Inloggen Doe met ons mee
Broadcaster/Studio Services Agreement

De voorwaarden van deze overeenkomst voor Fysieke diensten van Omroeper(de overeenkomst) regelen de relatie tussen u aan de ene kant en Duodecad IT Services Luxembourg S.à rl, een privé naamloze vennootschap ("société à responsabilitée limitée") georganiseerd en bestaand volgens de wetten van Luxemburg, ingeschreven bij het Luxemburgse Handelsregister onder nummer B 171.358, gevestigd te 44, Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groot-Hertogdom Luxemburg (hierna de "Website Operator") aan de andere kant met betrekking tot uw levering van de Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) op Oranum.com Website”).

Definities

 • Ik of ik of uOfwel Omroeper, Studio, of beide, naargelang het geval.
 • OmroeperEen natuurlijke persoon of een rechtspersoon welke/die diensten (zoals hieronder gedefinieerd) aan het Lid(-eden) of Bezoeker(s) (zoals hieronder omschreven) via de Website levert. Een Omroeper mag uitsluitend performen en/of uploaden (I) van originele inhoud/creaties en/of (II) inhoud in synchronisatie met de beschikbare liedjes in de Omroeper Center Muziekbibliotheek of broadcaster.oranum.com (de “Bibliotheek”) (de voorwaarden van zulke optredens en uploads worden gedetailleerd beschreven in clause 2 van de huidige Overeenkomst). Een Omroeper interacteert met Bezoeker(s) en/of Klant(en) van de Website en mag Diensten performen (zoals hieronder gedefinieerd) op het verzoek van de Klant(en) of de Bezoeker(s), zoals dat het geval mag zijn, via de Website. De Website Operator is alleen en uitsluitend werkzaam als technische leverancier van een live streaming platform waarmee zowel de Klanten/Bezoekers als de Omroepers vrijwel met elkaar kunnen interacteren en communiceren.
 • OmroepenSamen de Gratis en de Privé Omroepen (zoals hieronder gedefinieerd).
 • KanaalDe online werkplaats van de Omroeper waar de laatste livestreamt van zijn/haar optredens en/of de laatste uploadt originele inhoud (zijn eigen creaties) en waarmee de Omroepers gratis of Toegevoegde waarde diensten (dwz gratis en/of privé-uitzendingen) verstrekt aan Bezoeker(s) en/of Klant(en).
 • InhoudEventuele inhoud die de Omroeper uploadt/ publiceert/livestreamt op de Website als onderdeel van de Diensten, inclusief, zonder beperking, livestreaming multimedia-inhoud, video's of afbeeldingen.
 • Credits en Credit BalansDe Leden krijgen Credits om te betalen voor premium of onbeperkt Diensten. Credit pakketten van verschillende bedragen zijn beschikbaar voor aankoop aan/door de Leden. De aanschaf van Credits wordt verrekend met echt geld dat gedebiteerd moet worden van de bankrekening(en) van de Leden (en/of gelijkwaardig) volgens de betaalmethodes die door het Lid(en) zijn geselecteerd. Betalingen worden veilig door vooraf goedgekeurde betaalprocessors verwerkt, en de aangekochte Credits verschijnen derhalve op het account van het Lid als een saldo.
 • Fan Club
  Een Omroeper's Fan Club bestaat uit een Gratis en Premium VOD inhoud gebied. De Premium VOD inhoudsgebied is enkel geschikt voor Leden die betalen voor de dienst (i.e. de Premium VOD inhoud is een deel van de Premium Diensten), terwijl het Gratis VOD inhoudsgebied beschikbaar is voor alle Leden en Bezoekers. De prijs voor de inschrijving tot een Omroeper's Fan Club is bepaald door de Omroeper zelf.
 • Gratis OmroepGratis Omroep is een streaming service, waar de Bezoekers en Leden gratis live inhoud kunnen bekijken (dwz Omroeper optredens) en in beperkte mate kunnen communiceren met Omroeper(s) via een chat en/of op -screen tekstberichten, de Omroeper(s) zijn gerechtigd om dit te beantwoord of niet naar zijn/haar eigen goeddunken.
 • Privé Omroep
  Privé Omroep is een toegevoegde waarde streaming dienst, waar de Leden premium live inhoud kunnen bekijken (i.e. Omroeper performances) en ze mogen schrijven of zelfs praten (stem communicatie) met Omroepers (om meer gepersonaliseerde en / of toegewijde onbeperkt diensten te ontvangen) tegenover elkaar of in groep met Leden, uitgezonderd van Bezoekers. De Privé Omroepen zijn een deel van de Premium Diensten.
 • DienstenDe Diensten bestaan voornamelijk (maar niet uitsluitend) van bepaalde psychische en/of spiritualiteitsgerelateerde diensten (inclusief maar niet beperkt tot leeskaarten, horoscoop interpreteren, enz.) die door de Omroeper(s) worden gemaakt op de Website. Deze Diensten omvatten, zonder beperking, de prestatie of het aanbieden van Inhoud die ofwel (I)door het Lid(en) zichtbaar kunnen zijn bij abonnement op de Website en/of bij de Fan Club van de Omroeper of (II) door de Bezoeker(s) op een beperkte basis. Diensten zijn meestal beschikbaar via Gratis Uitzendingen en/of Privé-Uitzendmedia, tenzij ze worden voorgesteld en weergegeven volgens verschillende toegangs-/ abonnementsmodaliteiten (in dit geval wordt dit specifiek aangegeven). Privé-Uitzendingen en/of andere premiumdiensten zijn onderhevig aan gekochte Credits en Credits die op de Website zijn uitgegeven, meestal op tijdsbasis.
 • StudioEen juridische entiteit of individuele persoon die/wie de Diensten op de Website via de Omroepers levert met wie hij/zij heeft getekend. Studio's zijn gebonden aan alle voorwaarden die hierin betrekking hebben op Omroepers en zorgen ervoor dat alle Omroepers, die met de Studio gecontracteerd zijn, op de Website handelen in overeenstemming met deze Overeenkomst.
 • Lid of Klant of AbonneePersonen die abonneren en/of betalen (door het gebruik van credits) voor premium Diensten op de Website.
 • BezoekerPersonen die de Website bezoeken als gratis kijker, zonder dat ze noodzakelijkerwijs op de Website moeten registreren. Een Bezoeker heeft beperkte toegang tot de aangeboden Diensten via de Website.
 • VOD Vooropgenomen inhoud die door de Omroeper is geüpload onder zijn/haar Kanaal en/of account op de Website. Een Omroeper kan beslissen om de Bezoeker(s) en/of Leden toe te laten om VOD van zijn Fan Club gratis te zien of in aanmerking te nemen voor Credits bij Omroeper naar eigen goeddunken.
 • WebsiteLive streaming technologie platform (video-chat website) samengesteld uit tal van toepassingen, widgets, tools, data, enz. Het platform is uitsluitend bedoeld als technische tool voor de Omroepers aan de ene kant en de Bezoekers of de Leden, aan de andere kant, interacteren/ communiceren met elkaar. Met dit platform kunnen de Omroepers Diensten aan de Bezoekers en/of de Klanten leveren en hun respectieve inhoud verdienen. De Website wordt beheerd door de Website Operator.
 1. Doelstelling

  1. Of natuurlijke of rechtspersonen, de Omroepers handelen in deze Overeenkomst als professionele dienstverleners (en niet als consumenten) in het kader van hun zakelijke/professionele activiteiten bij het verrichten van de Diensten.
  2. Door de onderhavige Overeenkomst te accepteren, ga ik uitdrukkelijk akkoord om Diensten als Omroeper te laten zien op de Website die wordt uitgevoerd door de Website Operator en/of haar gelieerde ondernemingen.
 2. Inhoud en Diensten

  1. Door zich aan te melden op de Website en deze Overeenkomst te accepteren, ga ik akkoord en erken dat de door mij verstrekte Diensten als Omroeper aan de volgende regels voldoen en ik verleen om geen Dienst die in strijd is met een van de onderstaande bepalingen:

   • De Omroepers mogen geen ziektes diagnosticeren, en mogen ook geen advies geven over medische behandelingen. Als de Omroeper de informatie krijgt dat een Lid/Bezoeker ziek is, moet de Omroeper het Lid/de Bezoeker adviseren om een dokter te bezoeken. Elk door de Omroeper verstrekte gezondheidsadvies kan alleen algemeen zijn en zal op geen enkele manier aan de Leden of Bezoekers als een doel op zich worden meegedeeld.
   • De Omroepers mogen geen mondeling of schriftelijk advies verstrekken over beleggings- of financiële aangelegenheden, met inbegrip van, zonder beperking, de uitwisseling van effecten en aandelenanalyse.
   • De Omroepers mogen geen naaktheid voor de camera laten zien of doorgaan met een demonstratie van seksuele activiteit, demonstratie van bloed, dieren of enig ander optreden dat in strijd is met de normen van goede smaak, of de bovengenoemde acties nabootsen. Minderjarig rollenspel is ook niet toegestaan. Het verstrekken van seksueel expliciete Inhoud (zoals, zonder beperking, video, fotografie, live streaming inhoud) is verboden.
   • De Omroepers mogen geen illegale, schadelijke, obscene, hatelijke, raciale, lasterlijke, beledigende, bedreigende, intimiderende of andere aanstootgevende Inhoud verstrekken (zoals bijvoorbeeld Inhoud die in strijd is met de rechten van minderheden of dat, in het algemeen wordt gekenmerkt door aanleiding tot raciale, religieuze of etnische haat), terwijl de Diensten onder deze Overeenkomst worden verricht.
   • De Omroepers mogen geen inhoud verschaffen die een celebrity naam bevat, pedofilie voorstelt, bestialiteit, of zoöfilie, of verbruiken van lichamelijk afval of impliceert woorden die onaanvaardbaar zijn door de normen van goede smaak.
   • De Omroepers mogen geen ongeoorloofde commerciële informatie verstrekken. Het adverteren van andere websites (zoals youtube.com, justintv.com en cobrands, ustream.com, dailymotion.com, metacafe.com, vimeo.com, enz.) of andere diensten dan de door de Website geleverde diensten is strikt verboden , tenzij uitdrukkelijk door de Website Operator onder deze Overeenkomst toegestaan.
   • De Omroepers mogen geen inhoud verstrekken die vertrouwelijke of persoonlijke informatie van derden bevat, zonder voorafgaande toestemming te hebben verkregen.
   • Het uitzenden van een vooropgenomen video, een stilstaande afbeelding of verschijnen zonder video feed in de live webcam sectie is niet toegestaan.
   • Omroepers hebben geen toegang tot de Website via geautomatiseerde middelen (zoals botsingen, robots, spinnen of schrapers).
   • Omroepers mogen geen virussen of andere kwaadwillige codes op de website binnen brengen.

   De overtreding van bovenstaande regels wordt beschouwd als een inbreuk op deze Overeenkomst en kan leiden tot geldaftrek, opschorting of beëindiging van de rekening van de inbreukmakende Omroeper, en/of onmiddellijk verbod op de Website, in aanvulling op andere mogelijke sancties indien van toepassing door wet.

  2. De Omroeper is het ermee eens dat hij/zij/het tijdens de levering van de Diensten niet mag vragen aan het Lid/Bezoeker voor gegevens die deze laatste direct of indirect identificeert ("Persoonsgegevens" ). Voorbeelden van persoonlijke gegevens zijn, zonder beperking, de voor- en achternaam, e-mail, adres, bankgegevens, sociale accounts zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype, van het Lid/Bezoeker. Alleen zeer algemene vragen die uitsluitend genomen worden, kunnen niet direct of indirect het Lid/Bezoeker identificeren. Het vragen om bijvoorbeeld de leeftijd, het burgerlijk statuut of de haarkleur van het Lid/Bezoeker is als algemeen verzoek gekwalificeerd. De Omroeper zal echter niet vragen of voornemens zijn om te vragen naar persoonsgegevens van het Lid/ Bezoeker, die samen zouden kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks de identificatie van de Lid/Bezoeker toestaan. Daarnaast is de Omroeper niet van plan om profielen te bouwen of te bouwen over de Leden/Bezoekers of om toegang te krijgen tot de accounts van de Leden.
  3. De Omroeper gaat ermee akkoord en erkent dat het Kanaal van een andere Omroeper niet bezocht zal worden, interactief of probeert te interacteren door middel van het gratis chat tool met een andere Omroeper van de Website, op een manier die schadelijk, lasterlijk, beledigend of bedreigend is naar de andere Omroeper toe. De Omroeper erkent dat niet-naleving van deze verplichting de Website Operator toestaat deze Overeenkomst te beëindigen en de rekening van de Omroeper in strijd te brengen met de bepalingen van deze Overeenkomst.
  4. The Broadcaster agrees and acknowledges that a Member may request that the Service be provided in written form via the chat tool available on the Website. The Broadcaster agrees to provide the Services within forty-eight (48) hours upon reception of such request.
  5. De Omroepers zullen naar verwachting communiceren met leden en bezoekers op een professionele en bekwame manier en naar hun vermogen. De communicatie/gesprekken op de Website tussen de Leden of Bezoekers en de Omroepers zijn uitsluitend tussen hen. De Website Operator neemt op geen enkele wijze deel aan dergelijke communicatie/gesprekken en is niet aansprakelijk voor de uitgewisselde informatie. Bovendien, de verstrekking door de Omroepers van enige advies, of globaal gezien van enige Inhoud, ongeacht de vorm ervan, heeft geen toestemming nodig van de Website Operator.
  6. De Website Operator respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden en verwacht dat de omroepen hetzelfde doen. Met betrekking tot de toepasselijke wetten, met name de auteursrechtelijke wetgeving, de richtlijn elektronische handel 2000/31 / EG, de Digital Millennium Copyright Act van 1998 of andere verplichte voorschriften, zal de Website Operator snel en accuraat reageren op vorderingen van inbreuk op auteursrechten die zijn gepleegd met behulp van de Website die direct aan het ondersteunende team van de Website wordt gemeld.
  7. De Inhoud die de Omroepers livestreamen en/of op de Website uploadt (dwz streaming van live inhoud, inhoud die beschikbaar is in de desbetreffende kanalen van de uitzenders of fanclubs of VOD-inhoud van Omroepers) moet voldoen aan de voorwaarden die zijn omschreven in deze Overeenkomst. De Omroeper mag uitsluitend exclusieve performances of uploads van de Omroepers originele werken en/of materialen verstrekken, op voorwaarde dat deze laatste zijn/haar eigen creaties zijn (dat wil zeggen door hem/haar) en dat deze creaties niet worden verklaard en/of geregistreerd en/of voorgelegd zijn aan/voor een verzamelmaatschappij voor auteursrechten. De Omroepers mogen geen intellectuele eigendomsrechten van derden schenden. Streaming/ uitzending en/of uploaden van derden inhoud en alsof deze inhoud aan u behoort, is strikt verboden op de Website en valt onder de verantwoordelijkheid van de Omroeper. Eventuele prestaties van de Diensten hiervoor worden op eigen risico uitgevoerd en de Website Operator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval u inbreuk maakt op de inhoud van derden. De Omroeper kan naar zijn/haar/het eigen keuze bepalen om achtergrondmuziek van de Bibliotheek te gebruiken gedurende het verstrekken van Diensten. De lijst met liedjes in de Bibliotheek kan van tijd tot tijd verschillen, onder voorbehoud van de licenties van derden die door de Website Operator van tijd tot tijd worden onderhandeld. De Omroeper is verantwoordelijk voor zijn/haar gebruik van de liedjes van de Bibliotheek en zal van tijd tot tijd de liedjes die aanwezig zijn in de Bibliotheek controleren. Als de Omroeper een lied van de Bibliotheek heeft gebruikt voor een VOD-inhoud, is de Omroeper verplicht deze VOD-inhoud te verwijderen als het nummer niet langer deel uitmaakt van de Bibliotheek.
  8. Wanneer een Omroeper op de Website registreert, stelt de Website Operator de Omroeper in staat om één of meerdere categorieën te selecteren waarin de Omroeper op de Website wordt weergegeven (hierna aangeduid als "Tags"). De Tags hebben betrekking op de toegewijde competentie van de Omroeperr in het licht van de diensten van de Website (welk gebied kan worden gebruikt door Bezoekers en/of Leden), zoals, zonder beperking, tarot, numerologie, rituelen en energieën, chakra-lezen. De beschikbare Labels op de Website zijn onderhevig aan wijzigingen en/of verwijdering zonder voorafgaande waarschuwing door de Website Operator. Deze wijzigingen/verwijdering kunnen van tijd tot tijd plaatsvinden na het indienen van suggesties/ voorstellen die afkomstig zijn van de Leden en/of de Omroeper(s). De Omroeper gaat akkoord met en erkent dat bij Tag-wijziging/-verwijdering, Tag waarschijnlijk zal worden vervangen door een andere Tag-categorie zo dicht mogelijk van de een die net is verwijderd, tenzij de Tag-categorie niet meer door de Website wordt ondersteund en als een waardoor de Tag eenvoudig wordt verwijderd zonder vervanging. De Omroeper gaat akkoord en erkent dat het mogelijk is op andere aangesloten en/of witte label Websites die behoren tot de Website Operator of aan de filialen en/ of verwante bedrijven van de Website Operator.
  9. Om de efficiëntie van de Diensten te verbeteren en / of om eventuele andere vragen die verband houden met de Website en / of de verstrekking van de Dienstverlening (bijv. Technisch probleem, betalingsverduidelijking, schending van een regel van deze Overeenkomst of anderszins), heb ik toestemming om de Klantenservice van de Website Operator en/of haar dienstverleners te gebruiken/te contacteren, wanneer dat relevant wordt geacht, per e-mail of via het ondersteunende chat-tool dat online beschikbaar is via mijn account.
  10. De Diensten worden door de Omroeper met totale autonomie en onafhankelijkheid gemaakt, met name wat de Inhoud betreft. Daarom is de Omroeper volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn eigen acties, video's, audio, chat, dialoog, opgenomen video's, adviezen en alle beslissingen die verband houden met het leveren van de Diensten, alsmede de monetisering van de inhoud via de website
  11. De Website Operator behoudt zich het recht voor om onmiddellijke en permanente opschorting/beëindiging van de huidige Overeenkomst toe te passen indien de naam van de omroeper beledigend is of in strijd is met de beginselen en/of de intellectuele eigendomsrechten van derden.
  12. De Omroepers hebben de optie om te onbeleefde Bezoekers en/of Klanten te kicken of bannen van de Website, al is het tegen de regels om deze functie te misbruiken. Het maken van denigrerende uitspraken over andere Omroepers of Bezoekers en/of Klanten is verboden. U bent verplicht de richtlijnen en/of Afspraken van de Website Operator te respecteren en te volgen in verband met uw gedrag, terwijl u online bent op de Website. Als u hulp nodig hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Klantenservice op help@oranum.com.
 3. Studio

  1. De Studio gaat deze Overeenkomst aan in plaats van deze Omroepers met welke ze apart gecontracteerd zijn om Diensten te verstrekken op de Website onder deze Overeenkomst. In ieder geval gaat de Studio ermee akkoord en erkent dat het uitsluitend en volledig verantwoordelijk is voor de Website Operator voor alle handelingen, weglatingen, inhoud van de Omroepers met wie hij/zij afzonderlijk heeft aangegaan voor de behoeften van de Website.
  2. De Studio begrijpt en gaat akkoord dat het zijn/haar verantwoordelijkheid is om de voorwaarden van het aparte contract tussen de Studio en de Omroepers te bepalen. De Studio zal zelfstandig en onafhankelijk deze voorwaarden bepalen zonder enige invloed van de Website Operator, opgemerkt dat een dergelijk contract niet inbreuk maakt op de verplichtingen van de Omroeper onder deze Overeenkomst. Bijgevolg zijn de uitzendingen van een Studio niet in een contractuele of een andere relatie van welke aard dan ook met de Website Operator.
 4. Rechten op de rechten van de Afbeelding en Auteurs

  1. Ik ga akkoord en erken dat de Website Operator geen beoordeling zal doen vooraleer de Omroeper's Inhoud vrijgegeven/uitgezonden zal worden op de Website. Ik geef de Website Operator uitdrukkelijk toestemming om al mijn online activiteiten te monitoren, op te nemen en te loggen (inclusief gratis of privé-uitzendingen, VOD, chat, e-mail, enz.) en/of implementeer op de Website een technisch hulpmiddel dat automatisch auteursrecht inbreuk detecteert, wanneer nodig. k begrijp dat het bovenstaande nodig is om de Website Operator te kunnen vaststellen of een Omroeper in het kader van de levering van de Diensten op de Website inbreuk maakt op het auteursrechtelijk beschermde materiaal van derden in het kader van de levering van de Diensten op de Website, alsmede om ervoor te zorgen dat de Omroeper de voorwaarden in acht neemt . Ik begrijp echter dat dergelijke acties of initiatieven van de Website Operator geen algemene verplichting zijn opgelegd aan de Website Operator, die uitsluitend voor u opereert, als leverancier van een technisch platform waarmee u uw Uitzendingen en VOD kunt hosten en om te voorzien in De Dienstverlening aan Bezoekers en/of Klanten.
  2. Ik herken en geef hierbij de toelating aan de Website Operator om eventuele inhoud (opgeladen en/of weergegeven op de Website) te beoordelen voor schending van toepasbaar en/of relevant beleid van tijd tot tijd en met name na ontvangst van een DMCA-bericht door de Website Operator. Eventuele verboden inhoud wordt onmiddellijk verwijderd door de Website Operator. Niettegenstaande het bovenstaande, ben ik ervan bewust dat het niet de taak van de Website Operator is om zo'n herziening voort te zetten en daarom wordt deze laatste niet geacht aansprakelijk te zijn, hetzij gezamenlijk of in het geheel, in geval van onrechtmatige inhoud die wordt weergegeven als gevolg van mijn gedrag.
  3. De Broadcaster erkent en stemt ermee in dat zijn/haar/hun originele werken en/of materiaal (zoals de uitzendingen en eventuele VOD), zoals getoond of op de Website, en alle rechten daarin, inclusief, zonder beperking, de rechten van auteurs op dergelijke opgenomen werken en materialen, zijn speciaal in opdracht van de Omroeper als werk gemaakt om te huren en behoren tot en is de enige en exclusieve eigendom van de Omroeper.
  4. Ik waarborg hierbij aan de Website Operator dat mijn originele inhoud en/of het geüploade werk of materiaal mijn exclusieve eigendom is. In dit opzicht ben ik het ermee eens en erken dat het uploaden van iemand anders werk of materiaal strikt verboden is en een overtreding van deze Overeenkomst vormt, die kan leiden tot onmiddellijke opzegging zonder voorafgaande kennisgeving, met de mogelijkheid voor de Website Operator om schadevergoeding te vorderen voor heOmroeper moet de auteursrechthouder (oorspronkelijke maker) zijn van de hele inhoud die de Omroeper livestreamt of uploadt (foto's, video's, verhalen, grappen, etc.). Als u niet de eigenaar bent van 100% van de Inhoud, kunt u het niet uitvoeren of uploaden naar de Website. Uw uitzendingen worden onder uw verantwoordelijkheid op de Website verstrekt en de Website Operator kan niet aansprakelijk worden gesteld bij inbreuken van derden.
  5. Door de Diensten te verrichten via de Website, verleen ik hierbij aan de Website Operator een wereldwijde, niet-exclusieve, onherroepelijke, onbeperkte, sublicentie en overdraagbare licentie om te gebruiken, host, omzetten voor het streamen, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken maken, aanpassingen aanbrengen, verspreiden, uitvoeren, weergeven en anderszins exploiteren van uw Inhoud, in elke vorm, formaat, media of mediakanalen die nu bekend of later ontwikkeld zijn of ontdekt (Zoals bijvoorbeeld op onze gerelateerde en/of aangesloten websites, op televisies, op exposities, zowel online als fysiek openbaarmaking / streaming / distributie van de Inhoud op onze of derden lineaire en / of online en / of op-aanvraag Kanalen en sociale netwerken, enz.) en ook voor promotionele doeleinden, zolang de onderliggende intellectuele eigendomsrechten en naburige rechten afdwingbaar zijn. U verleent aan de Website Operator en onze sublicentiehouders het recht om de naam die u in verband stelt met die inhoud te gebruiken, als wij of zij hiervoor kiezen.
  6. Ik erken dat de vergoeding die ik ontvang, een percentage is van mijn inkomsten voor het verlenen van de Diensten aan de Klanten onder deze Overeenkomst, een eerlijke en waardevolle vergoeding is voor de Diensten, zoals door mij verstrekt en de licentie hier boven gedetailleerd, en ik zal geen aanspraak maken op eventuele aanvullende vergoeding voor de door de Website Operator verleende licentie.
  7. Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk afstand te doen van mijn uitvoerrechten en alle rechten op royalties die aan mij kunnen worden opgelegd in verband met de genoemde uitvoerrechten ten aanzien van de prestaties van de Diensten hierop via de Website.
  8. Wat mijn beeldrechten betreft, geef ik hierbij toestemming aan de Website Operator om enige beelden van mij als Omroepers te gebruiken, uitsluitend en volledig, mits dit gebruik verband houdt met de werking van de Website en/of de promotie van de Website. Dit gebruik omvat, zonder beperking, alle opnames, opname, screenshots en formaten die nu bekend of ontwikkeld/ontdekt worden in de toekomst van mijn live streaming prestaties, de weergave, distributie, publicatie, overdracht of anders gebruik van opnames, foto's, beelden en/of video opgenomen of genomen van mij en/of mezelf bij de uitvoering van de Diensten hierbij inbegrepen voor gebruik in materialen die omvatten, maar mogen niet beperkt zijn tot, materiële en/of immateriële opnamen van alle soorten, aard en indeling nu bekend of ontwikkeld/ontdekt in de toekomst, gedrukte materialen (bijv. Marketingmateriaal, brochures, nieuwsberichten en nieuwsbrieven), immaterieel materiaal (bijv. Video's en digitale afbeeldingen) voor publicatie via de Website of op andere gerelateerde of aangesloten Websites of opgenomen in alle werken, materiaal, projecten, enz. Ik verleen ook aan de Website Operator een licentie om mijn geluid, stem, foto, naam/bijnaam, gelijkenis, activiteiten en optredens van de Diensten te gebruiken (inclusief promotieactiviteiten en zogenaamde "achter de schermen" en "making-of "audio- en audiovisuele opnames) voor de toepassing van deze Overeenkomst. Ik ken, begrijp en waardeer ook de risico's die inherent zijn aan de bovenstaande toestemming die aan de Website Operator is verleend. Hierbij verklaar ik dat de bepaling van mijn toestemming vrijwillig is en dat ik alle zulke risico's namens mij zelf aanneem. Ik begrijp dat ik door deze clausule akkoord te gaan het zal vrijgeven van claims en het geven van substantiële rechten, waaronder mijn recht om de Website Operator en zijn licentiehouders te vervolgen voor elk gebruik van mijn afbeelding in de hierboven beschreven omstandigheden.
  9. Ik ga ermee akkoord, dat de Website Operator mijn verschijning kan aanpassen zodat de laatste in de Website past (en dat ik afzie van alle morele rechten, voor zover toegestaan door de wet, dat ik kan) en ik versta dat de Website Operator geen verplichting heeft om mijn verschijning te gebruiken. Dergelijke bewerking is uitsluitend van technisch oogpunt en wordt op geen enkele wijze beschouwd als een tussenkomst van de Website Operator in de Inhoud.
  10. Ik ga ermee akkoord dat foto's mogen gemaakt worden van video (via webcam of op andere manieren, zoals screenshots van de Omroeper performances en/of VOD en/of andere Inhoud), En ik verleen aan de Website Operator en een van zijn opvolgers, licentiehouders en verkopers, een vergunning om genoemde foto's te gebruiken, zonder verdere betaling aan mij (behalve de vergoeding die ik ontvang, dat is een percentage van mijn winst voor het verrichten van de Diensten onder deze overeenkomst), in gedrukte publicaties, digitaal op internet, via CD of andere media, uitsluitend voor de exploitatie en promotie van de Website.
  11. Hierbij verwerp ik uitdrukkelijk elke verdere financiële vergoeding voor een van de rechten die aan de Website Operator zijn verleend krachtens deze overeenkomst.
  12. Ik ben het er mee eens, dat de Website Operator het recht behoudt om een van de bovenvermelde rechten te overdragen of toe te wijzen aan zijn groepsmaatschappijen of aan een andere persoon indien nodig.
  13. Hierbij ga ik akkoord en erken dat de Website eigendom en exploitatie is van de Website Operator, en alle logo's van de Website Operator, de visuele interfaces van de Website, grafische, ontwerp, compilatie, informatie, software, computercode (inclusief broncode of objectcode) , Grafisch grafisch, enz. (Collectief, het "" worden beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom, met inbegrip van de wetten over auteursrechten en internationale verdragen.
  14. Door de onderhavige Overeenkomst wordt u een persoonlijke, beperkte, niet-onderlicentie- en niet-overdraagbare licentie toegekend om de Website te openen en te gebruiken voor het aanbieden van de Diensten en de monetisatie van uw Inhoud alleen. U gaat er mee akkoord dat deze licentie geen van de volgende elementen bevat: (a) wederverkoop of commercieel gebruik van het IP-adres van de Website Operator; B) de distributie, publieke prestatie of publieke weergave van een IP-adres van een Website Operator (met uitzondering van de Inhoud van de Omroepers en de levering van de Diensten hierop); (c) wijziging of anderszins afgeleide toepassingen van het IP-adres van de Website Operator of enig gedeelte daarvan; (d) gebruik van data mining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- of extractiemethoden; (e) het downloaden van enig gedeelte van het IP-adres van de Website Operator of enige informatie die op de Website aanwezig is, behalve zoals uitdrukkelijk toegelaten door de Website Operator; Of (f) enig gebruik van het IP-adres van de Website Operator, behalve voor de beoogde doeleinden. Elk gebruik van het IP-adres van de Website Operator, behalve als uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Website Operator, is strikt verboden en uw nalatigheid van deze bepaling kan juridische gevolgen hebben, waardoor een naleving een overtreding zou vormen van toepasselijke wetten, met inbegrip van, zonder beperking, auteursrechten en handelsmerkenwetten. Tenzij uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt vermeld, wordt niets aldus uitgelegd dat het een vergunning verleent aan intellectuele eigendomsrechten, hetzij door afwijzing, implicaties of andere juridische beginselen.
 5. Verklaringen

  1. Hierbij verklaar ik dat ik minstens 18 jaar oud bent (of 21 wanneer dit door de plaatselijke wet is vereist), of leeftijd van meerderjarigheid in mijn woon- of vestigingsland (welke dan ook ouder is). Ik verklaar dat ik de leeftijd van meerderjarigheid heb bereikt en dat ik de Website Operator GEEN valse identificatie zal opgeven (inclusief mijn naam, adres en geboortedatum).
  2. Hierbij verklaar ik dat de Website Operator geen bevoegdheid van leiding, ondergeschiktheid of andere soort autoriteiten over mij heeft. Bijgevolg bepaalt de onderhavige Overeenkomst niet mijn plaats of het tijdschema voor het verrichten van de Diensten. Ik begrijp dat ik op geen enkele wijze een medewerker van de Website Operator en/of van een andere entiteit met betrekking tot de Website Operator ben. Ik ben volledig bewust dat, als Omroeper, dat ik betrouwbare en efficiënte Diensten moet leveren in volledige overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de voorwaarden van deze Overeenkomst.
  3. I am acting under this Agreement as a professional when rendering the Services. This shall however not mean or suggest that the Services rendered by me are to be viewed as being certified by public authorities or by any necessary diplomas. It is my responsibility to keep the Visitors and/or Customers duly aware of that fact.
  4. Hierbij verklaar ik dat onder deze Overeenkomst ik diensten van hoge kwaliteit zal leveren, ik zal geen bewust onjuiste of misleidende informatie verstrekken aan de Bezoekers en/of Leden van de Website en ik zal ten allen tijde eerlijk en professioneel handelen.
  5. Ik ben er volledig van bewust dat de Website Operator niet aansprakelijk wordt geacht, voor gezamenlijke of niet-nakoming, voor inhoud, informatie, communicatie, opinie, expressie en/of actie van welke aard dan ook, welke afkomstig is van de Bezoekers/Leden en/of Omroepers van de Website of van een andere persoon of derden bij deze Overeenkomst.
  6. Ik verklaar dat alle beslissingen die verband houden met het verrichten van diensten naar mijn eigen goeddunken worden gemaakt, dat dergelijke diensten niet in strijd zijn met de plaatselijke gemeenschapsnorm van 'obsceniteit' in mijn land van verblijf of vestiging, noch schenden zij andere toepasselijke wetten. Ik ben volledig verantwoordelijk voor mijn eigen acties als Omroeper. Bovendien verklaar ik dat ik niet onder invloed van drugs of alcohol ben, en dat ik de Diensten van mijn eigen vrije wil verricht.
  7. Ik verklaar verder dat ik volledig heb gelezen en dat ik akkoord ben met de voorwaarden van deze Overeenkomst voor de uitvoering ervan. Ik ben niet geïnduceerd of gedwongen door de Website Operator, zijn agenten, werknemers, noch door iemand die namens hen optreedt om deze Overeenkomst te ondertekenen. Door de voorwaarden van deze Overeenkomst te accepteren, verklaar ik dat de bovenstaande representaties waar en accuraat zijn.
  8. Ik verklaar ook als Omroepers dat ik de regels in deze Overeenkomst volledig nakom met betrekking tot de kenmerken van de Diensten en dat ik met name geen lasterlijke, beledigende, bedreigende, racistische, auteursrechtelijk beschermde of illegale inhoud verstrek, en niet van plan ben om immorele belangen te ondersteunen.
  9. Ik verklaar ook dat ik niemand zal dwingen om Diensten op de Website te leveren.
  10. Hierbij verklaar ik dat ik geen lichamelijk contact met de leden heb, en ik ook geen ontmoetingen met hen zal organiseren of op een andere manier contact zal hebben dan via de dienstverlening op de Website onder deze Overeenkomst.
  11. Ik begrijp dat als de Website Operator en/of een andere door hem aangewezen entiteit/persoon, bij vermoeden van verstrekken van verboden Inhoud, mijn account(s) onmiddellijk kan worden bevroren voor verder onderzoek en dit onderzoek kan leiden tot de permanente beëindiging van mijn account(s) en/of bij de annulering, aftrek en/of verbeurdverklaring van alle betalingen van de Website Operator naar mij, indien dergelijke aantijgingen nauwkeurig zijn bewezen of dat er voldoende afdoende bewijs bestaat dat ze juist verschijnen.
  12. Ik verklaar hierbij dat de Website Operator het recht heeft om de onderhavige Overeenkomst en eventuele rekeningen onmiddellijk en eenzijdig op te schorten of te beëindigen en/of te verbieden op de Website met het geringste vermoeden van vervalsing of onvoldoende gedrag of een overtreding van de bepalingen van deze Overeenkomst.
  13. Als Omroeper, verklaar ik dat ik verantwoordelijk zal zijn voor mijn eigen gedrag en de verleende Diensten en zal ik alle hierboven vermelde verklaringen en alle verplichtingen van toepassing op Omroepers(s) onder deze Overeenkomst respecteren.
  14. Ik verklaar en ga akkoord met alle toepasselijke lokale, staats, nationale en internationale wetten en voorschriften en niet toe te staan of te helpen een derde partij te schenden of inbreuk te maken op rechten (met inbegrip van, zonder beperking, auteursrechten, rechten van publiciteit, privacy of handelsmerken Rechten) van anderen.
 6. Vertegenwoordigingen en garanties

  1. Ik zal de Website Operator, haar dochterondernemingen, filialen, licentiehouders, licentiehouders en aannemers, en hun respectieve werknemers, functionarissen, directeuren, managers en agenten schadeloos stellen en vrijwaren tegen alle directe of indirecte verplichtingen, verliezen, schade, aanspraken, boetes, rente, bijkomende belastingen, eisen en/of uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten en kosten, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of verband houdt met de verleende Diensten en de Inhoud die in het kader van deze Overeenkomst worden verstrekt.
  2. Ik verbindt me ertoe de Website Operator, haar dochterondernemingen, filialen, licentiegevers en aannemers, alsook hun respectievelijke werknemers, functionarissen, directeuren, managers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle directe of indirecte verplichtingen, verliezen, schadevergoeding, aanspraken, boetes, rente, bijkomende belastingen, eisen en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten en kosten van welke aard dan ook of natuurlijk voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van mijn account en het aanbieden van Inhoud die door een andere derde wordt gemaakt via mijn account op de Website.
  3. Clausules 6.1 en 6.2 zijn van toepassing, zonder beperking, op aansprakelijkheid of schade die voortvloeit uit commentaar, aanbevelingen, adviezen, suggesties, lezingen, voorbeelden, conclusies, of andere door me gemaakt, evenals voor producten, diensten, informatie of andere materialen die worden getoond, gekocht of verkregen door de Bezoekers en/of Leden in verband met de Diensten.
  4. Ik zal alle kosten van verdediging aan de Website Operator volledig vrijwaren en betalen in geval van overtreding van de in deze Overeenkomst genoemde clausules.
  5. De Website Operator behoudt alle rechten en remedies tegen elke Omroeper die deze representaties en garanties overtreedt.
  6. De Omroeper erkent en gaat ermee akkoord dat de Website door de Website Operator "zoals het is" en "zoals beschikbaar" wordt verstrekt, voor zover deze wettelijk is toegestaan zonder enige garanties van welke aard dan ook, uitgedrukt of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en geen inbreuk.
 7. Persoonlijke gegevens

   A. Uitzender

  1. When you decide to register on Oranum as a Broadcaster and provide live cam performances and other services, you will share some personal information with us. Please read carefully our Privacy Policy, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
  2. Consent of Broadcasters. In case you requested to open a Broadcaster account together with other persons, for example, because you want to broadcast content together with other Broadcasters, you agree that the consent(s) given as regards certain data processing activities, where applicable, is/are deemed given by all persons providing Services under the same Broadcaster account.
  3. In case you have several Broadcasters accounts, the consent(s) given will apply to all your Broadcaster’s accounts.
  4. B. Studio

   - Je Persoonlijke Informatie

  5. When you decide to register on Oranum as a Studio and use our site, you will share some personal information about you with us. Please read carefully our Privacy Policy, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
  6. - The personal information of Broadcasters

  7. Roles of the Parties. With regard to any personal data processed by Website Operator and Studio in connection with this Agreement, Website Operator and Studio will respectively each be a controller in respect of their own processing activities.
  8. Website Operator and Studio agree to comply with the requirements of the data protection laws applicable to controllers in respect of the provision of their respective services and otherwise in connection with this Agreement including, but not limited to, the EU General Data Protection Regulation 2016/679, the e-Privacy Directive 2002/58/EC (as amended and replaced from time to time), and their national implementing legislations, laws regulating unsolicited e-mail communications, security breach notification laws, laws imposing minimum security requirements ("Data Protection Laws"). For the avoidance of doubt, Website Operator and Studio each have their own, independently determined privacy policies, notices and procedures for the personal data they hold and are each a data controller (and not joint data controllers). In complying with the Data Protection Laws, Website Operator and Studio shall, without limitation:
   • 1) implement and maintain at all times all appropriate security measures in relation to the processing of personal data;
   • 2) maintain a record of all processing activities carried out under this Agreement; and
   • 3) not knowingly do anything or permit anything to be done which might lead to a breach by the other party of the Data Protection Laws.
  9. Information of Broadcasters. In order for the Broadcaster to be appropriately informed of the processing of his/her personal data, Studio's Privacy Policy or Broadcaster contract must clearly and expressly indicate that the use of the Website and provision of Services on the Website are subject to the Website Operator's Privacy Policy. Studio shall provide a link to or a copy of the Website Operator’s Privacy Policy and shall be responsible to inform Broadcasters of the changes to the Privacy Policy that could occur from time to time.
  10. Consent of Broadcasters. Studio shall be responsible and undertake to collect, for the execution of the present Services Agreement and, after termination of the present Services Agreement, as necessary for Website Operator’s legitimate business interest, to comply with legal obligations, defend ourselves against legal claims or respond to requests from governmental authorities or law enforcement agencies, the individual and explicit consent of the Broadcasters regarding the processing of special categories of data as described in Art. 9 GDPR, for any services provided under this Agreement. The special category of data processed by Studio and Website Operator concerns data of Broadcaster relating to their philosophical and/or religious belief(s).
  11. Studio shall be responsible for the Broadcaster to agree and authorize, under the Broadcaster contract, the Website Operator and/or any other entity indicated by it, to obtain and store information automatically from Broadcasters’ computer used to connect to the Website (including, without limitation, cookies).
  12. In case Studio provides Broadcasters’ email address, Studio shall be responsible for the Broadcasters to agree and authorize, under the Broadcaster contract, the Website Operator to send commercial communications to the Broadcasters.
  13. When obtaining consent(s) from the Broadcasters, Studio undertakes to inform the Broadcasters that the consent(s) given will apply to all Broadcaster’s accounts, in case such Broadcaster has several accounts.
  14. Studio undertakes and shall be able to provide Website Operator with written evidence of the consents given by the Broadcasters, on request made by this latter.
  15. Data Subjects Rights. Studio shall promptly notify Website Operator if Studio receives a request from a Broadcaster under any Data Protection Laws in respect of the processing of personal data made by Website Operator. Studio shall make such notification by email to dsr@doclerholding.com no later than forty eight (48) hours of the receipt of the request.
  16. Indemnity. Studio will fully indemnify and hold harmless Website Operator and any entities of its group of companies, as well as their officers, directors, shareholders, agents, and employees from any liabilities, losses, damages, costs (including, without limitation, attorney’s fees), expenses or fine (including, without limitation, any administrative fine as imposed by any data protection supervisory authority), as suffered or incurred by any them and resulting from:
   • 1) Any breach by Studio of this Clause 7 “Personal Data” occasioned by an act or omission of the Studio or of one of its employees, agents or contractors;
   • 2) Non-compliance by the Studio with the provisions of the Data Protection Laws.
  17. Inspection. Studio shall be responsible for the Broadcasters to allow under the Broadcaster contract all their personal data and/or the contents published on the Websites to be inspected by the Website Operator and any entities indicated by the latter, randomly, resorting to any existing means for such effect. Notwithstanding the above, Studio is aware that it is not a duty of the Website Operator to proceed with such inspection, and the Website Operator and said entities will not be considered responsible, either jointly or severally, in case of the unlawful conduct of Broadcasters or provision of false information to the Website Operator.
 8. Plichten

  1. Ik verbindt de plicht om te bezitten en op eigen kosten te voorzien van de werkinstrumenten (met inbegrip van IT-tools, zoals camera's, enz.) die nodig zijn voor de efficiënte weergave van de Diensten onder deze Overeenkomst.
  2. Ik onderneem de verplichting om uit mijn opnamegebied alle voorwerpen die onder het handelsmerk of op enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden vallen, uit te wissen en te voldoen aan wettelijke vereisten (inclusief, zonder beperking, die betreffende auteursrechten) en vermijden onwettig gebruik van handelsmerken, merken, beelden en/of geregistreerde muziek.
  3. Ik zal niet vragen, aanbieden, aankopen, verkopen of voorstellen doen voor zakelijke transacties, handel of andere economische aanbiedingen aan de Bezoekers en/of Leden, aangezien ik erken dat de Website Operator uitdrukkelijk verbiedt mij om het te doen. Dergelijke transacties zullen altijd in overeenstemming zijn met de Dienstenomvang.
  4. Ik zal de Website Operator onmiddellijk in kennis stellen van eventuele schending van de beveiliging, zoals verlies, diefstal of onbevoegde openbaarmaking of gebruik van een gebruikersnaam of wachtwoord. Ik zal ook exclusief en persoonlijk aansprakelijk zijn voor ongeoorloofd gebruik van de aangeboden Diensten via mijn account.
 9. Vergoedingen

  1. Ik ga akkoord dat de Credits/Credits rate die betaald dient te worden door de Leden voor geleverde diensten, binnen de werkingssfeer van de huidige Overeenkomst, aangeduid zal worden op de Website. Ik, als Omroeper, ga ermee akkoord met de Website Operator dat de hoeveelheid betaalde Credits die moeten betaald worden voor Diensten mogen variëren van tijd tot tijd en dit bepaald de Website Operator binnen zijn eigen discretie, en/of in samenhang met de Diensten oplaadoptie die aangeboden/geselecteerd is (dwz per minuut, per kijk, per credit). Betaling voor de Diensten zullen door het Lid(en) overgebracht worden aan de Website Operator.
  2. Ik begrijp en accepteer dat de door de Website Operator aan mij te betalen bedragen overeenkomen met een bepaald percentage (verschillend volgens het type Diensten) van het door de gekozen loonoptie opgelopen bedrag (dat wil zeggen een bepaald percentage van de door de Leden van de Website betaalde bedrag aan de Website Operator) zoals hierboven beschreven, welke percentages en ladingopties worden weergegeven onder mijn registratie-account en/of mijn verkooppagina (die ik kan raadplegen voor een weergave van Diensten).
  3. I am fully aware that the amount due to me will be rounded to the nearest whole currency number (pursuant to round half up-rule or round half-down rule, where applicable) in case of any outstanding decimal balance for any applicable payment period. The amount due to the Broadcaster shall be paid in U.S. dollars, by wire transfer, prepaid card or otherwise, as the case may be through the use of third party payment processors as selected at Website Operator’s own discretion.
  4. Ik erken ook dat het bedrag dat aan me toegekend wordt voor Diensten die ik lever als Omroeper, aan de Bezoekers, proportioneel en adequaat kan verminderd worden als gevolg van mijn onrechtmatige gedraging, namelijk, in strijd met de onderhavige Overeenkomst en/of toepasselijke wetgeving.
  5. Het tarief per minuut of per kijkje die door de Leden wordt betaald en die de basis vormt voor het berekenen van mijn inkomsten zoals hierboven beschreven, is onderhevig aan variatie van de eigen verantwoordelijkheid van de Website Operator en bij voorafgaande kennisgeving aan mij. In geval van aanzienlijke afwijking, zal ik de mogelijkheid hebben om de onderhavige Overeenkomst te beëindigen na kennisgeving van deze wijziging; anders en als ik verderga met het verlenen van Diensten via de Website na het ontvangen van zulke notificatie, zal dit beschouwd worden als een stilzwijgende aanvaarding van deze variatie.
  6. Creditcardfraude is een misdrijf en de Website Operator zal alles doen wat binnen zijn macht ligt om lokale en internationale politiediensten te helpen bij het vinden van mensen die zich hieraan schuldig maken. De Website Operator betaalt GEEN commissie uit indien het gaat om frauduleuze betalingen. Dit betekent dat de betalingen afkomstig MOETEN zijn van de eigenaar van de creditcard of deze toestemming moet hebben gegeven voor het gebruik van deze creditcard. Het Website Operator team doet er alles aan om het percentage frauduleuze aankopen minimaliseren. Als u weet dat IEMAND dergelijke activiteiten pleegt meldt het ons, zodat u kunt ons helpen met de bescherming van onze Website.
 10. Omroeper Verwijzing Programma

  1. U mag nieuwe Omroeper(s) met een bepaald cadeau/talent naar de Website verwijzen, in welk geval u recht heeft op een commissie gebaseerd op de prestaties van de genoemde Omroeper(s). Op basis van het bedrag dat betaald wordt aan de genoemde Omroeper, heeft u recht op de volgende verwijzingscommissie:

   • 10% van de betaalde hoeveelheid aan de verwezen Omroeper in het eerste jaar van zijn/haar Diensten;
   • 5% van de betaalde hoeveelheid aan de verwezen Omroeper in het tweede jaar van zijn/haar Diensten;
   • 2% van de betaalde hoeveelheid aan de verwezen Omroeper in het derde jaar van zijn/haar Diensten;

   Geen commissie is te wijten aan u na het derde jaar van de Diensten van de genoemde omroeper. De commissie wordt afzonderlijk berekend met betrekking tot elke genoemde Omroeper. De commissie zal verschuldigd zijn, mits de door u genoemde Omroep:

   • Dienstverlening wordt al niet verleend of geregistreerd als Omroeper op de Website of als omroeper/performer (of gelijkwaardig) op een website van de Website Operator of van een van haar groepsmaatschappijen, of
   • Heeft gedurende tenminste een volledig jaar inkomsten gegenereerd en betalingen ontvangen voor Diensten op de Website.
  2. Houd er rekening mee dat als u naar het Omroeper-verwijzingsprogramma wilt solliciteren, uw registratie op de Website als Omroeper volgt, maar voordat u Omroepers verwijst, stuurt u een mail naar referral@oranum.com en wacht op een bevestigingsbericht van de Website Operator. Houd er rekening mee dat de Website Operator naar eigen goeddunken uw aanvraag naar het verwijzingsprogramma kan weigeren.
  3. Geen werknemers van de Website Operator (of een bedrijf dat deel uitmaakt van de groep van bedrijven van de Website Operator) mag deelnemen aan het verwijzingsprogramma.
  4. Als deze Overeenkomst tussen u en de Website Operator om enige reden is beëindigd, dan heeft u geen recht op meer provisies. Houd er rekening mee dat als de Website Operator op enige wijze onjuiste of frauduleuze verwijzingen ontdekt, wordt deze Serviceovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd.
 11. Plan privé & Groep Sessies

  1. Door een privé- of groepsessie (de "speciale sessie") te plannen, gaat de Omroeper ermee akkoord om op de aangegeven tijdstip aanwezig te zijn. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot het verwijderen van bepaalde functies en/ of voordelen of andere sancties die door de Website Operator geschikt geacht worden.
  2. Speciale sessies kunnen worden geannuleerd voor de aangegeven starttijd.
  3. Het annuleren van een speciale sessie zonder gerechtvaardigde oorzaak zal resulteren in steeds escalerende straffen die als volgt zullen worden toegepast:
   • Eerste overtreding: officiële waarschuwing
   • Tweede overtreding: 24 uur schorsing
   • Derde overtreding: functie deactivering
  4. Een Groep Sessie kan worden geannuleerd als het aantal verkochte tickets niet voldoet aan de minimumdrempel voor de aangegeven starttijd.
  5. Broadcasters must be online on OranumCam 5 minutes before the Special Session’s starting time. A Broadcaster has 90 seconds to initiate manually the Special Session. If the Special Session is not started by the Broadcaster within this timeframe, such session will automatically start after 90 seconds.
  6. If the Broadcaster is not online on OranumCam at the time the Special Session should start, such session is automatically cancelled and the ticket purchased tickets are refunded to the members. Additionally, the Broadcaster may receive one of the aforementioned penalties.
  7. Sessies worden automatisch beëindigd en Omroepers hoeven deze niet handmatig te sluiten. Het is aan te bevelen dat de Omroepers periodiek de timer controleren om altijd op de hoogte te zijn van het komende einde van een sessie.
 12. Speelduur

  1. Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop de Omroeper een account op de Website registreert en deze Overeenkomst accepteert en blijft van kracht totdat deze door de betreffende partij is beëindigd, volledig in overeenstemming met de voorwaarden die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn uiteengezet.
 13. Overdracht

  1. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen is door de Website Operator, kan ik mijn contractuele positie niet aan een andere persoon of entiteit toewijzen of overdragen. Ik ga akkoord dat mijn gebruikersnaam/wachtwoord niet aan iemand anders moet worden verstrekt, anders zal ik aansprakelijk worden gesteld onder deze Overeenkomst.
  2. Ik ben het er mee eens dat de Website Operator het recht heeft om zijn rechten en plichten uit deze Overeenkomst over te dragen zonder beperking.
 14. Amendementen

  1. De Website Operator kan wijzigingen aanbrengen in deze Overeenkomst, in dat geval verbindt hij zich ertoe mij te informeren over deze wijzigingen voordat zij in werking treden.
  2. Als u een wijziging onacceptabel bevindt, beëindigt u de verstrekking van diensten aan de website-eigenaar. Indien u doorgaat met het verstrekken van diensten, wordt u definitief geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.
  3. Bij eventuele vragen kan ik rechtstreeks contact opnemen met help@oranum.com. Ik verklaar hierbij dat de voorwaarden (inclusief het privacybeleid) van deze Overeenkomst ten allen tijde door mij kunnen worden geraadpleegd door de volgende pagina te bezoeken.
 15. Beëindiging

  1. Iedere partij kan deze Overeenkomst op elk moment, op basis van welke reden dan ook, opzeggen op voorafgaande en uitdrukkelijke kennisgeving die schriftelijk (zoals e-mail) aan de wederpartij wordt gegeven met een minimumleeftijd van 5 (vijf) werkdagen. De Website Operator kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen in geval van overtreding van de voorwaarden door de Omroeper, zonder voorafgaande kennisgeving.
 16. Scheidbaarheid

  1. Indien een term of bepaling van deze Overeenkomst in ieder geval krachtens een van de toepasselijke wetgeving door een bevoegde rechter ongeldig of niet afdwingbaar is, zal het overige van deze Overeenkomst daardoor niet worden beïnvloed en is elke overige termijn en bepaling van deze Overeenkomst geldig en afdwingbaar voor zover mogelijk door de wet toegestaan.
 17. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

  1. Partijen zullen onherroepelijk onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Luxemburg met het oog op het horen en vaststellen van elk geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst.
  2. Deze Overeenkomst, alle daarmee verband houdende aangelegenheden en eventuele geschilbeslissingen die hierboven worden genoemd, worden geregeld door en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van het Groothertogdom Luxemburg, ondanks de bepalingen van het recht van de wet en andere verplichte wettelijke bepalingen.
  3. De Engelse versie zal gelden voor alle wettelijke uitspraken, wettelijke verklaringen van de Website Operator, inclusief de onderhavige Overeenkomst. De Website Operator accepteert geen enkele rechtsvordering of andere klachten voor discrepanties die voortvloeien uit een foute vertaling in een andere taal.
 18. Kennisgevingen

  1. Elke kennisgeving, aanbeveling of advies van elk van elke partij aan de andere hieronder zal worden verstrekt aan de volgende contact e-mail: help@oranum.com.

Door zich aan te melden als Omroeper en Inhoud te leveren op de website, verklaart u uitdrukkelijk akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.

 
We use cookies, and other technologies to improve your experience, customize advertising, and analyze traffic to the site.
We also share information about your use of our site with our trusted advertising and analytics partners.
Please see our Cookie Policy for more information.