Přihlásit se Připoj se k nám
Broadcaster/Studio Services Agreement

Pravidla pro tuto smlouvu služeb Vysílajícího ("Smlouva") směřuje vztah mezi Vámi, na jedné straně a Docler S.à.r.l., a privátních limitovaných odpovědností společností ("société à responsabilitée limitée”) organizovaných a existujících pod zákony Lucemburska, registrovaných s Lucemburskou Značkou a Společnostmi registrovaných pod číslem B 180.740, s jejich registrovanou kanceláří na 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Velkovévodství Lucemburska (nadále jako "Operátor Webu") na jedné straně, bez ohledu na provize ze Služeb (jak je psáno výše) na Oranum.com ("Web").

Výklad pojmů

 • Já nebo Vy Ať už Vysílající, Studio, nebo obě strany, v jakémkoli případu.
 • VysílajícíFyzická osoba a nebo právnická entita, která poskytuje Služby (jak je definováno níže) ke Členům nebo Návštěvníkům (jak je definováno níže) skrz Web. Vysílající může exkluzivně vystupovat a/nebo nahrávat (I) vhodná originální obsah / tvorbu, a/nebo (II) obsahu k synchronizaci s hudbou dostupnou v Centru Hudební Knihovny Vysílajícího na broadcaster.oranum.com ("Knihovna") (podmínky takovýchto nahrávek detailních v ustanovení 2 aktuální Smlouvy). Vysílající interaguje s Návštěvníky a/nebo Zákazníky Webu a poskytuje Služby (jak je psáno níže) po žádosti Zákazníka nebo Návštěvníka, skrz Web. Operátor Webu jedná samostatně a exkluzivně jako poskytovatel techniky živé vysílající platformy, který dovoluje oběma, Zákazníkovi/Návštěvníkovi a Vysílajícímu k interakci a komunikaci virtuálně mezi nimi.
 • VysílajícíSpolečně Zdarma a Privátní Vysílání (jak je popsáno níže).
 • KanálOnline místo Vysílajícího, kde nastavuje živá vysílání pro jeho/její vystoupení a/nebo kde nahrává originální obsah (vlastní výtvory) a který dovoluje Vysílajícímu poskytovat zdarma nebo Služby s přidanou hodnotou (tj. Zdarma /nebo Privátní Vysílání) k Návštěvníkům a/nebo Zákazníkům.
 • ObsahJakýkoli obsah, který Vysílající nahrává/publikuje/vysílá na Webu jako součást Služeb, včetně, bez limitace, živé vysílání multimediálního obsahu, videí nebo fotek.
 • Kredity a Zůstatek KreditůČlenové by měli získat Kredity pro placení za prémiový obsah nebo nerestriktivní Služby. Kreditové balíčky jsou s různými částkami a jsou dostupné pro koupení pro/od Členů. Nákup Kreditů je uskutečněn s reálnou měnou odebranou z bankovního účtu Člena (a/nebo ekvivalent) na základně plateb zvolených Členem. Platby jsou bezpečně zpracovány a před-schváleny platebním procesorem a koupené Kredity se v důsledku zobrazí na zůstatku Členského účtu.
 • Fan ClubFan Club Vysílajícího je složen z Zdarma a Premium VOD obsahu. Premium VOD obsah je dostupný pouze pro členy, kteří zaplatili za Služby (tj. Prémiový VOD obsah je součástí prémiových služeb), zatímco Zdarma VOD obsah je dostupný všem Členům a Návštěvníkům. Cena za předplacení do Fan Clubu Vysílajícího je podle Vysílajícího.
 • Vysílání ZdarmaVysílání Zdarma je vysílající služba, kde Návštěvník a Člen mohou sledovat živý obsah zdarma (tj. výstupy Vysílajícího) a může interagovat v limitované cestě s Vysílajícím skrz psaný chat a/nebo zprávách na obrazovce, Vysílající může a nemusí odpovědět podle jeho/jejího uvážení.
 • Privátní VysíláníPrivátní vysílání je streamovací služba s přidanou hodnotou, v oblasti obsahu, kde Člen může získat přístup k prémiovému živému obsahu (tj. vystoupení Vysílajícího) a kde mohou komunikovat, psát, či dokonce i mluvit (hlasová komunikace) s Vysílajícím (za účelem získání více personalizovaných a/nebo specializovaných neomezených služeb) skrz online obličej-obličej nebo ve skupině s ostatními Členy, s výjimkou Sledujících. Privátní Vysílání jsou součást a jsou považovány za prémiovou službu.
 • SlužbySlužby se skládají hlavně (ale ne pouze) z určitých věšteckých a/nebo spirituálních služeb (včetně, bez limitu, čtení karet, interpretace horoskopů, atd.) poskytovány Vysílajícím na Webu. Tyto Služby obsahují, bez limitu, vystoupení či provize Obsahu, které mohou být viditelné buď (I) Členem po Předplacení na Webu a/nebo Fan Klubu Vysílajícího nebo (II) Návštěvník na dle limitu. Služby jsou většinou dostupné skrz Vysílání Zdarma a/nebo Privátní Vysílací medium, pokud nejsou účelově poskytnuté skrz jiné přístupy/předplacení (při čemž to bude specificky indikováno). Privátní Vysílání a/nebo jiné prémiové služby jsou subjektivně za Kredity či za Kredity utracené na Webu, většinou dle časových útrat.
 • StudioPrávnická osoba nebo individuální osoba, která poskytuje Služby na webu skrz Vysílání s nímž mají kontrakt. Studio by mělo být svázané těmito podmínkami k Vysílajícímu a dodržet, aby Vysílající, který má kontrakt se Studiem, jedná podle podmínek Webu v této Smlouvě.
 • Člen nebo Zákazník nebo Předplatitel - Osoba jež předplatí a/nebo platí (za pomocí Kreditů) za prémiové Služby na Webu.
 • SledujícíOsoba navštěvující Web jako uživatel zdarma bez jakékoli registrace na Webu. Sledující má omezený přístup ke Službám nabízeným skrz Web.
 • VODObsah natočený předem nahraný Vysílajícím pod jeho/jejím Kanálem a/nebo účtem na Webu. Vysílající může povolit Návštěvníkům a/nebo Členům, aby viděl VOD z Fan Club zdarma nebo vzhledem ke Kreditům k rozhodnutí Vysílajícímu.
 • WebovéŽivé vysílání je technologická platforma (video - chat web), která se skládá z mnoha aplikací, widgetů, nástrojů, dat, atd. Platforma slouží exkluzivně jako technická pomůcka pro Vysílající, na jedné straně, a Sledující nebo Členy na straně druhé, pro interakci / komunikaci mezi nimi. Zmíněná platforma dovoluje Vysílajícím poskytovat Služby Návštěvníkům a/nebo Zákazníkům a zpoplatňovat jejich obsah. Web je provozován Operátorem Webu.
 1. Důvod

  1. Ať už fyzická či právnická osoba, Vysílající jedná pod touto Dohodou jako profesionální poskytovatel služeb (a ne jako spotřebitel) v rámci svých obchodních/profesionálních aktivit při poskytování Služeb.
  2. Souhlasem s touto Smlouvou, výhradně souhlasím se Službami jako Vysílající na Webu operovaným od Operátora Webu a/nebo jeho příbuzných.
 2. Obsah a Služby

  1. Registrováním na Webu a souhlasem s touto Smlouvou, souhlasím a beru na vědomí, že Služby poskytnuté mnou, Vysílajícím, by měla dodržovat tato pravidla a zavazuji se neposkytovat Služby, které porušují ustanovení níže:

   • Vysílající nemá povolení k diagnostikování nemocí a nejsou oprávněni dávat rady na lékařské ošetření. Pokud Vysílající získá informace, že Člen/Návštěvník je nemocný, pak Vysílající musí poradit Členovi/Návštěvníkovi, aby navštívil lékaře. Jakékoli rady ohledně zdraví, které Vysílající dal, musí být pouze všeobecné a neměli by být, v žádném případě, komunikovány se Členem nebo Návštěvníkem na konci samo o sobě.
   • Vysílající nejsou oprávněni poskytovat orální nebo písemné rady na investování nebo finanční záležitosti, bez předchozí limitace, výměny bezpečností nebo analýza cenných papírů.
   • Vysílající není oprávněn se ukazovat na kameře jakkoli nahý, nebo předstírat jakoukoli sexuální aktivitu, demonstraci krve, zvířat nebo jakékoli jiné akci proti normálním standardům dobré chuti, či předstírání výše uvedených. Nezletilé hraní je taktéž zakázáno. Provize jakýchkoli sexuálně explicitních Obsahů (jako je, bez limitace, video, fotky, živé vysílání) je zakázáno.
   • Vysílající není oprávněn provádět jakékoli ilegální, škodlivé, obscénní, nenávistné, rasistické, hanlivé, ofenzivní, ohrožující, zastračující nebo jinak objektivní Obsah (jako, pro příklad, Obsah, který je v rozporu s právy menšin, nebo je charakterizován jako rasistický, náboženský nebo etnicky urážející) při poskytování Služeb pod touto Smlouvou.
   • Vysílající není oprávněn poskytovat jakýkoli Obsah, který obsahuje název celebrity, vybízí k pedofilii, zoofílii, referuje k eliminacím nebo konzumacím jakéhokoli tělesného odpadu nebo indikuje slova, která jsou nepřijatelná se standardy normální chuti.
   • Vysílající nemá oprávnění poskytovat neautorizované komerční informace. Reklama jiných webových stránek (jako je youtube.com, justintv.com a spoluúčastníků, ustream.com, dailymotion.com, metacafe.com, vimeo.com, atd.) nebo služby, jiné než Služby poskytované skrz Web, je striktně zakázáno, nedovoluje-li výhradně Operátor Webu pod tímto Souhlasem.
   • Vysílající není oprávněn k poskytování Obsahu, který obsahuje sebevědomí nebo osobní informace třetích stran, bez držení oprávnění k jejich autorizaci.
   • Vysílání před-nahraného videa, statický obraz nebo ukazování bez videa v sekci živých kamer není povoleno.
   • Vysílající by neměl přistupovat na Web pomocí automatizací (jako je sbírací bot, roboti, pavouci atp.).
   • Vysílající by neměl představovat virus nebo jiný škodlivý kód na Webu.

   Porušení jakýchkoli výše uvedených pravidel je bráno jako porušení Smlouvy a může vyústit v redukci peněz, suspenzi nebo terminaci účtu Vysílajícího, jež porušuje pravidla a/nebo okamžitý ban z Webu, stejně jako další možné sankce aplikovatelné zákonem.

  2. Vysílající souhlasí s tím, že v průběhu poskytování Služeb, nesmí požádat o jakékoli informace od Člena/Hosta, ať už přímo či nepřímo, které by mohli osobu identifikovat ("Osobní údaje"). Příklady osobních údajů jsou, bez omezení, první a poslední jméno, e-mail, adresa, bankovní informace, sociální účty jako Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype, Člena/Hosta. Pouze všeobecné otázky, které nemohou identifikovat Člena/Hosta. Například věk, manželský stav, barva vlasů Člena/Hosta jsou jako všeobecné dotazy. Vysílající by se neměl ptát na otázky za účelem zjišťování informací o Členovi/Hostovi, které by mohli přímo či nepřímo vést k identifikaci Člena/Hosta. Vysílající by nadále neměl úmyslně vytvářet profily týkajících se Členů/Hostů pro získání přístupu k Členským účtům.
  3. Vysílající souhlasí a bere na vědomí, že by neměl navštěvovat Kanál jiného Vysílajícího, interagovat nebo jinak zkoušet kontaktovat s jakýmkoli nástrojem pro chat zdarma s jiným Vysílajícím Webu, jakkoli ofenzivně, škodlivě, nebo jinak ohrožujíc jiného Vysílajícího. Vysílající bere na vědomí, že porušení těchto pravidel dovoluje Operátorovi Webu ukončit tuto Smlouvu a uzavřít účet Vysílajícího v důsledku porušení těchto provizí této Smlouvy.
  4. The Broadcaster agrees and acknowledges that a Member may request that the Service be provided in written form via the chat tool available on the Website. The Broadcaster agrees to provide the Services within forty-eight (48) hours upon reception of such request.
  5. Je očekáváno od Vysílajícího, aby komunikoval se Členy nebo Návštěvníky, v profesionálním a kompetentním způsobu a jak nejlépe dovedou. Komunikace/konverzace na Webu mezi Členem nebo Návštěvníkem a Vysílajícím jsou mezi nimi. Operátor Webu se nezúčastňuje této části, v jakémkoli případě, k takovým komunikacím/konverzacím a neměl by být zodpovědný za informace vyměněné. Nadále, provize od Vysílajícího v jakékoli radě, nebo všeobecném Obsahu, nehledě na jeho formu, nereprezentuje schválení od Operátora Webu.
  6. Operátor webu respektuji intelektuální vlastnictví a práva třetích stran a očekává od Vysílajícího totéž. V respektu od zákonů, hlavně zákonů autorského práva, Elektronické Komerční Direktivy 2000/31/EC, Digital Milennium Copyright Act z 1998, nebo jiné povinné regulace, Operátor Webu bude očekávané jednat a zaujme autorské porušení spáchané používáním Webu, které jsou přímo nahlášeny na Podporu na Webu.
  7. Obsah, který Vysílající vysílá žive a/nebo nahrává na Webovou stránku (tj. vysílání živého obsahu, obsahu dostupného v kanálech Vysílajících nebo Fan Klubech nebo VOD obsahu Vysílajících) musí splňovat podmínky definované touto Smlovou. Vysílající může poskytovat exkluzivní vystoupení nebo nahrávky originálního obsahu a/nebo materiálu Vysílajícího, za předpokladu, že on/ona/ono vlastní výtvory (tj. od něj/ní), a tyto výtvory nejsou deklarovány a/nebo registrovány a/nebo předloženy k jakékoli shromažďovací asociaci nebo vlastníkům práv. Vysílající nesmí porušovat žádné intelektuální vlastnictví jakékoli třetí straně. Streamování/vysílání a/nebo nahrávání obsahu třetích stran a předstírání, že obsah patří Vám, je striktně zakázáno na Webu a bude řešeno zodpovědně s Vysílajícím. Jakékoli vystoupení Služeb jsou uskutečněny na Vaše vlastní riziko a Operátor Webu nepřebírá žádnou zodpovědnost v případě události s obsahem třetí strany. Vysílající může poskytovat Služby používáním jako hudby na pozadí, které jsou v Knihovně. Vysílající se může rozhodnout, podle jeho/jejího uvážení zda přehrávat hudbu z Knihovny jako pozadí při poskytování Služeb. Seznam písniček v Knihovně se může čas od času změnit, s výhradou licencí třetích stran, které jsou projednávány s Operátorem Webu také čas od času. Vysílající je zodpovědný za jeho/její použití písniček z Knihovny a měl by kontrolovat čas od času písničky v Knihovně. Pokud Vysílající použil písničku z Knihovny pro VOD obsah, Vysílající má povinnost smazat VOD obsah, pokud písnička není nadále částí Knihovny.
  8. Když se registruje Vysílající na Webu, Operátor Webu povoluje Vysílajícímu zvolit jednu z několika kategorií, ve které by se Vysílající měl objevit (nadále referován jako "Tagy". Tagy se vztahují k oblastem Vysílajícím s ohledem na Služby Webu (na jejíž oblast se mohou dostat Sledující a/nebo Členové), jako jsou, bez limitu, Tarot, numerologie, rituály a energie, čtení čaker. Tagy dostupné na webu jsou subjektivní ke změnám a/nebo odstranění bez předchozího varování Operátora Webu. Zmíněné změny/odstranění mohou nastat čas od času podle návrhů/žádostí přicházejících od Člena(ů) a/nebo Vysílajícího(ích). Vysílající souhlasí, že bere na vědomí, že v takovém případě, kdy je smazán Tag či pozměněn, Tag bude velmi pravděpodobně zaměněn za jiný, co nejobdobnějšímu, ze kterého byl odstraněn, pokud kategorie Tagů není nadále podporována Webem důsledkem jednoduchého odstranění bez náhrady Tagu. Vysílající bere na vědomí a souhlasí, že se může objevit na jiných přidružených stránkách patřící Operátorovi Webu nebo Přidruženým společnostem Operátora Webu.
  9. Za účelem zlepšení efektivity Služeb a/nebo k vyfiltrování jiných otázek společných s Webem a/nebo s provizí Služeb zde (tj. technické potíže, objasnění plateb, porušení pravidel této Smlouvy, nebo jiné), jsem oprávněn používat/kontaktovat Zákaznickou Podporu poskytnutou Operátorem Webu a/nebo jejich poskytovatele služeb, kdykoli potřebuji, e-mailem nebo skrz nástroj pro chat na podporu, dostupné skrz můj účet.
  10. Služby budou Vysílajícím poskytovány s autonomií a nezávislostí, zejména pokud jde o Obsah, který je poskytován. Vysílající se tudíž plně zodpovědný za své akce, videa, zvuk, chat, dialogy, nahraná videa, rady a všechny rozhodnutí, které se týkají poskytování Služeb, stejně jako monetizace Obsahu skrz Webovou stránku. Vysílající souhlasí a uznává, že jeho/její akce jsou prováděny dle jeho/jejího uvážení.
  11. Provozovatel Webových stránek si vyhrazuje právo okamžitě a trvale pozastavit/ukončit tuto Dohodu v případě, že jméno Vysílatele je urážlivé nebo poruší zásady a/nebo práva duševního vlastnictví třetích stran.
  12. Vysílající má možnost vykopnout či zabanovat neslušné Návštěvníky a/nebo Zákazníky z Webu, ačkoli je proti pravidlům zneužití této funkce. Děláním odchylných uvážení, o jiných Vysílajících a/nebo Návštěvníků a/nebo Zákazníků je zakázáno. Musíte respektovat a dodržovat pravidla Operátora Webu a/nebo Smluvních vztahů k Vašemu chování, když jste online na Webu. Potřebujete-li pomoc, nevažte a kontaktujte naší Zákaznickou Službu na help@oranum.com.
 3. studio

  1. Studio vstupuje do této Smlouvy namísto Vysílajících s tím, s kým sjednal smlouvu, aby poskytovali Služby prostřednictvím Webu pod touto Smlovou. V jakémkoli případě, Studio souhlasí a bere na vědomí, že je plně zodpovědný vůči Operátorovi Webu skrz Web za veškeré jednání, opomenutí, Obsah Vysílajících, s nimiž on/ona uzavřel samostatně smlouvu s potřebami Webu.
  2. Studio chápe a souhlasí s tím, že je jeho/její zodpovědnost k určení pravidel a podmínek ke kontraktům mezi Studiem a Vysílajícím. Studio by mělo nadále a nezávisle rozhodovat o takových pravidlech a podmínkách, bez jakéhokoli ovlivnění Operátorem Webu, včetně toho, že takový kontrakt by neměl vyústit v porušení povinností Vysílajícího pod touto Smlouvou. Odpovídajícím způsobem, Vysílající ze Studia by neměl být v jakémkoli vztahu s Operátorem Webu.
 4. Práva na Obrazky a Autorská práva

  1. Souhlasím a beru na vědomí, že Operátor Webu neposuzuje Obsah Vysílajícího, před vydáním / vysílání jako Obsah Webu. Nicméně, já autorizuji Operátora Webu k monitorování, nahrávání, ukládáním mých online aktivit (jako je Zdarma nebo Privátní Vysílání, VOD, chat, e-mail, atd.) a/nebo implementací na Webu a technických nástrojů detekujících autorsky chráněný obsah, pokud se něco takového objeví. Rozumím, že výše uvedené je v potřebě Operátora Webu pro detekci, zda Vysílající porušuje obsah třetích stran a autorsky chráněného materiálu v případě provizí Služeb na Webu, stejně jako Vysílající respektuje pravidla dosud. Rozumím, že takové akce nebo iniciativa od Operátora Webu není všeobecnou činností Operátora Webu, který se tak chová k Vám, jako poskytovatel technického zázemí, které Vám dovoluje hostovat Vaše Vysílání a VOD a poskytovat Služby dosud pro Návštěvníky a/nebo Zákazníky.
  2. Beru na vědomí a opravňuji Operátora Webu, aby sledoval jakýkoli můj Obsah (nahraný a/nebo zobrazený na Webu) pro porušování použitých věcí a/nebo relevantní politiky čas od času s oznámením po přijetí DMCA oznámení od Operátora Webu. Jakýkoli zakázaný materiál bude okamžitě smazán Operátorem Webu. Bez ohledu na to, co je psáno výše, jsem si vědom(a), že Operátor Webu může udělat takovou revizi a nemůže být hnán k zodpovědnosti, ať už společně či jednostranně, v případě jakéhokoli nezákonného Obsahu ukázaného výsledkem mých činů a chování.
  3. Vysílající bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho/její originální práce a/nebo materiál (jako Vysílání či VOD), zobrazeno nebo poskytnuto webem, a všechny práva v něm, včetně, bez limitace, autorských práv jako nahraná práce a materiály jsou speciálně pověřeny Vysílajícím jako práce, která je pronajata a patří a měla by být výlučnému vlastnictví Vysílajícího.
  4. Já výhradně garantuji Operátorovi Webu, že můj originální obsah a/nebo práce, jež nahrávám, je výhradně v mém vlastnictví. V tomto ohledu souhlasím a beru na vědomí, že nahrávání obsahu někoho jiného je přísně zakázáno a porušuje pravidla této Smlouvy, které mohou vyústit v okamžitou terminaci, bez upozornění, s možností Operátora Webu k požadování náhrady škody za utrpěnou újmu, uvedených vystoupení a/nebo nahrávkám. Vysílající musí být držitel autorských práv (originální tvůrce) všeho Obsahu, který Vysílající živě vysílá nebo nahrává (fotky, videa, příběhy, vtipy, atd.). Nejste-li 100% majitel Obsahu, nemůžete ho představovat či nahrávat na Webovou stránku. Vaše živé Vystoupení jsou poskytnuty Webovou stránku na Vaší vlastní zodpovědnost a Operátor Webu nemůže být zodpovědný v případě tvrzení o porušování práv třetích stran.
  5. Poskytováním služeb na Webu, dávám právo Operátorovi Webu celosvětovou, nevýlučnou, neodvolatelnou a přenosnou licenci k používání, hostování, převodu na vysílání, reprodukci, modifikaci, adaptaci, publikaci, překlad, vytvoření práce z, tvorbu adaptací, distribuci, výstupů, ukazováním a jiné použitý Vašeho Obsahu, v jakékoli formě či formátu, médiu nebo kanálu ve známém či později vytvořeném/nalezeném (pro příklad pro naše přidružené a/nebo příbuzné weby, televizí, exhibice, obojí, online i fyzické zveřejnění / vysílání / distribuce Obsahu na našich kanálech třetích part, lineárně a/nebo online a/nebo za účel kanálů a sociálních sití, atd.), a taktéž za účely propagace, tak dlouho, dokud intelektuální vlastnictví a práva a jakékoli příbuzné oprávnění jsou vynutitelné. Dáváte právo Operátorovi Webu a jeho sub-licencím právo k použití jména, které je použito k připojení s tímto Obsahem, pokud tak my či oni rozhodnou.
  6. Beru na vědomí, že kompenzace, které získám, což je procento z mých zisků za poskytované Služby k Zákazníkům pod touto Smlouvou, je fér a cenná kompenzace za Služby poskytnuté mnou a licencí zde, výše detailní, a nepožaduji žádné další kompenzace za zmíněné licence poskytnuté pro Operátora Webu.
  7. Já se tímto výslovně vzdávám svých práv, stejně jako veškerých práv na autorské honoráře, které zde mohou být v souladu s právy s vystupováním a výkonů používáním těchto služeb prostřednictvím Webu.
  8. Vzhledem k mým právům na obrázky, Dávám právo Operátorovi Webu použít jakékoli obrázky mě, jakožto Vysílajícího a plné uvážení, dokud je použití spojeno s operacemi na Webové stránce a/nebo propagací zmíněného Webu. Jako jsou, bez limitace, všechny nahrávky, záznamy, obrázky a jiné formáty nebo vyvinuté/objevené v budoucnu mého živého vysílání a představení, ukázek, distribuce, publikace, odesílání, nebo jiné použití nahrávek, fotek, obrázků a/nebo nahraného videa nebo videa mě a/nebo se mnou při vystupování a Služeb pro použití materiálů, včetně, ale nelimitovaně, materiálních a/nebo nemateriálních nahrávek všech typů, přírodních a formátů nyní známých nebo vyvinutých/objevených v budoucnu, tištěných materiálů (tj. marketingový, brožury, novinky a vydání), nemateriální obsah (tj. videa, digitální obrázky) ke zveřejnění skrz Web, nebo na jiných jinak spřízněných stránkách nebo korporací, v jakýchkoli prací, materiálech, projektů atd. Taktéž dávám právo Operátorovi Webu používat můj zvuk, hlas, fotky, jméno/přezdívku, záliby, aktivity a vystoupení Služeb dosud (včetně propagačních aktivit a tzv. "v-zákulisí" a "výroba.." audio a audio-vizuálních nahrávek) pro účely této Smlouvy. Taktéž beru na vědomí, rozumím a cením si risku, kterým se vystavuji s tímto výše zmíněným právem pro Operátora Webu. Taktéž beru na vědomí a tímto potvrzuji, že můj souhlas je dobrovolný a vědomě přebírám zodpovědnost za všechna možná vzniklá rizika. Rozumím, že tímto souhlasem, který poskytuji, uvolňuji práva a vzdávám se jich, včetně práv žalovat Operátora Webu a jeho licencí pro jakékoli použité obrázků v případů výše napsaných.
  9. Souhlasím s tím, že provozovatel webových stránek může upravovat můj vzhled, aby se tento hodil do webových stránek (a že se vzdávám veškerých morálních práv v rozsahu povoleném zákonem). Provozovatel Webových stránek není povinen používat můj vzhled. Takové úpravy jsou prováděny výhradně z technického hlediska a v žádném případě nebudou považovány za zásah Provozovatele Webových stránek do obsahu.
  10. Souhlasím s tím, že obrázky mohou být udělány z videa (skrz webkmaeru a nebo pomocí ostatní, jako je snímek obrazovky Vysílajícího vystoupení a/nebo VOD a/nebo jiného (Obsah), a Já dávám Operátorovi webu a všem nástupcům, licenci k používání fotek, bez předchozí peněžní náhrady ke mně (jiné než kompenzaci, kterou získám, což je procento z mých výdělků při poskytování Služeb pod touto Smlouvou), v tištěné podobě, digitální na internetu, skrz CD, nebo jakákoli jiná media, výhradně pro provoz a propagaci Webu.
  11. Tímto se výslovně vzdávám jakékoliv další finanční náhrady za jakákoli práva udělená Provozovateli Webových stránek podle této Dohody.
  12. Souhlasím, že Operátor Webu rezervuje pravidlo pro převod nebo předložení jakéhokoli výše uvedeného práva k firmě její skupiny nebo jakékoli jiné osobě, je-li třeba.
  13. Tímto souhlasím a beru na vědomí, že Web je vlastněn a spravován Operátorem Webu a všechny loga Operátora Webu, vizuální rozhraní Webu, grafika, design, kompilace, informace, software, počítačový kód (včetně zdrojového kódu či objektového kódu), graf, atd. (kolektivně, "IP Operátora Webu") jsou chráněny aplikovatelným zákonem pro intelektuální vlastnictví, včetně zákonů o autorských právech a mezinárodních konvencích.
  14. Touto Smlouvou, Vám byla udělena osobní, omezená, nepodléhající a nepřenositelná licence k přístupu a použití Webu pro provizi a Služeb zde a zpeněžení pouze Vašeho obsahu. Souhlasíte, že tato licence nezahrnuje cokoli z následujícího: (a) jakékoli přeprodávání nebo komerční použití IP Operátora Webu; (b) distribuce, veřejné vystupování nebo veřejné zobrazování čehokoli IP Operátora Webu (kromě Obsahu Vysílajícího a provizi Služeb); (c) modifikování nebo jiná změna derivát použití IP Operátora Webu, nebo jakékoli části z ní; (d) použití jakéhokoli těžení dat, robotů nebo podobných, data sbírajících nebo extrakčních metod; (e) stahování jakékoli části IP Operátora Webu nebo informací ve Webu, kromě těch, na které Operátor Webu dává práva; nebo (f) jakékoli použití IP Operátora Webu jakkoli, kromě pro zamýšlené účely. Jakékoli použití IP Operátora Webu specifikovaně autorizované v této Smlouvě, bez psaného povolení od Operátora Webu, je striktně zakázáno a Vaše nedodržení této Smlouvy může vyústit v právní důsledky, jako je, neshoda a porušení aplikovaných zákonů, včetně, bez limitace, autorského práva a ochranných známek. Pokud není výslovně řečeno ve Smlouvě, nic by nemělo být interpretováno jako udělované k jakékoli licenci k intelektuálnímu vlastnictví, zákonných skupin, implikací nebo jiných zákonných principů.
 5. Prohlášení

  1. Já výslovně certifikuji, že jsem alespoň 18 let starý (nebo 21 let pokud je to požadováno místním zákonem), nebo věk většiny v mé zemi rezidence nebo zařízení (cokoli je vyšší). Certifikuji, že jsem dosáhl věku většiny a neposkytnu Operátorovi Webu falešnou identifikace (včetně mého jména, adresy, data narození).
  2. Já certifikuji, že Operátor Webu nevlastní jakoukoli sílu, subordinaci či jinou autoritu nade mnou. V důsledku, Smlouva neurčuje mé místo či plán pro poskytování Služeb. Rozumím, že nejsem v jakékoli situaci zaměstnanec Operátora Webu a/nebo jiných osob příbuzných k Operátorovi Webu. Jsem si plně vědom, že jako Vysílající, musím poskytnout spolehlivé a efektivní Služby v mé kompetenci s aplikovatelnou legislativou a podle pravidel a podmínek v této Smlouvě.
  3. I am acting under this Agreement as a professional when rendering the Services. This shall however not mean or suggest that the Services rendered by me are to be viewed as being certified by public authorities or by any necessary diplomas. It is my responsibility to keep the Visitors and/or Customers duly aware of that fact.
  4. Deklaruji, že pod touto Smlouvou, poskytuji Služby vysoké kvality, nebudu účelově provádět špatné či zavádějící informace k Návštěvníkům a/nebo Členům Webu a budu, kdykoli je třeba, jednat čestně a profesionálně.
  5. Jsem si plně vědom(a), že Operátor Webu, nebude nést zodpovědnost, ať už jednostranně či oboustranně, za jakýkoli obsah, informaci, komunikaci, názor, výraz, a/nebo akci jakéhokoli jednání, které vyúsťuje od Návštěvníka/Člena a/nebo Vysílajícího na Webu, nebo z jakýchkoli jiných osob či třetí strany k této Smlouvě.
  6. Opravňuji, že všechny rozhodnutí s poskytovanými Službami jsou mé a že Služby neporušují standardy "oplzlosti" v mém státě, rezidenci, či zařízení, a ani neporušují pravidla aplikovatelnými zákony. Navíc, certifikuji, že nejsem pod vlivem drog, alkoholu a že poskytuji Služby dobrovolně.
  7. Nadále reprezentuji, že jsem plně četl a že souhlasím s podmínkami této Smlouvy a jejímu provedení. Nebyl jsem jakkoli donucen Operátorem Webu, jeho agenty, zaměstnanci, či někým jiným k podepsání této Smlouvy. Souhlasem s podmínkami této Smlouvy, certifikuji, že reprezentace výše je pravdivá a přesná.
  8. Já taktéž dovoluji, jako Vysílající, že plně souhlasím s pravidly v této Smlouvě a jako charakteristiky Služeb, že budu, plně, neposkytovat jakýkoli urážlivý, nevhodný, ofenzivní, rasistický, autorsky chráněný či nelegální Obsah a nemám v úmyslu podporovat nemorální zájmy.
  9. Rovněž potvrzuji, že nebudu nikoho nutit poskytovat Služby na Webových stránkách.
  10. Já tímto opravňuji, že nemám žádný fyzický kontakt se Členy, a neměl bych organizovat schůzky s nimi, nebo se jakkoli jinak s nimi zkontaktovat jinak než prostřednictvím Služeb na Webu pod touto Smlouvou.
  11. Já plně rozumím, že Operátor Webu a/nebo jiná entita/individuálně indikovaná, s podezřením, že vlastním zakázaných Obsah, může můj účet být zmrazen okamžitě pro další vyšetřování a že takové vyšetřování může vyústit v permanentní terminaci mého účtu, a/nebo zrušený, dedukci, a/nebo propadnutí všech mých plateb Operátorem Webu mně, při takových obvinění, které jsou právem přesné nebo je dostatek důkazů, že se zdají přesné.
  12. Beru na vědomí, že Operátor Webu má právo mě okamžitě suspendovat či terminovat dle Smlouvy jakýkoli účet a/nebo zabanovat z Webu po jakémkoli podezření z neadekvátního chování či porušení provizí této Smlouvy.
  13. Jako Vysílající, prohlašuji, že jsem zodpovědný za mé vlastní chování a služby prováděné a respektuji všechny výše zmíněné deklarace a povinnosti aplikované na Vysílajícího pod touto Smlouvou.
  14. Já taktéž souhlasím a bubu dodržovat všechny aplikovatelné, lokální či státní, nacionální či mezistátní zákony a regulace a nedovolit, či napomáhat třetím partám k porušování jakýchkoli práv (včetně bez limitů autorských práv, práv veřejnosti, soukromí či ochranné známky) jiných lidí.
 6. Zastoupení a záruky

  1. Odškodním a zprošťuji Operátora Webu, jeho dceřiných společností, poboček, poskytovatelů, držitelů licencí a smluvních partnerů, jakož i jejich příslušných zaměstnanců, důstojníků, ředitelů, manažerů a agentů z a proti veškerým přímým a nepřímým závazkům, ztrátám, škodám, nárokům, sankcím, úrokům, dodatečným daním, nárokům a/nebo výdajům, včetně oprávněných legálních poplatků a výdajů, jakéhokoli druhu nebo povahy vyplývajících, nebo souvisejících Služeb a Obsahu poskytnutého v rozsahu této Smlouvy.
  2. Zavazuji se k neoprávněnému neodškodnění Operátorovi Webu, jeho dceřiných společností, přidružených společností, poskytovatelů licencí a dodavatelů, jakož i jejich příslušných zaměstnanců, důstojníků, vedoucích pracovníků, ředitelů a zástupců od všech přímých nebo nepřímých závazků, ztrát a škod, nároků, sankcí, dodatečných daní, nároky a výdaje, včetně přiměřených právních poplatků a výdajů jakéhokoli druhu nebo povahy vyplývajících z používání mého účtu nebo souvisejících s jeho využíváním a poskytováním Obsahu, provedený jakoukoli třetí stranou, prostřednictvím mého účtu na Webu.
  3. Klauzule 6.1 a 6.2 aplikovaně, bez limitace, jakékoli zodpovědnosti či poškození plynoucí z jakéhokoli komentáře, doporučení, radě, čtení, příkladu, závěru, či jiné, vytvořené mnou, stejně jako jiné produkty, služby, informace, či jiné zobrazené materiály, nákupy, či jinak získané od Návštěvníků a/nebo Členů spojením se Službami.
  4. Plné odškodnění a veškeré náklady na obranu poskytnu Provozovateli Webových stránek v případě porušení některé z ustanovení uvedených v této Dohodě.
  5. Provozovatel Webových stránek si vyhrazuje veškerá práva a opravné prostředky vůči jakémukoli Vysílatele, který porušuje tato prohlášení a záruky.
  6. Vysílající bere na vědomí a souhlasí, že Web je "jak je" a "je dostupný" od Operátora Webu v jeho formě aplikované zákonem bez jakýchkoli záruk, ať už vyjádřených či předpokládaných, včetně, ale ne limitovaně, záruky obchodovatelnosti, fitness pro nějaký účel, název či porušení.
 7. Osobní data

   A. Vysílající

  1. When you decide to register on Oranum as a Broadcaster and provide live cam performances and other services, you will share some personal information with us. Please read carefully our Privacy Policy, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
  2. Consent of Broadcasters. In case you requested to open a Broadcaster account together with other persons, for example, because you want to broadcast content together with other Broadcasters, you agree that the consent(s) given as regards certain data processing activities, where applicable, is/are deemed given by all persons providing Services under the same Broadcaster account.
  3. In case you have several Broadcasters accounts, the consent(s) given will apply to all your Broadcaster’s accounts.
  4. B. studio

   - vaše osobní informace

  5. When you decide to register on Oranum as a Studio and use our site, you will share some personal information about you with us. Please read carefully our Privacy Policy, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
  6. - The personal information of Broadcasters

  7. Roles of the Parties. With regard to any personal data processed by Website Operator and Studio in connection with this Agreement, Website Operator and Studio will respectively each be a controller in respect of their own processing activities.
  8. Website Operator and Studio agree to comply with the requirements of the data protection laws applicable to controllers in respect of the provision of their respective services and otherwise in connection with this Agreement including, but not limited to, the EU General Data Protection Regulation 2016/679, the e-Privacy Directive 2002/58/EC (as amended and replaced from time to time), and their national implementing legislations, laws regulating unsolicited e-mail communications, security breach notification laws, laws imposing minimum security requirements ("Data Protection Laws"). For the avoidance of doubt, Website Operator and Studio each have their own, independently determined privacy policies, notices and procedures for the personal data they hold and are each a data controller (and not joint data controllers). In complying with the Data Protection Laws, Website Operator and Studio shall, without limitation:
   • 1) implement and maintain at all times all appropriate security measures in relation to the processing of personal data;
   • 2) maintain a record of all processing activities carried out under this Agreement; and
   • 3) not knowingly do anything or permit anything to be done which might lead to a breach by the other party of the Data Protection Laws.
  9. Information of Broadcasters. In order for the Broadcaster to be appropriately informed of the processing of his/her personal data, Studio's Privacy Policy or Broadcaster contract must clearly and expressly indicate that the use of the Website and provision of Services on the Website are subject to the Website Operator's Privacy Policy. Studio shall provide a link to or a copy of the Website Operator’s Privacy Policy and shall be responsible to inform Broadcasters of the changes to the Privacy Policy that could occur from time to time.
  10. Consent of Broadcasters. Studio shall be responsible and undertake to collect, for the execution of the present Services Agreement and, after termination of the present Services Agreement, as necessary for Website Operator’s legitimate business interest, to comply with legal obligations, defend ourselves against legal claims or respond to requests from governmental authorities or law enforcement agencies, the individual and explicit consent of the Broadcasters regarding the processing of special categories of data as described in Art. 9 GDPR, for any services provided under this Agreement. The special category of data processed by Studio and Website Operator concerns data of Broadcaster relating to their philosophical and/or religious belief(s).
  11. Studio shall be responsible for the Broadcaster to agree and authorize, under the Broadcaster contract, the Website Operator and/or any other entity indicated by it, to obtain and store information automatically from Broadcasters’ computer used to connect to the Website (including, without limitation, cookies).
  12. In case Studio provides Broadcasters’ email address, Studio shall be responsible for the Broadcasters to agree and authorize, under the Broadcaster contract, the Website Operator to send commercial communications to the Broadcasters.
  13. When obtaining consent(s) from the Broadcasters, Studio undertakes to inform the Broadcasters that the consent(s) given will apply to all Broadcaster’s accounts, in case such Broadcaster has several accounts.
  14. Studio undertakes and shall be able to provide Website Operator with written evidence of the consents given by the Broadcasters, on request made by this latter.
  15. Data Subjects Rights. Studio shall promptly notify Website Operator if Studio receives a request from a Broadcaster under any Data Protection Laws in respect of the processing of personal data made by Website Operator. Studio shall make such notification by email to dsr@doclerholding.com no later than forty eight (48) hours of the receipt of the request.
  16. Indemnity. Studio will fully indemnify and hold harmless Website Operator and any entities of its group of companies, as well as their officers, directors, shareholders, agents, and employees from any liabilities, losses, damages, costs (including, without limitation, attorney’s fees), expenses or fine (including, without limitation, any administrative fine as imposed by any data protection supervisory authority), as suffered or incurred by any them and resulting from:
   • 1) Any breach by Studio of this Clause 7 “Personal Data” occasioned by an act or omission of the Studio or of one of its employees, agents or contractors;
   • 2) Non-compliance by the Studio with the provisions of the Data Protection Laws.
  17. Inspection. Studio shall be responsible for the Broadcasters to allow under the Broadcaster contract all their personal data and/or the contents published on the Websites to be inspected by the Website Operator and any entities indicated by the latter, randomly, resorting to any existing means for such effect. Notwithstanding the above, Studio is aware that it is not a duty of the Website Operator to proceed with such inspection, and the Website Operator and said entities will not be considered responsible, either jointly or severally, in case of the unlawful conduct of Broadcasters or provision of false information to the Website Operator.
 8. Povinnosti

  1. Já plním povinnosti a vlastnosti používat a provozovat za mé náklady pracovní nástroje (včetně IT nástrojů, jako kamery, atd.) potřebné k efektivnímu poskytování Služeb podle této Dohody.
  2. Já souhlasím s povinností vymazat všechny subjekty k ochranné známce nebo jinému intelektuálnímu vlastnictví třetích stran z mých nahrávek, a to společně s legálními požadavky (včetně, bez limitu, ty, jež obtěžují autory práv) za všech možností a zabránit nezákonnému použití ochranných známek, značek, snímků a/nebo registrované hudby.
  3. Nebudu nabízet, kupovat, prodávat nebo jinak účelně poskytovat obchody, transakce, výměny nebo jiné ekonomické obchody Návštěvníkům a/nebo Členům Webu, jelikož beru na vědomí, že Operátor Webu mi to zakazuje. Takové transakce budou vždy v rozsahu se Službami.
  4. Musím okamžitě informovat Provozovatele Webových stránek o jakémkoli zjevném narušení bezpečnosti, jako je ztráta, krádež nebo neoprávněné zpřístupnění nebo používání uživatelského jména nebo hesla. Budu i nadále výhradně a osobně zodpovědný za jakékoli neoprávněné použití Služeb nabízených prostřednictvím mého účtu.
 9. Poplatky

  1. Beru na vědomí, že Kredity/Cena kreditů placená Členem za Služby poskytované, v rozsahu současné Smlouvy, bude indikované na Webu. Já, jakožto Vysílající, souhlasím s Operátorem Webu, že kredity zaplacené Členem za Služby se mohou změnit čas od času, jak je rozhodnuto Operátorem Webu, dle jeho uvážení, a/nebo v souhlasu s poplatky za Služby jak je nabízeno/zvoleno (tj., za minutu, za zhlédnutí, za kredit). Platby za Služby by měli být uskutečněny od Členů k Operátorovi Webu.
  2. Rozumím a souhlasím, že částky mně vyplacené Operátorem Webu budou korespondovat s určitým procentem (lišícím se podle Služeb) a částky podle typu vyplacení (tj. určitá procenta podle ceny zaplacené od Členů Webu Operátorem Webu) jak je popsáno výše, jež procento a výplatní možnosti budou ukázány pod mým registrovaným účtem a/nebo na mé stránce projedů (které mohu konzultovat před poskytováním Služeb).
  3. I am fully aware that the amount due to me will be rounded to the nearest whole currency number (pursuant to round half up-rule or round half-down rule, where applicable) in case of any outstanding decimal balance for any applicable payment period. The amount due to the Broadcaster shall be paid in U.S. dollars, by wire transfer, prepaid card or otherwise, as the case may be through the use of third party payment processors as selected at Website Operator’s own discretion.
  4. Beru na vědomí, že množství Služeb pro mě, jako Vysílajícího, ke Členům, může být různě a adekvátně redukováno podle mého nezákonného jednání, hlavně v případě porušení Smluv a/nebo legislativ.
  5. Částka splatná za jednu minutu nebo za zhlédnutí placených od Členů a která tvoří základ pro výpočet mých výdělků, jak je psáno výše, může být variabilní podle Operátora Webu a jeho rozhodnutí a po předchozím oznámení. V případě zásadních změn, Já mám možnost ukončit tuto Dohodu po oznámení takové změny; popřípadě pokud poskytnu i nadále Služby skrz Web, bez jakéhokoli oznámení, je považování za tiché přijetí takové změny.
  6. Ukradení kreditní karty je zločin a Operátor Webu udělá vše v jeho silách, aby pomohl lokálním a mezinárodním agentům vystopovat lidi, kteří páchají takové zločiny. Operátor Webu NEZAPLATÍ žádné poplatky v případě ukradených plateb. Koupě MUSÍ být od originálního majitele kreditní karty nebo držet oprávnění od majitele k použité jejich kreditních karet. Operátor Webu dělá vše v jeho silách, aby minimalizoval procento podvodných nákupů. Víte-li o NĚKOM, kdo páchá takové aktivity, prosíme, abyste nás zkontaktoval a pomohl nám zabezpečit náš Web.
 10. Program Doporučení Vysílátele

  1. Můžete pozvat nové Vysílající s jakýmkoli darem/talentem na Web, při čemž můžete být přiřazeni ke komisi podle výstupu referovaného Vysílajícího. Na základně plateb pro Vysílajícího, budete přiřazeni ke získání následujících komisí referala:

   • 10% z částky zaplaceného pro referovaného Vysílajícího v prvních roce jeho/jejích Služeb;
   • 5% z množství plateb pro referovaného Vysílajícího v druhém roce jeho/její Služby;
   • 2% z množství plateb pro referovaného Vysílajícího v třetím roce jeho/její Služby;

   Žádná komise by neměla být poskytnuta při třetím roce poskytování Služeb k zmíněnému Vysílajícímu. Komise je vypočtena zvlášť pro každého referovaného Vysílajícího. Komise bude splatná za předpokladu, že referovaný Vysílající:

   • už neposkytuje Služby nebo není registrovaný jako Vysílající na Webu a nebo vysílající/vystupující (či ekvivalent) na jakémkoli webu z Operátora Webu a jejich příbuzných skupin, nebo
   • vygeneroval příjmy a získal platby za Služby na Webu za alespoň 1 celý rok.
  2. Mějte prosím na vědomí, že pokud se chcete zúčastnit programu pro referování Vysílajících, pak Vaše registrace na webu jako Vysílajícího, poté registrování na Webu jako Vysílající, ale nereferování žádného Vysílající, byste měli poslat email na referral@oranum.com a čekat na potvrzovací zprávu od Operátora Webu. Mějte na paměti také to, že Operátor Webu může zamítnout Váš návrh pro referální program v jeho výhradním uvážení.
  3. Žádný zaměstnanec Provozovatele Webových stránek (nebo jakékoli společnosti, která patří do skupiny společností Provozovatele Webových stránek) se nemůže zúčastnit programu doporučení.
  4. Pokud bude tato Dohoda z jakéhokoli důvodu ukončena mezi vámi a Provozovatelem Webových stránek, nebudete mít nárok na jakékoli další provize. Vezměte prosím na vědomí, že pokud Provozovatel Webových stránek zjistí jakékoliv nepravdivé nebo podvodné postoupení, pak tato Dohoda o službach bude okamžitě ukončena.
 11. Plánované Privátní & Skupinové Sessions

  1. Naplánováním Privátní nebo Skupinové session ("Speciální Session") vysílající souhlasí s přítomností v určeném čase. Pokud tak neučiníte, může mít za následek odstranění určitých funkcí a/nebo výhod či jiných sankcí, které provozovatel internetových stránek bude považovat za vhodné.
  2. Speciální Sezení může být zrušeno před začátkem indikovaného času.
  3. Zrušení jakékoli Speciální Session bez oprávněných příčin bude mít za následek postupné zvyšování sankcí, které budou uplatňovány následovně:
   • První přestupek: oficiální varování
   • Druhý přestupek: 24 hodinové pozastavení
   • Třetí přestupek: deaktivace vlastnosti
  4. Skupinové sezení může být zrušeno, pokud počet prodaných lístků nesplňuje minimální požadavek, před začátkem indikovaného času.
  5. Broadcasters must be online on OranumCam 5 minutes before the Special Session’s starting time. A Broadcaster has 90 seconds to initiate manually the Special Session. If the Special Session is not started by the Broadcaster within this timeframe, such session will automatically start after 90 seconds.
  6. If the Broadcaster is not online on OranumCam at the time the Special Session should start, such session is automatically cancelled and the ticket purchased tickets are refunded to the members. Additionally, the Broadcaster may receive one of the aforementioned penalties.
  7. Session se automaticky ukončí a vysílatelé je nemusí ručně zavírat. Doporučuje se, aby vysílači periodicky kontrolovali časovač, aby byli vždy informováni o nadcházejícím konci session.
 12. trvání

  1. Tato Smlouva bude účinná od data, kdy si Vysílající zaregistrujte účet na Webu a souhlasí se Smlouvou a zůstane v platnosti, dokud nebude vypovězen stranou podle pravidel a podmínek uvedenými v této Smlouvě.
 13. Stanovení

  1. Není-li výhradně souhlas od Operátora Webu, nemám právo přiřadit nebo převést mé smluvní postavení jakékoli jiné osobě či entitě. Souhlasím, že mé jméno/heslo nesmí být poskytnuto jiné osobě, jinak nesu zodpovědnost podle této smlouvy.
  2. Souhlasím s tím, že Provozovatel Webových stránek má právo převést nebo postoupit své práva a povinnosti podle této Dohody bez omezení.
 14. Dodateky

  1. Provozovatel Webových stránek může provést změny této Dohody, v takovém případě se zavazuje informovat mě o takových změnách dříve, než vstoupí v platnost.
  2. Pokud jakákoliv změna je nepřijatelná pro vás, musíte přestat poskytovat služby na webových stránkach operátora. Pokud nechcete přestat provedení služeb, to znamená že jednoznačně přijímate změny.
  3. V případě dotazů mohu kontaktovat přímo help@oranum.com. Já beru na vědomí a souhlasím s tím, že pravidla a podmínky (včetně zásad ochrany osobních údajů) tohoto Souhlasu mohou být konzultovány mnou kdykoli na adrese na této stránce.
 15. Ukončení

  1. Jakákoli strana může ukončit tuto Smlouvu, kdykoli, na základně jakéhokoli důvodu, po předchozím upozornění v psané podobě (jako email) další skupině s minimální procedurou minimálně 5 (pět) pracovních dnů. Operátor Webu může ukončit tuto Smlouvu okamžitě v případě jakéhokoli porušení pravidel Vysílajícím, bez předchozího upozornění.
 16. Oddělitelnost

  1. V jakémkoli pravidle či provizi této Smlouvy by měla být neodvolatelná nebo držena neplatně v jakémkoli aplikovatelném zákoně nebo kompetentní jurisdikci, zbytek této Smlouvy nebude tímto ovlivněn a každé pravidlo a provize této Smlouvy bude neplatná a neodvolatelná k plnému rozsahu aplikovaném v zákoně.
 17. Příslušné právo a jurisdikce

  1. Strany se neodvolatelně podřizují výlučné soudní pravomoci soudů Lucemburska za účely slyšení a určení jakéhokoli sporu vyplývající z tohoto ustanovení.
  2. Tato smlouva, a všechny záležitosti z ní vyplývající, a jakékoli spory vyúsťující v cokoli výše bude řízeno s ohledem na zákony Velkovévodství Lucemburska, bez ohledu na konflikty v zákoně provizí a jiných legálních provizí.
  3. Anglická verze by měla určovat všechna právnická ustanovení, deklarace udělané Operátorem Webu, včetně aktuální Smlouvy. Operátor Webu neakceptuje jakékoli právní nároky nebo jiné stížnosti za nesrovnalosti vyúsťující v nesprávném překladu v jakémkoli jiném jazyce.
 18. Poznámky

  1. Jakákoli upomínka, doporučení, či rada od každé party k jiné by měla být dána na následující e-mail: help@oranum.com.

Registrováním jako Vysílající a poskytováním Obsahu na Webu, souhlasíte, že budete svázáni pravidly a podmínkami výše.

 
We use cookies, and other technologies to improve your experience, customize advertising, and analyze traffic to the site.
We also share information about your use of our site with our trusted advertising and analytics partners.
Please see our Cookie Policy for more information.