskyttet av gjeldende lover om immaterielle rettigheter, inkludert lovene om opphavsrett og internasjonale konvensjoner.
  14. I følge den gjeldende avtalen gis du retten til en personlig, begrenset, ikke videre lisensierbar og ikke overførbar lisens for å få tilgang til nettstedet for å yte tjenester hertil og inntjening på kun ditt innhold. Du er enig i at denne lisensen ikke inkluderer noe av det følgende: (a) videresalg eller kommersiell bruk av nettstedets operatør sin IP; (b) distribusjon, offentlig opptreden eller offentlig visning av enhvert nettsteds operatør sin IP (unntatt for kringkasterens innhold og utførelse av tjenester hertil); (c) endring eller på annen måte gjøre avledet bruk av nettstedets operatør sin IP, eller deler av den; (d) bruk av datainnsamling, roboter eller lignende datainnsamling eller ekstraksjonsmetoder; (e) nedlasting av deler av nettstedets operatør sin IP eller innhold som finnes på nettstedet, unntatt det som uttrykkelig er tillatt av nettstedets operatør; eller (f) enhver bruk av nettstedets operatør sin IP, unntatt for de tiltenkte formål. Enhver bruk av nettstedets operatør sin IP unntatt det som er spesifisert i denne avtalen, uten skriftlig tillatelse fra nettstedets operatør i forkant, er strengt forbudt og dersom du ikke retter deg etter dette vil dette kunne få rettslige konsekvenser som kan inkludere brudd på aktuelle lover, inkludert, uten begrensning, opphavsrett og varemerke lover og aktuelle kommunikasjonsreguleringer og statutter. Dersom det ikke er uttrykkelig sagt i denne avtalen, skal ingenting hertil bli tolket som overdragelse av intellektuelle eiendomsretter, enten ved antakelse, implikasjon, eller andre juridiske prinsipper.
 5. Erklæringer

  1. Jeg bekrefter herved at jeg er minst 18 år (eller 21 når det kreves av lokale lover), eller myndig i min jurisdiksjon (den alderen som er høyest). Jeg bekrefter at jeg er myndig og at jeg IKKE skal gi nettstedets operatør ugyldig legitimasjon (inkludert navn, adresse og fødselsdato).
  2. Jeg bekrefter herved at nettstedets operatør ikke har noen makt eller autoritet over meg. Følgelig avgjør ikke den gjeldende avtalen tid og sted for utførelse av tjenestene. Jeg forstår at jeg ikke på noen måte er ansatt hos nettstedets operatør og/eller andre enheter tilknyttet nettstedets operatør. jeg er fullt klar over, som kringkaster, at jeg må utføre pålitelige og effektive tjenester i fullt samsvar med aktuell lovgivning og vilkår og betingelser i den gjeldende avtalen.
  3. I am acting under this Agreement as a professional when rendering the Services. This shall however not mean or suggest that the Services rendered by me are to be viewed as being certified by public authorities or by any necessary diplomas. It is my responsibility to keep the Visitors and/or Customers duly aware of that fact.
  4. Jeg erklærer herved at jeg under denne avtalen skal yte tjenester av høy kvalitet, at jeg ikke med vilje skal tilby urettmessig eller villedende informasjon til de besøkende og/eller medlemmene av nettstedet og jeg skal til enhver tid opptre ærlig og profesjonelt.
  5. Jeg er fullt ut klar over at nettstedets operatør ikke skal holdes ansvarlig for, enten i fellesskap eller separat, for noe innhold, informasjon, kommunikasjon, mening, uttrykk og/eller handling av enhver type som stammer fra besøkende/medlemmer og/eller kringkasterne på nettstedet eller fra enhver annen person eller tredjepart i henhold til den gjeldende avtalen.
  6. Jeg bekrefter at alle avgjørelser relatert til ytelse av tjenester er gjort etter eget skjønn, at slike tjenester ikke bryter den lokale samfunnsstandarden for ‘obskjønitet' i mitt bostedsland, heller bryter de ingen lover. Jeg er komplett ansvarlig for mine egne handlinger som kringkaster. Dessuten bekrefter jeg at jeg ikke er påvirket av narkotika eller alkohol, og at jeg utfører tjenestene av egen fri vilje.
  7. Jeg erklærer videre at jeg har lest og er enig i vilkårene i denne avtalen før den trer i kraft. Jeg har ikke blitt tvunget av nettstedets operatør, dennes agenter, ansatte eller andre som opptrer på dennes vegne til å signere denne avtalen. Når jeg akspterer vilkårene i denne avtalen, bekrefter jeg at identifikasjonen som vises over er sann og nøyaktig.
  8. Jeg bekrefter også, som kringkaster, at jeg fullt ut skal etterkomme reglene i denne avtalen hva gjelder kjennetegn på tjenestene og at jeg, spesielt, ikke skal tilby ærekrenkende, fornærmende, truende, rasistisk, opphavsrettsbeskyttet eller ulovlig innhold, og at jeg ikke skal støtte umoralske interesser.
  9. Jeg bekrefter også at jeg ikke skal tvinge noen til å utføre tjenester på nettstedet.
  10. Jeg bekrefter at jeg ikke skal ha fysisk kontakt med medlemmene, jeg skal heller ikke organisere møter med dem eller på noen måte forsøke å ha kontakt med dem utenom utførelsen av tjenester på nettstedet under denne avtalen.
  11. Jeg forstår at dersom nettstedets operatør og/eller en annen enhet tilhørende denne, mistenker at jeg har tilbudt forbudt materiale, så vil mine konti bli frosset umiddelbart for videre undersøkelser, og det kan resultere i en permanent terminering av mine konti, og til kansellering, fratrekk og/eller inndraging av alle betalinger fra nettstedets operatør til meg, dersom slike påstander bevises å være ekte eller at det er tilstrekkelig bevis til at de kan anses som ekte.
  12. Jeg anerkjenner herved at nettstedets operatør har rett til umiddelbart og ensidig suspendere eller terminere den gjeldende avtalen og alle konti, og/eller utestenge meg fra nettstedet ved den minste mistanke om falskneri eller utilstrekkelig oppførsel eller ethvert brudd på reglene i denne avtalen.
  13. Som kringkaster bekrefter jeg at jeg er ansvarlig for min egen oppførsel og utførte tjenester og jeg skal respektere alle de ovennevnte erklæringer og alle aktuelle forpliktelser for kringkastere under denne avtalen.
  14. Jeg erklærer også og er enig i å overholde alle aktuelle lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover og reguleringer og skal ikke tillate eller hjelpe en tredjepart med å bryte eller overtre rettigheter (inkludert uten begrensning opphavsrettigheter publiseringsrettigheter, personvern eller varemerkerettigheter) tilhørende andre.
 6. Representasjoner og garantier

  1. Jeg skal erstatte og holde nettstedets operatør, dennes datterselskaper, partnere, lisenshavere og kontraktører, så vel som disses respektive ansatte, ledere, direktører og agenter skadesløse fra ethvert direkte eller indirekte ansvar, tap, skade, krav, straff, rente, ytterligere skatt og utgift, inkludert rimelige rettslige honorar og utgifter av enhver karakter som fremkommer på bakgrunn av, eller er relatert til utførte tjenester og tilbudt innhold innenfor rammen av denne avtalen.
  2. Jeg påtar meg å holde nettstedets operatør, dennes datterselskaper, partnere, lisenshavere og kontraktører, så vel som disses respektive ansatte, ledere, direktører og agenter skadesløse fra ethvert direkte eller indirekte ansvar, tap, skade, krav, straff, rente, ytterligere skatt og utgift, inkludert rimelige rettslige honorar og utgifter av enhver karakter som fremkommer på bakgrunn av, eller er relatert til, bruken av min konto og tilbud av innhold laget av enhver tredjepart gjennom min konto på nettstedet.
  3. Klausulene 6.1 og 6.2 gjelder, uten begrensning, for ethvert ansvar som fremkommer fra kommentarer, anbefalinger, råd, forslag, lesinger, eksempler, konklusjoner eller annet, gjort av meg, som vel som for produkter, tjenester, informasjoner eller andre materialer som fremvises, kjøpes eller skaffes til veie av besøkende og/eller medlemmer i forbindelse med tjenestene.
  4. Jeg skal fullt ut holde nettstedets operatør skadesløs og betale alle kostnader til forsvar i tilfelle av brudd på klausulene fremsatt i den gjeldende avtalen.
  5. Nettstedets operatør forbeholder seg alle rettigheter og rettsmidler mot enhver kringkaster som bryter disse regler og garantier.
  6. Kringkasteren anerkjenner og er enig i at nettstedet tilbys “som det er” og “som tilgjengelig” av nettstedets operatør i den grad loven tillater det uten garantier av noe slag, enten uttrykt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ukrenkelighet.
 7. Personlige data

   A. Kringkaster

  1. When you decide to register on Oranum as a Broadcaster and provide live cam performances and other services, you will share some personal information with us. Please read carefully our Privacy Policy, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
  2. Consent of Broadcasters. In case you requested to open a Broadcaster account together with other persons, for example, because you want to broadcast content together with other Broadcasters, you agree that the consent(s) given as regards certain data processing activities, where applicable, is/are deemed given by all persons providing Services under the same Broadcaster account.
  3. In case you have several Broadcasters accounts, the consent(s) given will apply to all your Broadcaster’s accounts.
  4. B. Studio

   - Din Personlige Informasjon

  5. When you decide to register on Oranum as a Studio and use our site, you will share some personal information about you with us. Please read carefully our Privacy Policy, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
  6. - The personal information of Broadcasters

  7. Roles of the Parties. With regard to any personal data processed by Website Operator and Studio in connection with this Agreement, Website Operator and Studio will respectively each be a controller in respect of their own processing activities.
  8. Website Operator and Studio agree to comply with the requirements of the data protection laws applicable to controllers in respect of the provision of their respective services and otherwise in connection with this Agreement including, but not limited to, the EU General Data Protection Regulation 2016/679, the e-Privacy Directive 2002/58/EC (as amended and replaced from time to time), and their national implementing legislations, laws regulating unsolicited e-mail communications, security breach notification laws, laws imposing minimum security requirements ("Data Protection Laws"). For the avoidance of doubt, Website Operator and Studio each have their own, independently determined privacy policies, notices and procedures for the personal data they hold and are each a data controller (and not joint data controllers). In complying with the Data Protection Laws, Website Operator and Studio shall, without limitation:
   • 1) implement and maintain at all times all appropriate security measures in relation to the processing of personal data;
   • 2) maintain a record of all processing activities carried out under this Agreement; and
   • 3) not knowingly do anything or permit anything to be done which might lead to a breach by the other party of the Data Protection Laws.
  9. Information of Broadcasters. In order for the Broadcaster to be appropriately informed of the processing of his/her personal data, Studio's Privacy Policy or Broadcaster contract must clearly and expressly indicate that the use of the Website and provision of Services on the Website are subject to the Website Operator's Privacy Policy. Studio shall provide a link to or a copy of the Website Operator’s Privacy Policy and shall be responsible to inform Broadcasters of the changes to the Privacy Policy that could occur from time to time.
  10. Consent of Broadcasters. Studio shall be responsible and undertake to collect, for the execution of the present Services Agreement and, after termination of the present Services Agreement, as necessary for Website Operator’s legitimate business interest, to comply with legal obligations, defend ourselves against legal claims or respond to requests from governmental authorities or law enforcement agencies, the individual and explicit consent of the Broadcasters regarding the processing of special categories of data as described in Art. 9 GDPR, for any services provided under this Agreement. The special category of data processed by Studio and Website Operator concerns data of Broadcaster relating to their philosophical and/or religious belief(s).
  11. Studio shall be responsible for the Broadcaster to agree and authorize, under the Broadcaster contract, the Website Operator and/or any other entity indicated by it, to obtain and store information automatically from Broadcasters’ computer used to connect to the Website (including, without limitation, cookies).
  12. In case Studio provides Broadcasters’ email address, Studio shall be responsible for the Broadcasters to agree and authorize, under the Broadcaster contract, the Website Operator to send commercial communications to the Broadcasters.
  13. When obtaining consent(s) from the Broadcasters, Studio undertakes to inform the Broadcasters that the consent(s) given will apply to all Broadcaster’s accounts, in case such Broadcaster has several accounts.
  14. Studio undertakes and shall be able to provide Website Operator with written evidence of the consents given by the Broadcasters, on request made by this latter.
  15. Data Subjects Rights. Studio shall promptly notify Website Operator if Studio receives a request from a Broadcaster under any Data Protection Laws in respect of the processing of personal data made by Website Operator. Studio shall make such notification by email to dsr@doclerholding.com no later than forty eight (48) hours of the receipt of the request.
  16. Indemnity. Studio will fully indemnify and hold harmless Website Operator and any entities of its group of companies, as well as their officers, directors, shareholders, agents, and employees from any liabilities, losses, damages, costs (including, without limitation, attorney’s fees), expenses or fine (including, without limitation, any administrative fine as imposed by any data protection supervisory authority), as suffered or incurred by any them and resulting from:
   • 1) Any breach by Studio of this Clause 7 “Personal Data” occasioned by an act or omission of the Studio or of one of its employees, agents or contractors;
   • 2) Non-compliance by the Studio with the provisions of the Data Protection Laws.
  17. Inspection. Studio shall be responsible for the Broadcasters to allow under the Broadcaster contract all their personal data and/or the contents published on the Websites to be inspected by the Website Operator and any entities indicated by the latter, randomly, resorting to any existing means for such effect. Notwithstanding the above, Studio is aware that it is not a duty of the Website Operator to proceed with such inspection, and the Website Operator and said entities will not be considered responsible, either jointly or severally, in case of the unlawful conduct of Broadcasters or provision of false information to the Website Operator.
 8. Plikter

  1. Jeg påtar meg å eie og tilby, for egen regning, arbeidsinstrumentene (inkludert IT verktøy som kameraer osv.) nødvendig for å effektivt kunne tilby tjenestene under den gjeldende avtalen.
  2. Jeg påtar meg å fjerne fra mitt opptaksområde, alle objekter som er varemerket eller som tredjepart har intellektuall eiendomsrett til, og til å rette meg etter lovlige krav (inkludert, uten begrensning, det som gjelder forfatterrettigheter) til enhver tid, og unngå ulovlig bruk av varemerker, merker, bilder og/eller registrert musikk.
  3. Jeg skal ikke anmode, tilby, kjøpe, selge eller foreslå noen forretningsavtale, transaction, handel eller annen økonomiske avtale til de besøkende og/eller medlemmene av dette nettstedet, ettersom jeg anerkjenner at nettstedets operatør uttrykkelig forbyr meg å gjøre dette. Slike transaksjoner skal alltid være på linje med tjenestenes omfang.
  4. Jeg skal umiddelbart informere nettstedets operatør om ethvert tilsynelatende sikkerhetsbrudd, slik som tap, tyveri eller uautorisert formidling eller bruk av et brukernavn eller passord. Jeg skal også forbli eksklusivt ansvarlig for enhver uautorisert bruk av tjenestene som tilbys gjennom min konto.
 9. Avgifter

  1. Jeg anerkjenner at kredittene/kredittraten som betales av medlemmene for utførte tjenester, innenfor rammen av den gjeldende avtalen, vil bli publisert på nettstedet. Jeg, som kringkaster, er enig med nettstedets operatør i at kredittbeløpene som skal betales av medlemmene for tjenestene kan variere fra tid til annen når nettstedets operatør bestemmer dette, og/eller i samsvar med valgt betalingsalternativ (dvs. per minutt, per visning, per kreditt). Betaling for tjenestene skal gjøres av medlemmene til nettstedets operatør.
  2. Jeg forstår og aksepterer at beløpene som skal betales til meg av nettstedets operatør vil korrespondere til en viss prosent (varierende avhengig av type tjeneste) av det påløpte beløpet gjennom det valgte betalingsalternativet (dvs. en viss prosent av prisen medlemmene betaler til nettstedets operatør) som beskrevet over hvilken prosent og betalingsalternativ som publiseres på min registreringskonto og/eller min salgsside (som jeg kan konsultere før jeg yter mine tjenester).
  3. I am fully aware that the amount due to me will be rounded to the nearest whole currency number (pursuant to round half up-rule or round half-down rule, where applicable) in case of any outstanding decimal balance for any applicable payment period. The amount due to the Broadcaster shall be paid in U.S. dollars, by wire transfer, prepaid card or otherwise, as the case may be through the use of third party payment processors as selected at Website Operator’s own discretion.
  4. Jeg anerkjenner også at beløpet skyldig til meg for tjenester som jeg, som en kringkaster, utfører for medlemmer, kan bli proporsjonalt og adekvat redusert i tilfelle av min ulovlige oppførsel, rettere sagt ved brudd på den gjeldende avtalen og/eller gjeldende lovgivning.
  5. Raten per minutt eller per sesjon betalbar av medlemmer og som danner basis for utregning av min inntjening som beskrevet over er gjenstand for variasjon etter nettstedets operatør sitt skjønn og uten forvarsel til meg. I tilfelle av betydelg variasjon, har jeg muligheten til å terminere den gjeldende avtalen etter å ha mottatt melding om en slik variasjon; ellers og dersom jeg fortsetter å tilby tjenester gjennom nettstedet etter å ha mottat en slik melding, er dette å betrakte som en taus akseptering av en slik variasjon.
  6. Kredittkortbedrageri er kriminelt og nettstedets operatør vil gjøre alt i sin makt for å hjelpe lokale eller internasjonale agenter med å spore opp folk som begår slike forbrytelser. Nettstedets operatør vil IKKE betale noen avgifter i tilfelle av uredelige kjøp. Kjøpene MÅ stamme fra eieren av kredittkortet eller ha tillatelse fra eieren for å bruke dennes kredittkort. Nettstedets operatør sitt team gjør alt de kan for å minimere andelen av uredelige kjøp. Dersom du er oppmerksom på NOEN som begår slike aktiviteter, vennligst gi oss beskjed, så du kan hjelpe oss å beskytte vårt nettsted.
 10. Kringkaster verveprogram

  1. Du kan verve nye kringkastere som har en evne/talent til nettstedet, i slike tilfeller vil du få en kommisjon basert på opptredenen til de vervede kringkasterne. På bakgrunn av beløpet utbetalt til den vervede kringkasteren, er du berettiget til å motta følgende vervekommisjon:

   • 10% av beløpet betalt til den vervede kringkaster i det første året denne utfører sine tjenester;
   • 5% av beløpet betalt til den vervede kringkaster i det andre året denne utfører sine tjenester;
   • 2% av beløpet betalt til den vervede kringkaster i det tredje året denne utfører sine tjenester;

   Ingen kommisjon skal tilfalle deg etter det tredje året som den vervede kringkasteren utfører sine tjenester. Kommisjonen kalkuleres separat for hver vervede kringkaster. Kommisjonen forfaller så sant den vervede kringkasteren:

   • ikke allerede tilbyr tjenester eller er registert som kringkaster på nettstedet eller som kringkaster/utøver (eller tilsvarende) på noen nettsteder tilhørende nettstedets operatør eller noen av dennes partnere, eller
   • har generert inntekter og mottat betalinger for tjenester på nettstedet i minst ett helt år.
  2. Vær oppmerksom på at dersom du ønsker å søke på kringkasternes verveprogram, så må du etter at du har registrert deg som kringkaster, men før du verver noen kringkastere, sende en epost til referral@oranum.com og vente på bekreftelse fra nettstedets operatør. Vær oppmerksom på at nettstedets operatør kan avvise din søknad på verveprogrammet etter eget skjønn.
  3. Ingen ansatte hos nettstedets operatør (eller noe selskap som tilhører dennes gruppe av selskaper) kan delta i verveprogrammet.
  4. Dersom denne avtalen mellom deg og nettstedets operatør termineres av en eller annen grunn, vil du ikke være berettiget til mer provisjon. Vær oppmerksom på at dersom nettstedets operatør oppdager falske eller uredelige vervinger på noen måte, vil denne serviceavtalen termineres umiddelbart.
 11. Planlagte Privat- og Gruppesesjoner

  1. Ved å planlegge en privat- eller gruppesesjon (den "Spesielle sesjonen"), plikter kringkasteren å være tilstede på den angitte tiden. Manglende evne til å gjøre dette kan resultere i at noen funksjoner og/eller fordeler blir fjernet eller en annen straff som nettstedsoperatøren anser som passende.
  2. Spesialsesjoner kan bli kansellert før det indikerte starttidspunktet.
  3. Kansellering av enhver spesiell sesjon uten gyldig grunn vil resultere i stadig økende straffer som vil bli iverksatt som følger:
   • Første lovbrudd: offisiell advarsel
   • Andre lovbrudd: 24 timers suspensjon
   • Tredje lovbrudd: deaktivering av funksjon
  4. En gruppesesjon kan bli kansellert hvis antall solgte billetter ikke når minimumsantallet før det indikerte starttidspunktet.
  5. Broadcasters must be online on OranumCam 5 minutes before the Special Session’s starting time. A Broadcaster has 90 seconds to initiate manually the Special Session. If the Special Session is not started by the Broadcaster within this timeframe, such session will automatically start after 90 seconds.
  6. If the Broadcaster is not online on OranumCam at the time the Special Session should start, such session is automatically cancelled and the ticket purchased tickets are refunded to the members. Additionally, the Broadcaster may receive one of the aforementioned penalties.
  7. Sesjoner avsluttes automatisk og kringkasterne trenger ikke å lukke dem manuelt. Det anbefales at krigkasterne jevnlig sjekker tiden, for å være oppmerksom på avslutningen av en sesjon.
 12. Varighet

  1. Denne avtalen skal gjelde fra datoen som kringkasteren registrerer en konto på nettstedet og aksepterer denne avtalen og vil gjelde inntil den behørig termineres av en av partene i full overenstemmelse med vilkår og betingelser uttrykkelig angitt i denne avtalen.
 13. Oppdrag

  1. Med mindre uttrykkelig avtalt med nettstedets operatør, har jeg ikke lov til å tildele eller overføre min kontraktsposisjon til en annen person/enhet. Jeg er enig i at mitt brukernavn/passord ikke må gis til en annen person, i så fall vil jeg bli holdt ansvarlig under den gjeldende avtalen.
  2. Jeg er enig i at nettstedets operatør har rett til å overføre eller tildele sine rettigheter og forpliktelser under denne avtalen uten begrensninger.
 14. Endringer

  1. Nettstedets operatør kan gjøre endringer i denne avtalen, i så fall plikter denne å informere meg om slike endringer før de trer i kraft.
  2. Hvis noen endringer er uakseptable for deg, skal du slutte å utføre tjenester for nettstedoperatøren. Hvis du ikke slutter å utføre tjenester, vil du entydig anses som å ha akseptert endringene.
  3. I tilfelle av spørsmål kan jeg direkte kontakte help@oranum.com. Jeg bekrefter herved at vilkår og betingelser (inkludert personvernpolicy) i denne avtalen kan konsulteres av meg når som helst ved å besøke den følgende siden.
 15. Oppsigelse

  1. Begge parter kan terminere avtalen, når som helst, uten grunn, dersom et varsel om dette gis skriftlig (som epost) til den andre part med et minimum av 5 (fem) arbeidsdagers forhåndsvarsel. Nettstedets operatør kan terminere denne avtalen umiddelbart i tilfelle av brudd på vilkår fra kringkasteren, uten forhåndsvarsel.
 16. Ugyldighet

  1. Hvis deler av denne avtalen vil bli kjent ugyldig eller ugjennomførlig i henhold til aktuell lovgivning av en anerkjent domstol, skal resten av denne serviceavtalen ikke bli påvirket av dette, og ethvert gjenstående vilkår eller betingelse i denne avtalen skal være gyldig og rettskraftig i sin helhet.
 17. Gjeldende lov og jurisdiksjon

  1. Partene skal ugjenkallelig underkaste seg luxemburgsk domstols eksklusive juridiksjon med hensikt å høre og avgjøre enhver tvist som oppstår som følge av denne avtalen.
  2. Denne avtalen, alle saker som oppstår fra den, og enhver tvisteløsning relatert til det ovennevnte skal styres av, og tolkes i samsvar med lovene i Grand Duchy of Luxembourg, til tross for eventuelle konflikter i lovbestemmelser og andre obligatoriske juridiske bestemmelser.
  3. Den engelske versjonen skal råde med hensyn til alle juridiske uttalelser, lovbestemte erklæringer gjort av nettstedets operatør, inkludert den gjeldende avtalen. Nettstedets operatør aksepterer ingen form for juridiske krav eller andre klager for uoverenstemmelser som et resultat av feil oversettelse til et annet språk.
 18. Merknader

  1. Ethvert varsel, anbefaling eller råd fra en av partene til den andre herunder skal sendes til følgende kontaktepost: help@oranum.com.

Ved å registrere deg som kringkaster og ved å tilby innhold på nettstedet er du uttrykkelig enig i å være bundet av de ovennevnte vilkår og betingelser.

 
We use cookies, and other technologies to improve your experience, customize advertising, and analyze traffic to the site.
We also share information about your use of our site with our trusted advertising and analytics partners.
Please see our Cookie Policy for more information.